Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Resultaten JOB-monitor 2016

Plaatsingsdatum : 20-6-2016 16:31

Resultaten JOB-monitor 2016

Maandag 6 juni zijn de resultaten verschenen van de JOB-monitor 2016, het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland. JOB staat voor Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs en is de vakbond voor en door mbo studenten. De JOB-monitor is een onderzoek om het mbo onderwijs in Nederland beter te maken. De Politieacademie heeft hier voor de tweede keer aan deelgenomen. De resultaten van de JOB-monitor geven handvatten aan zowel studenten als management om (samen) te werken aan onderwijsverbetering.

Respons

Van 1 december 2015 t/m 11 maart 2016 hebben landelijk meer dan 275.000 studenten de JOB-monitor ingevuld. In totaal hebben 800 aspiranten van de School voor Politiekunde de vragenlijst ingevuld. We hebben hiermee een respons van 45% behaald.

Oordeel over de opleiding

Het rapportcijfer van de aspiranten van de School voor Politiekunde voor de opleiding is een 7,1 en  voor de school een 7,2. Deze cijfers zijn gestegen vergeleken met de vorige meting in 2014.
Aspiranten beoordelen sfeer en veiligheid, toetsing en examinering, onderwijsfaciliteiten en de werkplek het beste. Ze geven aan goed contact te hebben met de docenten en hebben over het algemeen een duidelijk beeld van hun eigen studievoortgang. Daarnaast zijn ze zeer tevreden over de begeleiding en beoordeling op de werkplek en geven ze aan ruim voldoende te leren in de praktijk. De hoogste tevredenheid zit bij de groep aspiranten uit het eerste tertiel.

Minder tevreden zijn de aspiranten over het gebruik van gekochte boeken en onderwijsmateriaal (de tevredenheid hierover is zelfs nog gedaald t.o.v. 2014), over de roosterwijzigingen en de mogelijkheden om verder te studeren. Over deze twee laatste onderdelen zijn aspiranten wel iets meer tevreden dan in 2014, maar het blijven verbeterpunten.
Ook de informatie die aspiranten vooraf krijgen over de opbouw van de opleiding, de aansluiting en het contact tussen praktijk en school zijn aandachtspunten.

Antoinette Ingwersen, hoofd van de School voor Politiekunde, is blij met de resultaten. ‘Je ziet dat de beweging die we de laatste jaren hebben ingezet zijn vruchten begint af te werpen. Het werken in clusters, waarbij docenten verantwoordelijk zijn voor een aantal klassen, maakt dat de relatie tussen docent en aspirant directer is geworden. Het nieuwe curriculum wordt beter beoordeeld, waarbij ook vorming en weerbaarheid sterker in het onderwijs gebracht is. We investeren veel in het betrekken van de praktijk bij ons onderwijs. Het met elkaar in gesprek gaan heeft echt effect. Ik wil hierbij dan ook een compliment geven naar de onderwijsteams! We hopen dat we hiermee op de goede weg zijn en deze beweging kunnen voortzetten.’

Vergelijking met landelijke resultaten

Als we de resultaten van de Politieacademie vergelijken met de landelijke resultaten valt op dat het algemene oordeel van aspiranten van de School voor Politiekunde positiever uitvalt dan het algemene oordeel van de overige mbo-studenten over hun school en opleiding. In onderstaande tabel is dit zien.

                                                                                        PA 2014  PA 2016  Totaal landelijk
Opnieuw kiezen voor deze opleiding (5-puntsschaal)    4,1            4,2           3,5
Opnieuw kiezen voor deze instelling (5-puntsschaal)    3,8            4,0           3,3
Rapportcijfer opleiding (10-puntsschaal)                        6,9            7,1           7,0
Rapportcijfer instelling (10-puntsschaal)                         6,8           7,2            6,6

Over de volgende onderdelen zijn aspiranten van de Politieacademie meer tevreden dan de studenten van andere mbo’s in Nederland: toetsing en examinering, studiebegeleiding, vaardigheden en motivatie, sfeer en veiligheid, rechten en plichten, onderwijsfaciliteiten en lessen/programma.

Wat bepaalt tevredenheid?

Met alle data uit de JOB-monitor heeft het onderzoeksbureau een analyse gemaakt tussen de zeer ontevreden en de zeer tevreden mbo-studenten, om daarmee te achterhalen op welke onderdelen ze het meest van elkaar verschillen. Een groot deel van het verschil zit in de volgende onderdelen: studenten willen het gevoel krijgen wat te leren op school, vinden het belangrijk dat hun mening gehoord wordt, hebben behoefte aan een goede sfeer, willen informatie die klopt met de werkelijkheid en studenten willen goede docenten. Als aan deze voorwaarden is voldoen, is de kans groot dat een student dat beloont met een hoger rapportcijfer.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in de resultaten van de JOB-monitor?
Lees hier het volledige rapport van de JOB-monitor.
Lees hier de algemene resultaten van de Politieacademie.

Ben je geïnteresseerd in een verdieping van de resultaten, bijvoorbeeld per locatie, vraag deze dan op via de onderwijsmanager van jouw locatie.

Trefwoorden