Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politieonderwijs gaat door tijdens lockdown

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 23-12-2021 08:47

​Op advies van het Outbreak Management Team heeft het kabinet op zaterdag 18 december een zogenaamde strenge lockdown aangekondigd om de opmars van de omikronvariant af te remmen. Onderdeel van deze lockdown is het sluiten van het reguliere onderwijs. Vanaf maandag 20 december tot en met 9 januari gaan de scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, het mbo en hogescholen en universiteiten dicht. Het politieonderwijs vormt hier een uitzondering op en zal in deze periode doorgaan zoals dat we dat de laatste maanden gewend zijn. Deels online en deel op locatie.


Operationele noodzaak
Voor doorgang van ons politieonderwijs bestaat een duidelijke operationele noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan de geplande opleidingen van de ME ter voorbereiding op de jaarwisseling en op “reltourisme” bij demonstraties. Recente oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid op social media maken de urgentie nog eens extra expliciet. Al het politieonderwijs dat operationele noodzaak heeft vanuit het bevoegd en bekwaam maken (of houden) van politiemedewerkers is binnen de politie als kritisch proces aangemerkt. Dat betekent dat op dit moment al deze opleidingen inclusief examinering doorgaan volgens planning. Dit is voor de capaciteit en inzetbaarheid van de politie van essentieel belang. 

Mondkapjes verplicht
Bij binnenkomst op onze onderwijslocaties moet iedereen een mondkapje dragen. Het mondkapje is ook verplicht bij alle verplaatsingen binnen het gebouw, zoals tijdens wisselingen van de lessen, in de gangen, bij koffieautomaten, bij kleedruimten en kluisjes en uiteraard ook weer tijdens het verplaatsen naar de uitgang. Zodra iemand in een leslokaal, op zijn werkplek of in de kantine is gaan zitten, mag het mondkapje af. Het dragen van een mondkapje geldt voor iedereen die in de gebouwen van de Politieacademie komt, dus ook voor externe bezoekers en leveranciers. Voor iedereen die zelf geen mondkapje bij zich heeft, zijn er niet-medische mondkapjes beschikbaar bij de recepties.

Frequent preventief testen!
Vanzelfsprekend vinden alle lessen en trainingen plaats met inachtneming van de coronabasisregels en de per onderwijsdeel gemaakte taak-risicoanalyses om de omstandigheden zo veilig mogelijk te houden. Naast het verplichte gebruik van mondkapjes gaan we het preventief zelftesten voor specifieke lessituaties waar geen anderhalve meter afstand gehouden verplichten en uitbreiden van 2x per week naar zo vaak als nodig is. In ieder geval voor de duur van de lockdown. Wij denken dat dit nu het belangrijkste aanvullende middel is om te voorkomen dat studenten, docenten, trainingsacteurs, begeleiders en/of examinatoren elkaar op onze locaties kunnen besmetten. 

Thuiswerken tenzij
Wellicht ter overvloede, het is nu bij de Politieacademie geen advies meer om thuis te werken wanneer de werkzaamheden dit toelaten. We willen tijdens de lockdown niemand op de locaties zien die er niet echt noodzakelijk moet zijn. 

Studenten en onderwijspersoneel
Voor studenten en onderwijspersoneel geldt dat zij alleen op de locatie aanwezig zijn als het onderwijs dit vraagt. Zij betreden vlak voor aanvang van de lessen of examens het gebouw en verlaten direct na afronding de locatie. 

Horeca Ossendrecht en Warnsveld blijft open
De bedrijfsrestaurants op bijna alle politielocaties worden tijdelijk gesloten. Vanwege de hotelfunctie is een uitzondering voor Ossendrecht en Warnsveld gemaakt.

Extra maatregelen?
Het nemen van aanvullende maatregelen sluiten we niet uit. Zeker niet wanneer besmettingscijfers daar aanleiding toe geven. De komende dagen/weken houden we de situatie op alle onderwijslocaties nauwlettend in de gaten. Waar nodig nemen we, al dan niet lokaal, extra maatregelen.


Alles met de bedoeling onze studenten, onderwijscollega’s en uiteindelijk de samenleving veilig te houden!
Trefwoorden