Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

9e Politiedebat: Capaciteit aanpak ondermijning te karig én 'morele herbewapening' nodig

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 14-6-2017 13:43

De capaciteit om ondermijnende criminaliteit effectief aan te pakken is te laag. 'We spreken over slechts 12.000 rechercheurs in Nederland die bovendien de meeste tijd kwijt zijn aan terreuronderzoeken, migratieproblematiek en High Impact Crime. Ook het aantal van 800 Officieren van Justitie is natuurlijk veel te karig. Dat vraagt om een 'morele herbewapening', zei voormalig plaatsvervangend korpschef Ruud Bik in zijn slotwoord tijdens het Politiedebat 13 juni jl. op de Politieacademie.

Het debat stond in het teken van een nieuwe aanpak van ontwrichtende criminaliteit. Rotterdam koos voor een vernieuwende strategie door bewoners veel meer bij de aanpak van ondermijning te betrekken. Zo trekt wijkagent Wilco Berenschot met enige regelmaat met een tafeltje en stoeltje de wijk in. 'Deels noodzakelijk om de verbinding te leggen. De bereidheid om ondermijnende criminaliteit te melden, zoals bijvoorbeeld een roversnest van waaruit gestolen fietsen worden verhandeld, is veel groter. Ik ben natuurlijk geen meldkamer maar deze persoonlijke aanpak werkt.'

Positieve veiligheid

Wetenschapper Mark Schuilenburg, verbonden aan de Vrije Universiteit, is al jarenlang een pleitbezorger van, zoals hij het noemt: ''positieve veiligheid''. 'Hanteer niet alleen boetes en de wapenstok, maar laat ook zien dat je er bent en wat de politie doet. Zoals het Kids-project in Den Haag, waar kinderen van 8 tot 12 jaar in de Schilderswijk een dag meelopen met de wijkagent, en de Rotterdamse aanpak. Dat leidt weliswaar niet tot vermindering van de criminaliteit maar verstevigt wel je informatiepositie. Je moet af en toe ook eens een bloemetje planten.'

Naïviteit

Politiechef Frans Heeres van de Eenheid Oost-Brabant gelooft in deze aanpak. 'Ik geloof echt in wat Wilco doet, maar het vraagt wel moed om voor een andere aanpak te kiezen. Dat geldt ook voor overheden, zoals gemeenten.' Ruud Bik ging daar gisteravond ook een eind in mee, maar proefde tegelijkertijd een zekere naïviteit.

Onderzoek

Bik wees op recent onderzoek van de Politieacademie waarin staat dat ruim 70 procent van de wijkagenten vindt dat nauwelijks wordt opgetreden tegen ondermijnende criminaliteit. 'Een viswinkel die geen enkele vis verkoopt, vraagt om optreden. Maar dat gebeurt niet. De overheid kan gewoonweg niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Nogmaals, dat vraagt om een morele herbewaping.'

Delen van informatie
Tijdens het debat werd geconstateerd dat door veiligheidspartners, zoals politie, gemeente, openbaar ministerie en belastingdienst, beter wordt samengewerkt, maar dat dit nog altijd stukken beter kan. Een voortvluchtige crimineel kan bijvoorbeeld gewoon een paspoort aanvragen. Dat vraagt om het beter delen van informatie, was gisteravond de constatering.

Nog meer

En er komt nog veel meer op ons af. Doordat we meer investeren in onderzoek vinden we onder elke tegel die we optillen nog veel meer rottigheid', sprak procureur-generaal Albert van Wijk. 'De eerste dreun is inmiddels uitgedeeld. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een breed maatschappelijk debat geworden.'

Politiedebatten

Dit was het negende debat in de reeks politiedebatten op de Politieacademie. De debatten agenderen actuele veiligheidsthema's en bieden politiek, bestuur, OM, veiligheidspartners, wetenschap en politie een podium hierover in gesprek te gaan. De debatten hebben als doel de discussie met en over de politie te stimuleren, gebaseerd op wat er nu echt gebeurt in de praktijk. De Politieacademie is kennisinstituut van en voor de politie om de politieprofessie te versterken. Op 19 september staat het volgende debat gepland. Op www.politieacademie.nl/politiedebat is het debat integraal terug te kijken en vind je compilaties van eerdere debatten. 


Trefwoorden ondermijning