Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politiedebat #10: 'Het is tijd voor deltaplan aanpak ondermijning'

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 21-9-2017 10:47

Lokale overheid, recherche, politie, bedrijfsleven en wetenschap waren tijdens het tiende politiedebat opvallend eensgezind over de noodzaak de aanpak van ondermijning verder te intensiveren. Liesbeth Huyzer (lid van de landelijke korpsleiding) verwoordde het als volgt: ’Ik denk dat we langzamerhand toe zijn aan een deltaplan aanpak ondermijning’.
Gedurende het debat bleek dat er weliswaar hard en met verschillende partijen gewerkt wordt, maar dat verder verbetering zeer wenselijk is. Paul Depla, burgemeester van Breda, bepleitte een pilot voor een zogenaamde ’ondermijningskas’: financiën en materiaal afgepakt van criminelen zouden onmiddellijk weer ten goede moeten komen aan de aanpak van de ondermijning. Een mogelijk antwoord op het door Ruud Bik, voormalig lid van de landelijke korpsleiding, geconstateerde ’grote gebrek aan middelen en capaciteit’.

Een belangrijk onderwerp in het Politiedebat was de mate waarin de bovenwereld daadwerkelijk al ondermijnd wordt door criminele activiteiten. Wilbert Paulissen, hoofd van de nationale recherche, wees op wetgeving in Italie waar de facilitering van criminele ondernemingen door de bovenwereld veel strenger bestraft wordt. De hoofdofficier van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, Fred Westerbeke wil de inzet van burgerinfiltratie, spijtoptanten, kroongetuigen en informatieverwerving in de bovenwereld (laten) onderzoeken. 'We moeten praten over de (on)mogelijkheden hiervan'.
Els Prins, secretaris bij VNO NCW, hield een gedreven pleidooi voor verder gaande samenwerking met het bedrijfsleven. Sectoren werken graag mee aan de verwijdering van rotte appels die de reputatie van hun branche schade doen. De recent in samenwerking met de politie gestarte bijeenkomsten ’Ondernemers Alert’ zijn een stap in de goede richting.

Emile Kolthoff, lector ondermijning constateerde dat er in onderzoek naar ondermijning nog te veel witte plekken zijn. Kennis over ondermijning in andere provincies van Noord-Brabant ontbreekt bijvoorbeeld. Inzicht in waar het criminele geld blijft eveneens. Over mate van oneigenlijke beinvloeding van lokaal bestuur door criminelen verschilden de meningen. Sander Schaepman en Paul Depla, beiden vertegenwoordigers van de lokale overheid, waarschuwden nadrukkelijk hier niet naief over te zijn. Depla legde bijvoorbeeld een link met de discussie over een al dan niet direct gekozen burgemeester.
In vergelijking met ons omringende landen is de integrale aanpak in Nederland goed ontwikkeld maar dient zij de komende jaren een nieuwe impuls te krijgen. Vanwege belangen, juridische kaders, bureaucratisering en cultuurverschillen zit bijvoorbeeld het delen van informatie nog niet overal in het DNA van de partners. Een deltaplan zou die noodzakelijke impuls kunnen zijn.

Het politiedebat is een initiatief van de Politieacademie in Apeldoorn. Het debat heeft vier keer per jaar plaats in het atrium aldaar. Gespreksleiding is in handen van Marianne van den Anker en Bob Hoogenboom. Contactpersoon naar aanleiding van dit persbericht is Bob Hoogenboom (abrahambob@icloud.com)

Trefwoorden