Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politiedebat: 'Politie moet vernieuwen'

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 3-3-2017 15:22

De toekomstbestendigheid van de politie staat onder druk. Vernieuwing is noodzakelijk om ontwikkelingen in de maatschappij en criminaliteit bij te houden. Cybercrime en polarisatie zijn voorbeelden van ontwikkelingen die eisen stellen aan het aanpassingsvermogen van de politie. Meer diversiteit, kennis van digitale ontwikkelingen en de middelen om de basis op orde te brengen zijn essentieel om die vernieuwing te realiseren. In het licht van de aanstaande verkiezingen wordt van de politiek, naast meer middelen, vooral rust en ruimte gevraagd. Het managen van uitvergrote incidenten compliceert de lange lijn, de focus op de vernieuwing en toekomstbestendigheid. Dat is de conclusie van het 8e Politiedebat 2 maart jl. op de Politieacademie.
 
Erik Akerboom: “als korps zetten we in op een moderne, flexibele organisatie met goede informatievoorziening. Op het versterken en vernieuwen van de politie in de wijk. Op het versterken en vernieuwen van de opsporing. En op een goede zorg voor en goede toerusting van politiemensen. Maar het korps moet ook rust en ruimte hebben om veranderingen goed door te kunnen voeren.”
 

Cybercrime

Volgens Melanie Peters, directeur Rathenau Instituut, zijn politie en justitie onvoldoende ingericht op de snelle digitalisering van de samenleving. Zij adviseert om in samenwerking met partners meer aandacht op preventie te richten. Niet alles moet op het bordje van de politie liggen: “De overheid zou bijvoorbeeld als launching customer moeten eisen dat leveranciers bij de uitrol van het 5 G netwerk fors investeren in de veiligheid.” Dimitri Tokmetzis, onderzoeksjournalist De Correspondent: “We eisen wel dat mensen hun voordeur op slot hebben, waarom eisen we dat niet bij hun pc?” Ook Michael van Straalen van MKB/VNO-NCW, pleit voor preventie en publiek-private samenwerking. Een voorstel uit de zaal om de digitale vaardigheden van alle agenten bij te spijkeren ondervindt veel bijval, evenals het binnenhalen van jonge technici met flexibele contracten.
 

Basis op orde

Jan Struijs, voorzitter van de NPB, maakt zich zorgen over de onvrede op de werkvloer. De politie is overvraagd, onderbetaald en krijgt nog steeds niet de beloofde ondersteuning door de organisatie (functionerende en efficiënte computers, goede opleiding/training, adequate bewapening). “We kunnen het mooi hebben over digitale ontwikkelingen en cybercrime en dergelijke, maar de basis is niet eens op orde. Collega’s kunnen niet appen en filmpjes bekijken. Ik zie allemaal projectgroepen, pilots, stuurgroepen, maar het gaat allemaal te langzaam. Vraag gewoon aan de mensen wat ze nodig hebben en geef het ze.”
 

Diversiteit

Meer diversiteit op verschillende vlakken ziet Akerboom als een belangrijke hefboom voor het realiseren van de gewenste vernieuwingen. Het helpt ook de polarisatie in de maatschappij beter te begrijpen en ermee om te gaan. “Zeker in de grote steden moet op dit vlak wel een been worden bijgetrokken.”
 

Debatten

Dit was het achtste debat in de reeks politiedebatten op de Politieacademie. De debatten agenderen actuele veiligheidsthema’s en bieden politiek, bestuur, OM, veiligheidspartners, wetenschap en politie een podium hierover in gesprek te gaan. De debatten hebben als doel de discussie met en over de politie te stimuleren, gebaseerd op wat er nu echt gebeurt in de praktijk. De Politieacademie is kennisinstituut van en voor de politie om de politieprofessie te versterken. De kennis gaat over de politie, is van de politie en wordt met de politie ontwikkeld en verspreid. De activiteiten verbeteren de politiepraktijk en actualiseren het onderwijs waar nodig. Op 13 juni staat het volgende debat gepland. Thema is dan ‘positieve veiligheid’.
 

Meer info

Op de website van de Politieacademie zijn compilaties van eerdere debatten te bekijken. Binnenkort verschijnt hier ook de compilatie van het debat van 2 maart jl. Tot die tijd is het debat hier integraal terug te kijken.
Trefwoorden