Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politieacademie verbindt zich aan 17 duurzame VN-ontwikkelingsdoelstellingen

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 19-3-2019 13:55

Een duurzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving, met daarin een centrale rol voor kwalitatief goed, toegankelijk en innovatief onderwijs.


De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Maatschappelijk betrokken organisaties streven naar meer betekenis en maken hun impact meetbaar. In het bijzonder bereiden onderwijsinstellingen de nieuwe generaties voor op de wereld van morgen. Een duurzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving, met daarin een centrale rol voor kwalitatief goed, toegankelijk en innovatief onderwijs is niet vanzelfsprekend. Hoe kunnen wij als onderwijsinstelling blijvend bijdragen aan het bereiken van duurzame ontwikkeling?

Een belangrijke stap hierin is onderwijs en onderzoek te verbinden aan de VN-duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de 17 zogenoemde Sustainable Development Goals (SDGs). In Nederland zijn diverse bedrijven, overheden, NGO's, hoge scholen en kennisinstellingen het samenwerkingsverband SDG Charter gestart. Dit initiatief wordt actief ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Via dit Charter verbinden verschillende sectoren zich aan een en hetzelfde doel: een duurzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving. Recent heeft de Politieacademie zich aangesloten en het convenant ondertekend.

Wat zijn de SDG’s?

Dit zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030". Dit schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Hogescholen en de SDG

Naast de Politieacademie hebben de volgende hogescholen het SDG Charter convenant al ondertekend: Avans, Saxion, van Hall Larenstein, Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool, HAS, Fontys, HAN, Windesheim, Marnix Academie en de Hogeschool Leiden. Deze scholen vinden het van groot belang om hun studenten via projecten, onderwijs, stages en onderzoek te laten bijdragen aan de SDGs, en daarmee aan een duurzame samenleving. Met ondersteuning vanuit de Vereniging Hogescholen helpen we elkaar om een maximale bijdrage aan de SDG’s te leveren.

Meer informatie? Zie de online animatie over de SDGs https://vimeo.com/229699124 of deze videoclip van enkele ondertekenaars van het SDG Charter https://youtu.be/OzKNqWp5n_Y

Trefwoorden