Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Lector Adang nu ook professor aan de RUG

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 31-1-2017 10:04

De inaugurale rede op 24 januari jl. van Otto Adang bekrachtigde zijn benoeming (per 1 april 2016) tot bijzonder hoogleraar Veiligheid en collectief gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een mijlpaal voor Adang en de Politieacademie, die ook voor politiepraktijk en -onderwijs van groot belang is. De Politieacademie, en Adang in het bijzonder, heeft in de afgelopen jaren unieke kennis opgebouwd op het terrein van collectief gedrag in relatie tot veiligheid. De Politieacademie streeft er naar haar onderzoeksfunctie verder te versterken door deze te verbinden met universiteiten en andere kenniscentra. Deze leerstoel aan de RUG biedt hiertoe uitstekende aanknopingspunten op het thema van veiligheid en collectief gedrag.

Verzoening

In zijn oratie “Over verontwaardiging en verzoening: een relationeel perspectief op veiligheid” liet Adang aan de hand van actuele voorbeelden zien hoezeer veiligheid afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen burgers en overheden en pleit hij voor meer aandacht voor verzoeningsprocessen na afloop van geëscaleerde conflicten tussen overheden en burgers. Een positief voorbeeld vormen de  verzoeningsgesprekken die de gemeente Geldermalsen organiseerde naar aanleiding van de rellen rond de komst van een AZC. Veiligheid van burgers is een voortdurende zorg voor overheden, politie en vele andere instanties.” De laatste jaren zijn Europese landen in toenemende mate het toneel van ernstige rellen en ongeregeldheden. Ook in Nederland bestaat het risico op grootschalige ordeverstoringen, die de maatschappij kunnen ontwrichten en veiligheid reduceren. Om dit soort collectief gedrag te kunnen voorkomen of er, indien nodig, adequaat op te reageren, is kennis nodig.

Kennis laten doorwerken

Adang doet al ruim 20 jaar praktijkgericht onderzoek naar openbare orde en veiligheid. Zijn onderzoeksmethoden leveren praktisch toepasbare inzichten op voor politiepraktijk en politieonderwijs. De kritische spiegel die hij met zijn onderzoeken voorhoudt zijn niet altijd gemakkelijk. “We moeten ons voortdurend afvragen of en hoe iets werkt en hoe het beter kan. Als onderzoeker help je die vragen te formuleren en te beantwoorden. Tegelijkertijd moet je realistisch zijn over hoe snel dingen geleerd kunnen worden in de dagelijkse praktijk.” Mede daarom besteedt Adang veel aandacht aan methoden, zoals peer reviews en snelle kennismobilisatie, die helpen om de inzichten binnen de praktijk te leren toe te passen.

Politieacademie onderzoek

De Politieacademie heeft als taak het ontwikkelen en verzorgen van politieonderwijs en het ontwikkelen van kennis over de politie of de politietaak. Zij doet dit onder meer door het verrichten van praktijkgericht onderzoek. Daarnaast bouwt zij een netwerk van onderzoekers uit de eigen organisatie, de politiepraktijk en de universitaire wereld. Hiermee kan wetenschappelijk onderbouwde, politiespecifieke kennis worden gecreëerd en gedeeld ten behoeve van politiepraktijk en –onderwijs. De leerstoel van Adang wordt gefinancierd door de Politieacademie en geldt voor een periode van in ieder geval vijf jaar.

Adang

Professor Dr. Otto M.J. (1956) is gedragswetenschapper. Hij is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. Adang is tevens academisch decaan voor de Master of Science in Policing, uitgevoerd in samenwerking met Canterbury Christ  Church University. Adang is geïnteresseerd in agressie, verzoening en collectief gedrag in relatie tot openbare orde handhaving. Binnen de Strategische onderzoeksagenda voor de politie voert hij onderzoeken uit op de thema’s vakmanschap en lokale basis op orde. Adang was lid van de commissie Project X Haren.

Trefwoorden
Otto Adang