Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politieacademie geassocieerd lid van de Vereniging Hogescholen

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 8-3-2018 11:19

Woensdag 7 maart is de Politieacademie als geassocieerd lid toegelaten tot de Vereniging Hogescholen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ondertekenden Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en Leon Kuijs, directie Politieacademie, het certificaat van lidmaatschap. Zij deden dit in aanwezigheid van Kathelijne van Kammen, directie Politieacademie, Leonard kok, namens de korpsleiding en Ron Minnée en Carola Hageman, directie Vereniging Hogescholen. De Politieacademie is het eerste geassocieerd lid van de Vereniging Hogescholen.

“De Politieacademie is van harte welkom”, aldus Thom de Graaf. “Hoewel de Politieacademie geen hogeschool is in de zin van de WHW, heeft de Politieacademie veel overeenkomsten met ons; niet alleen vanwege hun aanbod aan hbo-bachelor en masteropleidingen maar ook vanuit het onderzoek met lectoren. We kunnen veel aan elkaar hebben.”  Leon Kuijs: “Het is voor de kwaliteit van ons werk belangrijk om niet alleen verbonden te zijn met de Politiepraktijk maar ook met het beroepsonderwijs”  Kathelijne van Kammen: “Ook voorzien wij de komende jaren een groeiende behoefte aan onderwijsarrangementen en leerroutes waarbij het hoger onderwijs en het Politieonderwijs beter op elkaar aansluiten”.

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen stemde 9 februari jl. in met de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging Hogescholen om het geassocieerd lidmaatschap mogelijk te maken. De Politieacademie is de eerste instelling die formeel de Vereniging Hogescholen heeft gevraagd toe te mogen treden als geassocieerd lid.

Verbinding tussen politieonderwijs en regulier onderwijs

De Politieacademie is een erkende instelling voor hoger onderwijs en verzorgt bachelor- en master-opleidingen op het brede politievakgebied, naast politieopleidingen op mbo-niveau.
De Politieacademie is bezig om de verbinding met het hoger onderwijs en met het middelbaar beroepsonderwijs te versterken, onder andere om het politieonderwijs en het (hoger) onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten. De komende jaren zal er een groeiende behoefte zijn aan slimme leerroutes waarbij het politieonderwijs en het (hoger) beroepsonderwijs op elkaar aansluiten en elkaars opleidingscapaciteit benutten. Daarnaast hebben hogescholen opleidingen die toe leiden tot specialistische functies binnen de opsporingstaak van de politie bijvoorbeeld op het gebied van Cybercrime en Forensische Opsporing. Als geassocieerd lid van de VH is de Politieacademie nog beter in staat om aansluiting te vinden bij de actuele de ontwikkelingen in het hoger onderwijs, zoals rond flexibel deeltijdonderwijs, digitalisering, praktijkleren en praktijkgericht onderzoek.

Over de Politieacademie

De Politieacademie is het onderwijs, kennis- en onderzoeksinstituut voor de politie. Zij verzorgt een breed scala aan beroepsopleidingen en vakspecialistische opleidingen en trainingen, variërend van meerjarige opleidingen tot ééndaagse gerichte beroepsvaardigheidstrainingen. De verbinding tussen met name de vakspecialistische opleidingen en de politiepraktijk is intensief. Daarnaast heeft de Politieacademie een afdeling Kennis en Onderzoek waarin lectoren en onderzoekers praktijkgericht onderzoek verrichten. Een aanzienlijk deel van hen is tevens verbonden aan andere hogescholen en universiteiten. Op de kwaliteit van het politieonderwijs wordt toegezien door de Inspectie Justitie en Veiligheid en de NVAO waar het om het hoger onderwijs gaat.
De Minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het stelsel van politieonderwijs.

Over de Vereniging Hogescholen

De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 hogescholen. Samen met de leden beïnvloedt de vereniging de politieke besluitvorming en is een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden. De hogescholen tellen 450.000 studenten en 55.000 medewerkers en verzorgen 194 bachelor-, 71 master- en 73 Ad-opleidingen verspreid over de zeven hbo-sectoren.

Trefwoorden
overhandiging certificaat van lidmaatschap