Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Meer aandacht internationalisering door CEPOL voorzitterschap

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 14-7-2017 09:39

Op 1 juli droeg Nederland, in persoon van Frederike Everts van de directie Politieacademie, het voorzitterschap van de Management Board van CEPOL over aan Oostenrijk. CEPOL is het Europese agentschap voor training en opleiding op het gebied van rechtshandhaving.

Het voorzitterschap startte in een roerige periode in Europa, met aan de vooravond een grote terroristische aanslag in Parijs. Deze toegenomen dreiging vormde de context en noodzaakte de lidstaten en CEPOL om nog diepgaander te kijken welke bijdrage training en onderwijs kan leveren aan het verbeteren van de veiligheidssituatie in Europa.

Dicht tegen Europa aan

Het eerste half jaar was Nederland ook voorzitter van de Europese Unie. Hiervoor organiseerde de Politieacademie onder meer de Presidency Conference over financieel rechercheren en de unieke eerste vergadering ooit tussen de hoofden van de CEPOL en EUROPOL national units. Na dit half jaar kwam de focus meer te liggen op het doorontwikkelen van de organisatie en de kwaliteit, inhoud en relevantie van de trainingen die CEPOL verzorgt. Het voorzitterschap bood Nederland toegang tot allerlei andere Europese en internationale organisaties zoals Interpol, Europol, Frontex en Eurojust. Dit leverde de Nederlandse politie en de Politieacademie relevante nieuwe contacten op en de mogelijkheid informatie uit te wisselen die van belang is voor onze politie en het politieonderwijs.

Nieuwe positie CEPOL

Het belangrijkste resultaat van het afgelopen anderhalf jaar is de implementatie van het nieuwe raadsbesluit op 1 juli 2016. Dit betekende onder andere een forse verbreding van de doelgroep. CEPOL verzorgt nu niet alleen meer training en onderwijs voor politiemensen, maar voor alle rechtshandhavers. Dit betekende een nieuwe strategie, nieuwe werkwijzen, nieuwe partners en een nieuwe huisstijl. Door het raadsbesluit kreeg de Management Board gedurende 18 maanden ook een gekozen voorzitter uit de trio landen (de drie landen die in die 18 maanden het EU voorzitterschap bekleedden). Dit werd het afgelopen anderhalf jaar ingevuld door Frederike Everts, directie Politieacademie, namens Nederland. Op 1 juli nam het trio van Oostenrijk, Bulgarije en Estland het stokje over waarbij Oostenrijk de voorzittersrol vervult.

Internationalisering in politieonderwijs

Door het Nederlandse voorzitterschap ontstond meer aandacht voor internationalisering bij het departement en de Nederlandse politie. "Er is steeds meer bewustwording over het feit dat internationale samenwerking een vanzelfsprekend onderdeel is van het politiewerk. Denk bijvoorbeeld aan migratie, terugkeerders, terrorisme, financieel rechercheren, mensensmokkel of cybercrime. Al deze thema's houden niet op bij onze grenzen, maar overstijgen deze juist. Dit betekent dat internationalisering ook een vanzelfsprekend onderdeel moet blijven binnen onze training, opleiding en onderzoek. Een mooi voorbeeld is de internationale minor die gevolgd kan worden door zowel Nederlandse als internationale studenten. Binnen de Politieacademie moeten we blijvende aandacht houden voor het vormgeven en versterken van onderwijs met een internationaal perspectief," aldus Everts.

Op de foto van links naar rechts: Norbert Leitner (Oostenrijk, nieuwe voorzitter CEPOL Management Board), Detlef Schröder (CEPOL) en Frederike Everts.

Trefwoorden