Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Leren van de (inter)nationale verhoorpraktijk

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 4-3-2020 11:26

Op 3 maart kwamen belangstellenden als professioneel verhoorders en recherchepsychologen  bijeen voor een seminar over ontwikkelingen in verhoor. Sprekers uit de wetenschap, de politie- en internationale praktijk deelden hun bevindingen. 

Het vakgebied verhoor is voortdurend in ontwikkeling. Onderwijs, politiepraktijk en onderzoek werken op verschillende manieren samen: nationaal en internationaal.

Uitwisseling kennis over verhoor

Imke Rispens, docent en zelf recherchepsycholoog van het Team Generieke Opsporing (vakspecialistisch politieonderwijs) was betrokken bij het seminar: 'We willen collega's voeden, ze betrekken en scherp houden op het vakgebied van verhoor. Dit seminar is een manier om deze kennisuitwisseling mogelijk te maken. Een van de sprekers is Asbjørn Rachlew, een Noorse collega die betrokken was bij de verhoren in het Anders Breivik onderzoek. Momenteel is Rachlew betrokken bij het ontwerpen van VN-richtlijnen die wereldwijd moeten zorgen voor meer ethische en effectieve verhoren. Zo leren we van een Engelse onderzoekster wat de invloed van schuldpresumptie op het verhoor is en spreekt een forensisch psycholoog over interessante ontwikkelingen in de wetenschap op het vakgebied verhoor. Ook collega Martijn van Beek deelde de bevindingen van zijn promotieonderzoek over effectieve verhoorstrategieën met de aanwezigen. Inzichten die ons helpen bij ontwikkeling van onderwijs en onderzoek en bij de uitvoering daarvan in de praktijk. Dergelijke ontwikkelingen helpen ons invulling te geven aan het toekomstbestendig onderwijs.'

Samenwerking

'Wij zijn vanuit Kennis & Onderzoek en onderwijs betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland.', stelt Koen Geijsen, onderzoeker en mede-organisator van het seminar. 'We doen eigen onderzoek, maar denken ook mee met collega-wetenschappers over relevante onderzoeksvragen. Om het vakgebied verder te professionaliseren werken onderzoek en onderwijs  samen in een vakgroep Verhoor waarbij we gebruik maken van een gezamenlijk netwerk van onderzoekers en onderzoeksinstellingen. Daarnaast voeren recherchekundigen die de Master of Criminal Investigation (MsCI) bij de Politieacademie volgen, in opdracht van de eenheden of andere spelers in de opsporing, ook praktijkgericht onderzoek uit. Het mes snijdt aan twee kanten. Of het nu gaat om de beste inrichting van een verhoorruimte, effectieve manieren om in verhoor bewijs aan de verdachte voor te leggen of opvattingen van verhoorders zelf over wat een goed verhoor is: onderwijs, onderzoek en politiepraktijk werken op verschillende manieren samen. '

Trefwoorden