Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Lector politie en openbaar bestuur

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 23-3-2017 15:46

​De Politieacademie heeft hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops aangesteld als lector politie en openbaar bestuur. Hij was eerder lid van het College van Bestuur en deed de laatste jaren verschillende onderzoeken voor de Politieacademie. Recentelijk verschenen van zijn hand onder meer 'De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken' (samen met Jan Tromp van de Volkskrant) en 'Sleuren en sturen in 2017, De ontwikkeling van de relatie tussen de politie en het lokaal bestuur' (samen met Peter van Os en Edward van der Torre). Op 20 april staat 'De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken' centraal op een Politieacademie-bijeenkomst. Lees hier meer over die bijeenkomst.

De Politieacademie is blij met Tops' aanstelling. Als lector kan hij met praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan fundamentele vraagstukken waar de politie als gevolg van actuele ontwikkelingen mee wordt geconfronteerd in haar relatie met het openbaar bestuur. Deze kennis en inzichten worden ook vertaald naar het politieonderwijs. Praktijkgericht onderzoek door de Politieacademie is altijd gericht op professionalisering van de politieprofessie; doorwerking in politiepraktijk en –onderwijs staan centraal. De strategische onderzoeksagenda bevat de acht belangrijkste thema's voor politieonderzoek de komende jaren. Pieter Tops richt zich vooral op de thema's ondermijning en lokale basis. 

Focus lector

Met de komst van de nationale politie heeft de politie een nieuwe positie gekregen in het politieke en maatschappelijke krachtenveld. Daarnaast hebben nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals cybercrime en de aandacht voor ondermijning, consequenties voor de verhouding van de politie tot zijn omgeving. Er is sprake van een ontwikkeling die vraagt om nieuwe doordenking van de begrippen buffers ('waar zit voor de politie de ruimte voor eigenstandige professionele afweging, waar moet die 'beschermd' worden') en bondgenoten ('op welke manier werken wij samen met anderen, wat betekent dat voor ons eigen functioneren'). Deze twee thema's, het ene meer institutioneel, het andere meer inhoudelijk, staan centraal in de activiteiten van Tops. Hij gaat nadenken over en werken aan de verhouding van de politie tot het openbaar bestuur.

Trefwoorden