Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Instructiefilm samenwerking politie en BOA's

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 26-1-2017 14:58

Zowel de politie als de BOA's werken aan veiligheid en leefbaarheid op straat. Er wordt vaak gezegd dat politie en BOA's moeten samenwerken. Maar waarom? Hoe? En wat levert het op? De antwoorden op deze vragen zijn verpakt in een interactieve instructiefilm.

De instructiefilm is een coproductie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de politie en de Politieacademie. Aanleiding voor deze film zijn richtinggevende beleidstukken opgesteld vanuit de Minister van Veiligheid en Justitie. De politiechef heeft als direct toezichthouder de opdracht om BOA's en de politie beter te laten samenwerken. Het is lastig om beiden partijen op hetzelfde moment bij elkaar te brengen en soms kennen ze elkaar niet. Vanuit daar is het idee ontstaan om een tool te ontwikkelen waarbij de verbinding in de samenwerking centraal staat. De interactieve film triggert BOA's en politiemensen om elkaars kracht op te zoeken, met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. 

In de film geven Peter Vogelzang (plaatsvervangend voorzitter BOA-Platform en voormalig korpschef), Tjeerd van Bekkum (Commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Jaco van Hoorn (Hoofd operatiën en plaatsvervangend politiechef) antwoord op de vraag: 'Waarom zouden politie en BOA's moeten samenwerken?'. Daarnaast komen vijf reeds samenwerkende BOA/politie-koppels aan het woord. Met tips en tricks over de totstandkoming en uitvoering van de samenwerking vertellen beide partijen hoe zij de samenwerking vorm geven. Ook vertellen ze wat de samenwerking oplevert, zoals meer tijd op straat en een verhoogde leefbaarheid en veiligheid.

Instructiemateriaal

De film wordt als instructiemateriaal gebruikt voor opleidingen in het basis- en vakspecialistisch onderwijs van de Politieacademie en bij de BOA-opleidingen van verschillende ROC's. Daarnaast is de film zeer geschikt om als leidraad te gebruiken in overleggen tussen politie en BOA's over samenwerkingsvraagstukken. 

De film is interactief en bestaat uit verschillende aanklikbare onderdelen: waarom, hoe en wat levert het op. De kijker bepaalt daarmee zelf of hij de hele film ziet, of slechts een specifiek onderwerp.

De hele film is te bekijken via deze link.

Alle losse onderdelen zijn te bekijken via het CCV YouTube kanaal.

Trefwoorden
logo samenwerken