Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Intensievere samenwerking Politieacademie en IFV

Plaatsingsdatum: 3-9-2019 09:00

Laatste update: 4-9-2019 09:46

Extremer weer, nieuwe energiebronnen, onverwachte dreigingen, technologische ontwikkelingen: enkele voorbeelden van ontwikkelingen die van invloed zijn op de veiligheid in Nederland. Dit vraagt om een integrale, multidisciplinaire samenwerking binnen de crisisbeheersing. De Politieacademie en het IFV gaan daarom nog intensiever samenwerken in de Crisismanagement Academie, het samenwerkingsverband van beide opleidingsinstituten. 

Bij de start van de samenwerking in 2010 is vastgelegd wat de gezamenlijke intenties zijn en wat de vorm is van het partnerschap. De samenwerking is in de loop van de jaren hechter geworden en de omvang van de dienstverlening groter. Door nu een nieuw contract te sluiten, wordt ook formeel inhoud gegeven aan de verdieping en groei van de samenwerking. Erie Braakhekke, decaan Crisismanagement Academie: “In de praktijk wordt er nadrukkelijk samengewerkt tussen de disciplines die bij de afhandeling van een crisis betrokken zijn en dat betekent dat wij – als opleiders – expliciet de opdracht hebben om kennis en kunde te bundelen omdat wij niet alleen de praktijk willen volgen maar ook voorop willen lopen als ontwikkelaars. In het nieuwe contract leggen we dat vast zodat we elkaar scherp houden”.

Crisisprofessionals centraal

De Crisismanagement Academie is er voor de medewerkers binnen de veiligheidsregio’s en crisispartners die een rol hebben in de multidisciplinaire crisisbeheersing. De crisisprofessionals staan hierbij centraal: de eisen die de praktijk aan hen stelt, zijn het uitgangspunt voor de opleidingen.

De kracht van de verbinding

De intensievere samenwerking tussen de Politieacademie en het IFV sluit aan bij de ambities van de Politieacademie. De Politieacademie werkt aan de versteviging van haar fundament en pakt tegelijkertijd de belangrijkste vernieuwingsopgaven op met het oog op het onderwijs voor de politie van (over)morgen. Daarbij zet de Politieacademie vol in op samenwerking met andere onderwijs-en onderzoeksinstellingen. Onder meer via onderzoek, innovatie en gezamenlijk onderwijs. De Politieacademie gaat uit van de kracht van de verbinding. Zij ziet het als de weg om open en effectief mee te bouwen aan de politie van (over)morgen en daarmee bij te dragen aan een veiliger Nederland.

Voor meer informatie over de Crisismanagement Academie ga naar: https://www.ifv.nl/opleidingen/Paginas/Opleidingen-crisismanagement-academie.aspx

Trefwoorden