Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

ICT in het leiderschapsonderwijs versnelt de ontwikkeling van onze talenten

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 24-9-2018 10:44

ICT IN ONDERWIJS VERSNELT TALENTONTWIKKELING

ICT verandert het onderwijs: van het overdragen van feiten naar het aanleren van vaardigheden, van het reproduceren van feiten naar het toetsen van competenties. En in het verlengde hiervan verandert ook het innovatieproces bij organisaties. Micro- experimenten en microlearnings worden de hefbomen van innovatie, zegt Hans Mulder.

Toekomstgericht ontwikkelen
Een goed voorbeeld van de toepassing van microlearnings is te vinden bij de Politieacademie. Binnen de leergang Toekomstgericht ontwikkelen' worden nieuwe strategieën voor de politie getoetst aan de praktijk door micro experimenten.

De medewerkers kijken naar 'hoe past mijn experiment in het grotere strategieplaatje?' en 'hoe zorg ik ervoor dat de grotere strategie versterkt wordt door mijn bijdrage in de praktijk?'. Deze wijze van bottom-up verbinden met de grote top-downstrategie door kleine strategische initiatieven op de werkvloer, is niet nieuw en stamt al uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het is de theorie en metafoor van het 'linker- en rechterbeen' en de coördinatie tussen beide benen om te kunnen lopen, van de management- en strategiewetenschapper Henry Mintzberg. Mintzberg maakte onderscheid tussen de grotere top-down 'geplande strategieën' en de kleine, innovatieve en opkomende 'emergente strategieën'. Binnen de Politieacademie wordt met microlearning gekeken naar wat we nu al hebben, in plaats van een strategie, een blauwdruk of een vergezicht van strategen als stip op de horizon. Door kleine experimenten ontwikkelen we strategische initiatieven vanuit de praktijk. Het besef ontstaat dat wat we doen ook met strategie te maken heeft. Precies wat Mintzberg zegt, namelijk dat we het operationele proces als strategisch thema moeten zien. In de politieorganisatie is dat heel belangrijk omdat het politiewerk aan verandering onderhevig is. Door het denken en doen te combineren wordt het adaptieve vermogen van de medewerkers en eenheden vergroot. Daarmee worden waarde en betrokkenheid gecreëerd, wat de adoptie van de nieuwe werkwijze of technologie uit het experiment dan weer versnelt. Door in de praktijk te kijken en te luisteren terwijl je niet weet wat de uitkomsten zijn, ontstaat er ruimte bij deelnemers om open te kijken. Een belangrijke onderwijsdoelstelling is de deelnemers een ontwerp te laten maken van een toekomstgericht experiment, het uit te laten voeren, te bespreken en door te geven.

Een concreet voorbeeld van een micro experiment is het idee van een mobiele verhoorruimte, zodat betrokkenen direct op locatie gehoord kunnen worden. Dit idee ontstond in de praktijk naar aanleiding van een misdrijf in een bejaardentehuis, toen de bewoners 30 kilometer heen en terug moesten reizen naar het politiebureau om verhoord te worden. Tijdens de verkenning bleek dat in het buitenland reeds naar tevredenheid gebruik werd gemaakt van een volledig ingerichte bus, als mobiele verhoorruimte. Met een klein team werd onderzocht of deze oplossing haalbaar is en welke waarden deze werkwijze zou toevoegen. Vervolgens werd gekeken hoe dit initiatief kan bijdragen aan de grotere strategie.

Lees hier het hele artikel:

AG0818_Expert 1 ICT in onderwijs.pdf