Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Continuering van politieonderwijs tijdens de coronacrisis

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 1-4-2020 10:19

​Afgelopen maandag heeft het kabinet besloten dat evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Hierdoor zijn er veel vragen gekomen wat dit nu betekent voor het onderwijs. Tot nu toe heeft de Politieacademie voor het politieonderwijs maatregelen getroffen tot aan 6 april, deze maatregelen continueren we tot dat we het onderwijs weer kunnen hervatten.

Zodra er meer duidelijkheid komt wanneer het verantwoord is om het onderwijs op de locaties wel weer op te starten, dan gaan we dat doen.

Dit betekent dat de Politieacademie nu doorgaat op de eerder ingeslagen weg:

  • Het MBO-onderwijs en het Hoger Onderwijs op de locaties blijft opgeschort. We laten het onderwijs zoveel als mogelijk doorgaan op afstand. De opdrachten voor aspiranten die nu in de praktijk zijn, lopen ook door.  
  • Ook examens worden zoveel mogelijk afgenomen. Dat gebeurt zowel online als op locaties. Richtlijnen vanuit het RIVM zijn leidend hiervoor, waar nodig aangevuld met adviezen en beoordelingen van VGW. 
  •  In het VPO zijn veel teams bezig om onderwijs op afstand voort te zetten, en examens doorgang te laten vinden.

Het uitgangspunt van de huidige maatregelen is steeds dat we zo veel mogelijk aspiranten en studenten in de gelegenheid stellen af te studeren zodat ze inzetbaar zijn in de operatie.

Er zijn tegelijk ook zorgen en vragen over wat we gaan doen met het onderwijs dat niet op afstand kan. Verschillende onderwijsteams zijn bezig in kaart te brengen wat dit gaat betekenen op het moment dat we lessen kunnen hervatten. Eind volgende week verwacht de directie Politieacademie hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.

Trefwoorden