Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Coachend leiderschap

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 20-2-2020 15:10

Om maar met de deur in huis te vallen: heeft de pilot training 'Het sectorhoofd: leider, manager en coach' aan jouw verwachtingen voldaan?

Saskia: Zeker. Onze verwachtingen als deelnemers verschilden. Sommigen wilden hun coachende vaardigheden aanscherpen en anderen, zoals ik, wilden leren hoe op speelse wijze om te gaan met de drie verschillende rollen die je hebt. 
Carla: Ja, het voldeed zeker. Zelf heb ik verschillende coachingsopleidingen gevolgd en ik heb dit gedaan als ‘refreshment’. Ik wil vervlakking bij mezelf voorkomen en deze drie dagen hebben mij veel gebracht. 
Victor: Absoluut, en dat kwam ook door de groepssamenstelling. Het was echt een kans om in gesprek te gaan met collega’s van hetzelfde niveau uit het hele land en op andere plekken in de organisatie. Het geeft al inzicht door simpelweg te zien hoe verschillend onze rol als sectorhoofd wordt ingevuld. Zelf ben ik leidinggevende bij het PDC, bij IV. Bij mij is er een minder duidelijke gelaagdheid in functies dan in de eenheden. Er kwamen in de bilaterale gesprekken allerlei dilemma’s ter sprake. Mijn ultieme droom is om als leidinggevende bij de politie niet vastgepind te worden in een kolom. Deze groep bood me een opstapje daarvoor.

Jullie reppen alle drie over hoe bijzonder je de groepssamenstelling vond.

Victor: Het feit dat we elkaar niet kenden maakte misschien wel dat de sfeer zo open was. Er was veel vertrouwen, we bespraken ook zaken die niet goed gingen. Durfden dit open en bloot te delen, kortom er was een veilig klimaat. 
Saskia vult aan: Ja, ik heb er een prettige herinnering aan hoe we in vertrouwen de casussen deelden. Mooi, hoe ieder zo zijn eigen inbreng had. Jong en ouder, ervaren en minder ervaren. Het waren bijzondere dagen. Eigenlijk zijn drie dagen te kort. Intervisie zou een zeer passend vervolg zijn op deze dagen. 
Carla: Omdat we met jong en oud samen waren, kon je elkaar op weg helpen, even samen sparren. Ik heb met plezier steun kunnen geven aan jonge collega’s.  Maar deze collega’s hebben op hun beurt mij weer nieuwe inzichten gegeven. En dat was mooi.

Het doel is natuurlijk dat je in je dagelijkse werk iets hebt aan deze investering. Zou je daar een voorbeeld van kunnen noemen?

Victor: De training begon met een test over jouw voorkeursstijl qua coaching. Dat geeft inzicht in jezelf en in de theorie. Als leidinggevende ben je voor een medewerker niet direct een echte coach. Coachen kan niet altijd als je ook de lijnverantwoordelijke bent. Neutraal spiegelen is iets anders dan vanuit je verantwoordelijkheid mensen aanspreken. 
De laatste dag kregen we veel instrumenten aangereikt, zoals teamcoaching, intervisie en storytelling. Dat waren voor mij hele bruikbare instrumenten om te coachen in  groepsdynamiek.
Saskia: Een belangrijk inzicht dat ik heb opgedaan is het feit dat wij drie rollen hebben; leider, manager en coach.  Ik stelde mezelf de vraag: hoe verdeel ik eigenlijk mijn tijd over deze verschillende rollen, en wil ik mijn tijd ook zo verdelen? 
Carla: Het was mooi om de theorie op te frissen. Duveltjes en vitaminen in je loopbaan was zo’n inzicht dat weer actueel werd. Je maakt keuzes in je leven die bepalend zijn voor jou als mens en als leidinggevende.  Onze oud-korpsbeheerder Opstelten heeft een boek geschreven en wij hadden hem uitgenodigd voor een bijeenkomst van ons EMT. Hij was een uitstekende korpsbeheerder en burgemeester, later als minister moest hij opstappen. Met hem spraken we heel persoonlijk over het grotere belang dienen.
Arjan de Zwart en ik hebben deze bijeenkomst geleid. Mede dankzij deze training stelden we persoonlijke vragen aan hem en benutten we geleerde modellen. Zo hebben we ons EMT meegenomen naar een andere groepsdynamica.

Waarom zou je collega’s aanraden om deze training te volgen?

Carla: Goede, integere trainers en het is het waard om jezelf te blijven ontwikkelen! Gewoon doen.
Saskia: Voor mij was het meest waardevolle onderdeel van deze training om met collega’s dilemma’s te bespreken.  Bij ons als sectorleiding komen veel dilemma’s van de politie samen en het is zo waardevol om even uit de waan van de dag te kunnen stappen. Ik gun het mijn collega’s ook, zo’n moment van reflectie om stil te staan bij de keuzes die je maakt. Dat kon door de optimaal diverse groep; zo werkte de één al in de derde baan als sectorhoofd en waren er meer zoals ik die nog aan het begin staan.
Victor: Coaching kun je op meerdere manieren benutten. Je hoeft niet altijd zelf te coachen maar ik ben er nu alerter op voor wie in mijn team een externe coach tot steun zou kunnen zijn. Bij ons hebben de Bedrijfsvoering Specialisten E echt zware banen. IV is een domein waar we juist moeten investeren in onze mensen, ze aan ons binden en ze kansen geven om zich verder te ontwikkelen. Er verandert zo veel en zo snel!  Trefwoorden