Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Centrum voor Veiligheid en Digitalisering van start

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 18-10-2021 10:02

​In Apeldoorn vond vandaag de bestuurlijke start van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) plaats. In het bijzijn van de aanjager van het centrum Lodewijk Asscher en de bestuurders van de partners gaf Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, het startsignaal voor de opening. Met dit centrum richten de Politieacademie, De Koninklijke Marechaussee, ROC Aventus, De Belastingdienst, Universiteit Twente, hogeschool Saxion en een flink aantal Apeldoornse ondernemers zich op digitale veiligheid, fraude en opsporing.


Tijdens de opening interviewde dagvoorzitter Ineke van Oldeniel (Saxion) verschillende lectoren over hun kijk op voor het kenniscentrum relevante thema's. Tevens was er een live verbinding met de Hacketon New Tech Park. En bestuurders van de verschillende samenwerkende partners gaven een toelichting op het belang van het CVD en de bijdrage van hun organisatie hieraan.

Het belang

Ook Gerrit den Uyl, directeur Politieacademie lichtte toe waarom het CVD belangrijk is voor de Politieacademie. "De sterk veranderende samenleving stelt steeds andere eisen aan het politievak. We willen met ons onderwijs snel en verantwoord met deze ontwikkelingen meebewegen, om zo de steeds meer toenemende maatschappelijke uitdagingen op gebied van digitale veiligheid, fraude en opsporing aan te pakken. Binnen het CVD bekijken we de complexe veiligheidsvraagstukken waar we op vastlopen. Onderzoekers gaan samen met het werkveld aan de slag met deze vragen. De opgedane kennis krijgt een plek in ons onderwijs, zodat onze (aankomende) professionals vooroplopen in de digitale wereld. Het betreft een unieke samenwerking tussen middelbaar, hoger en universitair onderwijs, bedrijfsleven en overheid. De brede mix van partners schept een ideale omgeving om de uitdagingen van morgen op te pakken."

Wat doet het CVD?

In dit kenniscentrum kan straks aanstormend talent van de Politie en Koninklijke Marechaussee kennismaken met de nieuwste forensische digitale opsporingstechnieken en digitale aanpak van ondermijning. Maar ook medewerkers van maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen er op maat gesneden onderwijstrajecten volgen op het terrein van cyber security en cyber crime, die bijdragen aan een veilige- en verantwoorde toepassing van sleuteltechnologieën. Ook kunnen straks studenten studeren voor de bachelor Integrale Veiligheidskunde en als zij klaar zijn doorstuderen in een op maat gesneden masterprogramma.

Het Centrum voor Veiligheid & Digitalisering pakt de grote vragen rond digitalisering en veiligheid bij de kop. Dat wordt gedaan langs vier wegen: onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en publieksactiviteiten. Elk van de vier heeft zijn eigen aanbod en aanpak. Binnen het centrum trekken de partijen met elkaar op en ontwikkelen de activiteiten in samenhang. Zo vormt een bloeiende kennisomgeving voor digitale veiligheid.

Kijk voor meer informatie op de website van het CVD: www.cvdnederland.nl

Trefwoorden