Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Betere vooropleiding politie

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 26-1-2017 14:59

De opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid Politie (HTV-P) gaat veranderen. Minder Regionale Opleidingscentra’s (ROC’s) gaan de opleiding aanbieden. En een eenduidig, herkenbaar en uniform curriculum van de HTV-P opleiding moet leiden tot een optimale verkorte leerroute naar het politieonderwijs. Op 29 november hebben politie, Politieacademie en 12 ROC’s tijdens feestelijke bijeenkomsten in Amersfoort en Warnsveld het convenant ‘Eenheid in samenwerking’ getekend. Dit convenant heeft als doel om samen te werken aan de verbetering van landelijk publiek veiligheidsonderwijs.

De mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid Politie bereidt scholieren jonger dan 18 jaar voor op de reguliere politieopleiding of andere beroepen in de handhaving en beveiliging. Nadat ze hun diploma halen en de selectieprocedure succesvol hebben doorlopen, kunnen ze instromen in het tweede jaar van de opleiding tot Allround Politiemedewerker bij de Politieacademie.

Doorstroom verbeteren

Eerder zijn er al diverse samenwerkingsvormen geweest. Maar de opleiding HTV-P sloot slecht aan bij de politiepraktijk. De 23 ROC’s die de opleiding aanboden, hielden er elk hun eigen onderwijsmethodes op na. Evaluaties en ervaringen van studenten, docenten en praktijkbegeleiders hebben geleerd dat voor kwalitatief goede samenwerking meer verbinding en eenduidigheid nodig is om met name de doorstroom naar het politieonderwijs te verbeteren.
De Politieacademie en de ROC’s hebben de opleiding HTV-P nu grondig aangepast. Het aantal ROC’s dat de opleiding aanbiedt, is teruggebracht tot twaalf - voor elke eenheid één (alleen Oost-Nederland krijgt, wegens de uitgestrektheid van het gebied, twee aanbieders). De opleiding gaat bovendien van twee naar drie jaar. Daarnaast heeft de Politieacademie zich nog nadrukkelijker met het curriculum bemoeid.

Relaties versterken

Antoinette Ingwersen, hoofd Basis Politieonderwijs bij de Politieacademie, is verheugd over dit convenant. ‘We maken hiermee een enorme sprong in een betere samenwerking en doorlopende leerlijn vanuit het reguliere onderwijs naar de Politieacademie. We groeien als ROC’s, Politieacademie en politie in openheid naar elkaar, naar het delen van kennis en expertise en daarmee groeit het wederzijds vertrouwen. Het is belangrijk dat we vanaf heden de relatie tussen onze teams en de ROC’s in de regio versterken in het belang van de studenten.’

Chris van der Weijden, als beleidsadviseur HRM verantwoordelijk voor het opstellen van het convenant, ziet de verbeterde samenwerking met de ROC’s als een tweesnijdend zwaard. ‘Naast beter toegeruste studenten, biedt de samenwerking met de ROC’s ook de kans om de band met onder meer gemeentelijke handhavers en de beveiligingsbranche te vergroten. Daar profiteert de politie ook van.’

De bijeenkomsten in Amersfoort en Warnsveld op 29 november zijn door alle partijen als positief ervaren. Antoinette: ‘Het is fantastisch hoe de ontmoeting centraal stond en verkend is hoe we dat in de uitvoering echt samen gaan doen. Hoe houden we samen focus zodat de samenwerking die met dit convenant is bekrachtigd voor de student een succes gaat worden? Komend jaar hebben we elkaar hard nodig om de aandacht op uniformiteit en eenduidigheid in uitvoering, begeleiding, examinering en kennisdeling  te borgen. Ik heb veel vertrouwen dat we dit voor elkaar krijgen, gelet op het enthousiasme van de vele collega’s.’​

Trefwoorden
afbeelding kaart van nederland