Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Accreditatie hoger politieonderwijs

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 15-5-2019 17:38

Op verzoek van de Politieacademie zijn de opleidingen Master of Crisis and Public Order Management (MCPM), Executive Master of Tactical Policing (EMTP), Master Criminal Investigation (MCI) en Bachelor Policing door visitatiepanels bezocht. Op basis van de rapporten van deze panels heeft de NVAO de drie masters positief beoordeeld en behouden de opleidingen hun accreditatie.

De Politieacademie verzorgt onderwijs op verschillende niveaus. De opleidingen op bachelor- en masterniveau worden eens per zes jaar door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd. De NVAO is de bewaker van de kwaliteit van het hoger onderwijs en baseert haar beoordelingen op het advies van onafhankelijke visitatiepanels.

Het visitatiepanel was lovend over de MCPM en concludeerde onder andere dat het docententeam “voorbeeldig gekwalificeerd” is en dat er een “sterke kwaliteitscultuur” heerst. Ook de EMPT en MCI zijn van voldoende kwaliteit. Wel hebben de NVAO en de Politieacademie voor deze opleidingen een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben betrekking op de ontwikkeling van de Politieacademie tot een steviger instelling voor hoger onderwijs met voldoende eigen regie. Daarnaast zal de Politieacademie de kwaliteit van het leren in de praktijk verder verbeteren en de opgaande lijn in het gerealiseerde niveau voortzetten en borgen.

De opleiding Bachelor Policing behoudt haar accreditatie, maar moet binnen twee jaar aantonen dat zowel de kwaliteit van toetsing als de kwaliteit van begeleiding en beoordeling van het leren in de praktijk versterkt zijn. Daarnaast gelden voor de Bachelor Policing de afspraken die de NVAO en de Politieacademie ook voor de EMTP en MCI gemaakt hebben. Het accreditatieproces helpt de Politieacademie bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit van zowel de afzonderlijke opleidingen als van de Politieacademie als geheel. Op basis van de waardevolle feedback van de visitatiepanels en de NVAO zijn al concrete verbeteringen in gang gezet.

Doordat de vier opleidingen hun accreditatie behouden, blijven de opleidingen erkend en blijven de getuigschriften (diploma’s) wettelijk beschermd.   

De Politieacademie gaat door met wat is ingezet, de versteviging van het fundament. Tegelijkertijd pakt de Politieacademie de belangrijkste vernieuwingsopgaven op met het oog op het onderwijs voor de politie van (over)morgen. Zie hiervoor ook de Strategische Agenda – Verstevigen en vernieuwen voor wendbare en weerbare politiemensen.

Trefwoorden