Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

‘Integriteit onder druk’ – film over goed politiewerk in moeilijke tijden

Plaatsingsdatum: 22-4-2020 11:05

Laatste update: 22-4-2020 13:11

‘Integriteit onder druk’ is een nieuwe film over (de geschiedenis van) de Nederlandse politie. Ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog maar ook recentere episodes vormen het aanknopingspunt voor praktijkverhalen die illustreren hoe moeilijk het soms kan zijn goed politiewerk te verrichten als de politie onder druk wordt gezet of aan verlokkingen wordt blootgesteld. 

Bekijk de film hier.


Reflectie 

Binnenkort herdenken we weer de verliezen van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van de Duitse bezetting. Vorig jaar sprak de korpschef op de officiële 4 mei herdenking. Begin dit jaar bood de minister-president excuses aan voor de houding van de Nederlandse instanties tijdens de Tweede Wereldoorlog: “... tekortgeschoten als hoeder van recht en veiligheid" (https://nos.nl/artikel/2320304-excuses-rutte-overheid-schoot-tekort-tijdens-de-holocaust.html). Vijfenzeventig jaar na de bevrijding vormen de uitzonderlijke ervaringen tijdens de Duitse bezetting nog steeds stof voor reflectie, ook voor de politie. De film, een coproductie van de politie, filmmaakster Godelieve Eijssink en Guus Meershoek, lector Politiegeschiedenis aan de Politieacademie, beoogt reflectie te stimuleren in politiepraktijk en –onderwijs. 

Eigen lessen

In de film vertelt oud-directeur van de Politieacademie Piet van Reenen hoe zijn vader en oom in 1941 als Haagse politieagenten in het nauw raakten toen zij optraden tegen nationaalsocialistische knokploegen. Oud hoofdredacteur van het Rijkspolitiemagazine Koen Aartsma was in zijn jeugd getuige van het ophalen van joden door de plaatselijke politie en ontleende aan die ervaring de motivatie om in de jaren tachtig over het politiële oorlogsverleden te gaan publiceren. Saman Hassan verhaalt hoe hij als politieman in Irak in gewetensnood raakte, vluchtte en nu met vreugde in Nederland onder zoveel betere condities politiewerk verricht. Kees Sietsma legt uit in welk lastig parket hij geraakte toen hij werd geconfronteerd met een diensthoofd dat de hand lichtte met strafvorderlijke regels. Leidraad voor zijn verzet tegen die praktijk, zijn ‘binnenspiegel,’ was het oorlogsverleden van zijn familie. Miriam Barendse, tot voor kort eenheidschef Midden-Nederland, geeft aan welke bijzondere verantwoordelijkheid in dit soort situatie op de schouders van leidinggevenden rust en hoe zij daar zelf handen en voeten aan gaf. Zo belicht de film aan de hand van authentieke beelden een beladen verleden. Met behulp van uiteenlopende getuigenissen van (oud)collega’s kan de kijker eigen lessen uit dit verleden trekken. 

Reageren op of vragen over de film? Mail guus.meershoek@politieacademie.nl

 


Trefwoorden