Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoe andere Europese landen bedreigde personen bewaken en beveiligen

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 31-3-2023 16:58

​​​​Bedreigingen aan het adres van onder andere politici en ambtenaren, liquidaties en ander escalerend geweld zorgen voor hoge druk op het stelsel Bewaken en Beveiligen. Ook andere Europese landen kampen met veranderingen in dreiging. Om van hen te leren bekeek de Politieacademie in opdracht van het Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen hoe Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Italië bedreigde personen beschermen. 

De noodzaak om veiligheid te bieden aan bedreigde personen, objecten of diensten is niet alleen in Nederland toegenomen. In opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie (OM) bezocht de Politieacademie vier Europese landen om ervaringen op te doen over bewaken en beveiligen daar. Onderzoekers interviewden experts van organisaties die in hun land een centrale rol hebben in bewaken en beveiligen. 

Verschillen en overeenkomsten

​Uit het vergelijkend onderzoek blijkt dat veel landen tegen dezelfde problemen en beperkingen aanlopen, maar ook dat er verschillende werkwijzen en mogelijke oplossingen voor bepaalde vraagstukken zijn. In alle landen hebben aanslagen en incidenten het stelsel waarin gewerkt wordt vormgegeven. In de meeste landen ligt er een helder juridisch kader onder de maatregelen.  Elk land werkt informatiegestuurd bij zowel het op- als afschalen van maatregelen. In de meeste landen en met name het Verenigd Koninkrijk zijn hiervoor duidelijke protocollen. Daar worden maatregelen alleen gecontinueerd als er aantoonbaar sprake is van een 'present and ongoing threat'.  

In met name Italië en Denemarken vormen de maatregelen onderdeel van een groter verhaal. In Italië van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en in Denemarken van het beschermen van de democratische rechtsorde.  

Relatief jong stelsel

De onderz​oekers constateren dat het Nederlandse stelsel in vergelijking met de andere landen jong is. Tegelijkertijd blijkt Nederland meer aandacht te hebben voor infrastructuur, het materiaal en de opleidingen van de uitvoerende organisaties. Ook is in de onderzochte landen is de aandacht voor psychologische steun aan te bewaken personen kleiner dan in Nederland: de zorgplicht is daar primair gericht op de fysieke veiligheid van een te bewaken persoon. Wel wordt in andere landen aandacht besteed aan enige nazorg wanneer de bewaking en beveiliging van personen wordt beëindigd. En wat opvalt is de openheid van de Nederlandse overheid voor publiek-private samenwerking op bewaken en beveiligen. Dat komt mogelijk door de druk op het stelsel en de capaciteitsproblemen. In andere landen is dat laatste probleem minder groot.    

De onderzoekers, waaronder sectorhoofd Kennis & Onderzoek van de Politieacademie Edwin Bakker, doen geen aanbevelingen maar bespiegelen met dit onderzoek hoe we op een andere manier naar het Nederlandse stelsel kunnen kijken:“Ieder land is anders en dat maakt dat je werkwijzen niet zomaar één op één kan overnemen, maar we kunnen er wel van leren." 

Meer informatie

Trefwoorden