Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Politieonderwijsjaar geopend in Apeldoorn

Plaatsingsdatum: 4-9-2023 18:25

Laatste update: 21-9-2023 15:27

​​Op de eerste maandag in september wordt traditiegetrouw het onderwijsjaar van de Politieacademie afgetrapt in Apeldoorn. Vandaag was het weer zover! Demissionair minister van Veiligheid en Justitie, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, opende op de concernlocatie in Apeldoorn het onderwijsjaar 2023-2024. Dit jaar deed ze dat samen met spoken word artist Atta de Tolk.

Voorafgaande aan het officiële gedeelte werden de bezoekers van de bijeenkomst getrakteerd op een viertal prikkelende mini-colleges. Onderzoeker en docent Teun-Pieter de Snoo sprak over de morele dilemma's die politiemensen tegenkomen bij onder meer klimaatdemonstraties. Sectorhoofd Kennis en Onderzoek van de Politieacademie Edwin Bakker vertelde over zijn onderzoek naar de steeds belangrijkere taak bewaken en beveiligen. Onderzoeker Sara Stronks legde uit waarom je als agent in superdiverse wijken soms een stap verder moet gaan in het contact met de bewoners. En tot slot nam docent intelligence Ruth de Vogel de aanwezigen mee in de wereld van datagedreven werken. Zij legde aan de hand van een voorbeeld de kansen, mogelijkheden en ethische dilemma's bloot.

Herkenbaar zijn

Na een pauze sprak dagvoorzitter Joël Feliz, lid van het opgaveteam Politie voor Iedereen, in het officiële deel met directeur Politieacademie Leonard Kok en korpschef Henk van Essen over het thema professionele beroepsidentiteit. 'Wij willen als politie tussen de mensen staan', zei Henk van Essen. 'Herkenbaar zijn voor de samenleving is essentieel. Om die politie te zijn, moet je een divers korps zijn. Ik zei eens: behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wil worden. Ik werd daar op aangesproken. Beter is: behandel een ander zoals die ander behandeld wil worden.'

De Blauwe Familie

Leonard gaf aan dat het opleiden van politiemensen meer is dan het aanleren van kennis en vaardigheden. Het gaat ook over vorming waarbij fysieke, mentale en morele weerbaarheid een rol spelen, maar ook over divers vakmanschap. Leonard ging daarbij kort in op de documentaire De Blauwe Familie en het fragment waarin oud-collega Péris Conrad vertelde over een incident dat op de Politieacademie plaatsvond. Leonard: 'Het trof mij zeer pijnlijk. Maar de pijn die deze oud-collega en velen anderen ook tijdens hun opleiding op school hebben ondervonden, is nog zoveel groter. En met alle energie die we nu steken in divers vakmanschap, in Politie voor Iedereen, mogen we die pijn uit het verleden niet vergeten. Pijn waarvan ik met mijn achtergrond de diepte ook niet echt kan meevoelen, maar die er wel is.'

Aangepast curriculum

Na het vraaggesprek was er aandacht voor diversiteit binnen de leerteams en de doorvertaling van het begrip professionele beroepsidentiteit naar het onderwijs. Chérif ait Abderrahman, docent Gedrag en Communicatie aan de Politieacademie Leusden en Ariëlle Huijgen, betrokken bij het landelijk curriculum, legden uit op welke manier diversiteit en inclusie een prominentere plaats in het onderwijs hebben gekregen. Daarbij wordt het curriculum nog steeds verder doorontwikkeld.

Docent van het Jaar

Kathelijne van Kammen nam vervolgens het woord om de Docent van het Jaar 2023 bekend te maken. Een jury verkoos uit vijf genomineerden docent Wieke van Enst van team bachelor van de sector Hoger Politieonderwijs tot winnaar. ‘Ik ben ontzettend vereerd, zei Wieke, na de bekendmaking. ‘Maar docent ben je natuurlijk niet alleen, daar zit een heel team achter. En om een goede docent te kunnen zijn, heb je ook leuke studenten nodig, laten we hen ook niet vergeten.’ Kathelijne gaf aan dat het bij deze verkiezing niet gaat om wie 'de beste' is. 'Alle genomineerde docenten zijn stuk voor stuk sprekende voorbeelden van al het docent-talent dat de Politieacademie in huis heeft.'

Mooiste beroep van de wereld

Na een demonstratie van professioneel controleren in VR, ging dagvoorzitter Joël Feliz in gesprek met demissionair minister Yeşilgöz-Zegerius, onder meer over het verbod op het dragen van uitingen van geloofs- of levensovertuigingen voor politiemensen. De minister gaf aan dat een uniforme uitstraling bij uitstek non-discriminatoir is: er wordt geen enkel onderscheid meer gemaakt, iedereen is gelijk. 'Hiermee stopt ook een discussie die over de ruggen van agenten werd gevoerd. Dit brengt rust en straalt juist uit dat de politie er voor iedereen is, ongeacht geloofs- of levensovertuiging', aldus de minister.

De minister sprak tot slot ook toekomstige politieprofessionals toe. 'Jullie kiezen voor het mooiste beroep van de wereld. Jullie zijn de hoeders van onze rechtstaat.  Ik wil jullie dan ook een hart onder de riem steken en laten weten dat jullie je door mij gesteund mogen weten.' Nadat spoken word artist Atta de Tolk de dag in een tekst had samengevat, verklaarde de minister het Politieonderwijsjaar voor geopend. 'Na wat ik vandaag heb gezien, zeg ik met het volste vertrouwen: jullie zullen aan een stevige beroepsidentiteit bouwen!'

 

Trefwoorden