Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Criminoloog Fijnaut draagt collectie over aan Politieacademie

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 25-4-2023 17:58

​​​​​De Politieacademie is een unieke collectie rijker. Criminoloog Cyrille Fijnaut droeg vandaag een groot deel van zijn persoonlijke collectie over aan de Politieacademie. De collectie bestaat uit duizenden titels over strafrecht en criminologie, georganiseerde misdaad en terrorisme, justitie en politie in Nederland en Europa. Hij verzamelde de meer dan achtduizend titels in ruim vijftig jaar tijd.


Oud-politieman Cyrille Fijnaut is emeritus hoogleraar criminologie en strafrecht aan de Universiteit van Tilburg en de Katholieke Universiteit Leuven. Een veelgevraagd expert die verschillende regeringen bijstond en belangr​​ijke adviezen gaf over bijvoorbeeld de herinrichting van de speciale eenheden en de constructie van een Veiligheidshuis. Fijnaut verspreidt zijn expertise na zijn afscheid van de universiteit nu verder door zijn wetenschappelijke bibliotheek en zijn archief onder te brengen bij onder meer de Politieacademie. 

Edwin Bakker, sectorhoofd Kennis & Onderzoek van de Politieacademie, opende de officiële overdracht van de collectie: ‘De Politieacademie is als kennisinstituut voor de politie blij dat we deze kennis mogen delen. Dat we een plek mogen zijn voor deze indrukwekkende collectie. Van iemand zeer treffend omschreven door Universiteit van Tilburg als onvermoeibaar strijder tegen de georganiseerde misdaad.’

Speciale plek in Apeldoorn

Vanaf 2011 zijn delen van de collectie al naar de Politieacademie verplaatst. Zo zijn er nu al 8500 titels op de Politieacademie te vinden. Ongeveer 1500 volgen nog. De Politieacademie heeft een speciale plek voor de collectie ingericht op de concernlocatie in Apeldoorn. 

Plaatsvervangend directeur Kathelijne van Kammen nam de collectie namens de Politieacademie in ontvangst: ‘Wij vinden het eervol dat u de Politieacademie heeft uitgekozen voor de collectie. Het past bij de taak van de Politieacademie. Want naast een onderwijsinstituut – wij ‘maken’ politiemensen, zeg ik altijd, en we zijn er voor de politiecollega die zich wil specialiseren – vervullen wij een onafhankelijke kennis- en onderzoeksfunctie. En daar past deze bijzondere collectie en erfgoed over de geschiedenis en ontwikkeling van de politie bij. Die collectie is van grote waarde. Wat weerklinkt uit deze rijke verzameling werken, is de ontwikkeling van de politie. Voor studenten is het cruciaal om inzicht te krijgen op welke schouders zij staan. Juist in een organisatie die vaak acteert op de korte horizon, is het belangrijk dat wij hen ook een historisch besef meegeven hoe de politie als organisatie is gekomen tot waar zij nu staat. Ik vind het ook mooi dat we er een fysieke plek van hebben gemaakt. Dat maakt het tastbaar. Dank voor het vertrouwen dat de collectie in goede handen is.’ Zij maakte daarnaast bekend dat er een collegezaal op de Politieacademie naar Fijnaut vernoemd wordt. 

Waardering namens de korpsleiding 

Namens de korpsleiding sprak Hanneke Ekelmans waardering uit voor de bijdrage van Cyrille Fijnaut aan de discussie over de aanpak van georganiseerde misdaad: ‘We willen dit moment aangrijpen om stil te staan bij wat jij betekent voor de politie. Wat jouw bijdrage is geweest aan discussies, waarbij je met zoveel passie spreekt over het opsporings- en recherchevak. En elke bijdrage is nog steeds van harte welkom.’ Namens de politie schonk zij samen met Henk Geveke Fijnaut een cadeau.

Cyrille Fijnaut vertelde zelf over de overdracht: ‘De collectie is mij dierbaar, ik heb deze over zestig jaar verzameld. Ik heb deze bibliotheek geschonken aan de Politieacademie omdat ik ten eerste heel goede herinneringen aan de Politieacademie oude stijl bewaar. Met name aan een aantal docenten en politiemensen. Daarnaast wilde ik de bibliotheek niet langer in huis hebben, maar wilde ik deze tegelijkertijd ook bij elkaar houden en aan een openbare organisatie schenken, die het kan behouden en beheren op een plek die toegankelijk is voor iedereen. Ik ben blij dat mijn collectie een prachtige plek heeft gekregen, op deze locatie in Apeldoorn. Een van de mooiste Politieacademies in de Europese Unie.’ 

Beschikbaarheid collectie

Met de officiële overdracht is de unieke collectie en daarmee ook die kennis beschikbaar voor de gehele politieorganisatie en ketenpartners. De titels zijn in te zien via de mediatheek van de Politieacademie​.​​

Trefwoorden