Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Opleidingen Forensische Opsporing

Politie specifiek onderwijs

forensisch onderzoekerDe Politieacademie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bieden verschillende opleidingen die politie specifiek zijn. Kijk hieronder voor het aanbod.

Algemeen
Forensisch Coördinator

PD-Unit
Forensisch technisch onderzoek bij gewelds- en zedendelicten
Forensisch technisch onderzoek bij vooraf benoemde delicten
Forensisch technisch onderzoek bij niet natuurlijke dood 
Research and Innovation in Forensic Science (WO-niveau)

Biologische sporen
Afname celmateriaal tbv DNA onderzoekHumane biologische sporen - actualiteiten
High Volume Crime - Informatiemiddag voor forensisch assistenten
Onderzoek naar biologische sporen 
Forensic Statistics and DNA-Evidence (WO-niveau)
Advanced Forensic Biology (WO-niveau)
Physical and Forensic Anthropology (WO-niveau)

Expertises
Forensisch brandonderzoek
Forensisch Knopenonderzoek
Bloedspoor patroonherkenning
Schotbeschadigingen op de plaats delict
Interdisciplinaire CBRN oefening
Forensische Fotografie

Verkeersongevallenanalyse
PD onderzoek verkeer

Overige
Beoordelen bewijswaarde materiële sporen
Scenariogericht adviseren
Digitale beeldbewerking voor documentonderzoekers
Bayesiaans rapporteren (gratis e-learning)

Observatie en Reflectie
Criminalistics and Analystical Chemistry (WO-niveau)
Reasoning and Formal Modelling for Forensic Science (WO-niveau)
Observer Based Techniques (WO-niveau)
Policy Ethics and Media (WO-niveau)
UvA stelt vakken open voor politie

Regulier onderwijs

In het regulier hbo en wo-onderwijs bieden verschillende scholen en universiteiten opleidingen op het gebied van forensisch onderzoek.

Hogeschool van Amsterdam

De opleiding Forensisch Onderzoek richt zich op de hele forensische keten. Sporenonderzoek op de Plaats Delict is hierbij het uitgangspunt. Technologische ontwikkelingen bieden steeds nieuwe mogelijkheden om sporen te zoeken, veilig te stellen, te analyseren en te gebruiken tijdens het opsporingsproces. De opleiding heeft daarom een eigen forensisch lab met de nieuwste opsporingsapparatuur. Ook het onderzoeksprogramma Forensisch Onderzoek is hierop gericht. Want wat zijn de gevolgen voor de opsporing van alle nieuwe mogelijkheden? In samenwerking met de Politieacademie wordt binnen het lectoraat FO kennis ontwikkeld voor de opsporingspraktijk én het onderwijs. Van de forensisch onderzoeker wordt verwacht dat hij over deze specialistische kennis beschikt.

Saxion Hogeschool 

Sinds september 2011 biedt Saxion de opleiding Forensisch Onderzoek aan in Enschede. 
De opleiding richt zich op het beantwoorden van vragen als: wat heeft zich bij een incident afgespeeld, wie is daarvoor aansprakelijk en wat valt eruit te leren? Het accent van de opleiding FO ligt op de afwikkeling van het onderzoek rondom de technische bewijslast. Studenten leren onderzoek te doen rondom de bewijsvoering in strafrecht, civiel recht en veiligheid. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: sporenonderzoek, reconstructie ware toedracht, forensisch juridische conclusies en schadetaxaties.

Universiteit van Amsterdam

Forensic Science is een 2-jarig, interdisciplinair masterprogramma, aangeboden door de Universiteit van Amsterdam (UvA). “Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk afzonderlijke vakken te volgen.” Het doel van de opleiding is om studenten op te leiden tot academische professional, die voorzien is van forensische expertise en kennis heeft van geavanceerde technologieën. Een belangrijk aspect binnen de master vormt de statistische onderbouwing voor het interpreteren van bewijs en de achterliggende principes van redeneren. De studenten Forensic Science hebben een bachelorsdiploma met uiteenlopende bèta-achtergronden. Tijdens de masteropleiding blijven ze die wetenschappelijke vakkennis verdiepen. Maar ze leren die kennis ook in dienst te stellen van Forensic Science. Door hun stevige forensische basis en hun specialistische kennis, zijn alumni Forensic Science in staat verrassende verbindingen te leggen en bij te dragen aan grensoverschrijdende innovaties die de forensicscience naar een hoger plan tillen.Onze alumni komen terecht in onderzoekslaboratoria en bij forensische instituten en ketenpartners binnen en buiten Nederland.

Avans Hogeschool

Bij de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) in Breda loopt een major Forensische laboratorium Onderzoek (FLO). Deze major kun je volgen vanuit de opleidingen Chemie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML). De focus van het programma ligt op analytische technieken waarmee je biologische, meestal DNA-gerelateerd, of chemische informatie uit bewijsmateriaal haalt.