Naar hoofdinhoud

Wat doen de examencommissies?

De examencommissies letten op de kwaliteit van de examens. Studenten kunnen aanvragen inleveren. Hierover neemt de examencommissie een besluit. Denk aan een extra herexamen of een vrijstelling. De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is daarvoor de basis. Daarin staan alle afspraken over onderwijs en examens. De examencommissie is de contactpersoon bij gebeurtenissen waarbij iets niet volgens de regels is gegaan. Denk daarbij aan examenfraude.

De Politieacademie heeft drie examencommissies: 

  • Examencommissie basis politieonderwijs (BPO)
  • Examencommissie hoger politieonderwijs (HPO) 
  • Examencommissie vakspecialistisch politieonderwijs (VPO)

Elk jaar doen de examencommissies verslag van hun werk. Bekijk de jaarverslagen.

Ik ben student

Wanneer krijg ik een diploma? 

De examencommissies stellen met de Onderwijs en Examenregeling (OER) vast of jij voldoet aan de eisen. Voldoe je aan alle eisen? Dan ontvang je het diploma, getuigschrift of certificaat. 

Hoe doe ik een verzoek over mijn examen?  

Kun je een examen niet doen? Wil je een extra herexamen doen? Je gebruikt formulieren om dit aan te vragen. Lees hieronder over de meest voorkomende situaties en wat je moet doen.  

Ik heb door bijzondere omstandigheden geen voldoende gehaald. Dit is na het maximaal aantal momenten om examen te doen. Ik wil daarom graag een extra herexamen aanvragen.

Je vraagt met dit formulier een extra herexamen aan. Je vindt meer informatie in artikel 27 van de OER 2023. Je gebruikt dit formulier wanneer je het examen niet hebt gehaald. En wanneer je alle momenten om examen te doen hebt gebruikt.  

Ik heb dyslexie, een tijdelijke medische beperking of een andere beperking. Ik wil daarom een aanpassing van een of meerdere examens aanvragen

Heb je een geldige dyslexieverklaring? Of heb je een andere medische verklaring? Dan kun je bij de examencommissie een aangepast examen aanvragen. 

Ik heb een examenopdracht behaald tijdens een andere opleiding van de Politieacademie. Dit examen zit ook in mijn huidige opleiding. Ik wil graag een vrijstelling voor dit examen

Je kunt een vrijstelling aanvragen wanneer je de examenopdracht al in een andere opleiding hebt behaald. Dit geldt voor opleidingen van de Politieacademie. Dit kan alleen als de examenopdracht hetzelfde is. Je vindt meer informatie over vrijstellingen in artikel 22.6 van de OER.

Let op: 
Ben je student van een basisopleiding (PO2.0, PSI, PO21), bacheloropleiding of minor? Dan gebruik je dit formulier niet. Je volgt dan de vrijstellingen- en toelatingsprocedure via Osiris Student. Je kunt hiervoor inloggen met jouw E-Campus account.

Ik kan niet aanwezig zijn bij een gepland examen. Dit komt door een reden waar ik niets aan kan doen (overmacht). Ik wil voorkomen dat in Osiris een gemiste gelegenheid (GG) wordt ingevoerd. Of ik wil de ingevoerde GG terugdraaien.

Soms kun je geen examen afleggen door een reden waar je zelf niets aan kunt doen. Je bent bijvoorbeeld ziek geworden vlak voor het examen, waarvoor je je ziek hebt gemeld bij jouw leidinggevende. Of er is bijvoorbeeld iemand in jouw familie overleden.

Kun je zelf echt niets doen aan de situatie? En heb je je binnen twee weken vóór een gepland examen afgemeld? Dan kun je je absent melden bij de examencommissie. De examencommissie beslist of dit zo is. En of je jouw examenmoment terugkrijgt.

Let op:  
Zie je ver van te voren aankomen dat je niet aan een examen kunt deelnemen, bijvoorbeeld omdat je op vakantie gaat? Dan is dit geen reden waar je niets aan kunt doen. Je kunt dan aan jouw onderwijsteam vragen om jouw examen anders te plannen. Je vindt meer informatie in artikel 18.3 van de OER.

Ik ben het niet eens met een besluit van de examinator of de examencommissie. Ik wil graag in beroep gaan tegen het besluit.

Je kunt een beroepsprocedure starten wanneer je het niet eens bent met een beslissing. Deze beslissing is genomen door de examinator of de examencommissie. Je vindt in artikel 42.2 van de OER tegen welke besluiten je beroep kunt aantekenen.

Lees meer over het werk van de Commissie van beroep voor de examens. Op intranet vind je informatie hoe je een procedure start.

alle veelgestelde vragen

Ik ben examinator

Ik wil een melding doen van een iets wat niet klopt (onregelmatigheid) of van examenfraude. Ik heb namelijk het vermoeden dat dit is gebeurd.

Je maakt een melding wanneer je het vermoeden hebt dat een student fraude heeft gepleegd. Of je hebt het gevoel dat er iets niet klopt tijdens of rondom het examen (onregelmatigheden). Je vindt de regels rondom onregelmatigheden en examenfraude in artikel 28 van de OER en de Regeling Examenfraude en Onregelmatigheden. 

De melding moet zo compleet mogelijk zijn. Voeg daarom zoveel mogelijk bewijsmateriaal toe. Je vult het formulier in om een melding te maken. Je vult per student een formulier in. Ook wanneer er dus meerdere studenten bij betrokken zijn. 

Ik wil een resultaat van een student ongeldig verklaren. Hiervoor komt geen nieuw resultaat in de plaats.

In sommige gevallen moet een examenresultaat van een student ongeldig worden verklaard. Dit staat in artikel 24 van de OER. Denk aan een student die een examen heeft gedaan, maar daar nog geen recht op had. Of omdat een examen is afgenomen door een examinator die niet door de examencommissie was aangewezen. Het kan ook gebeuren dat de examencommissie een onregelmatigheid of examenfraude heeft vastgesteld. In deze gevallen gebruik je het formulier Ongeldig verklaren examenresultaat.  

Let op: 
Wil je een verkeerd ingevuld beoordelingsformulier verwijderen? Gebruik het formulier: Herziening examenresultaat.

Ik wil graag toestemming om een examenresultaat op te slaan. Dit is na de doorlooptijd die maximaal is toegestaan.

Het kan gebeuren dat om een bepaalde reden een examenresultaat van een student niet in Osiris is geregistreerd. Je kunt toestemming vragen om examenresultaten alsnog te registreren. Dit examenresultaat heeft de student buiten zijn/haar maximale toegestane doorlooptijd van de opleiding behaald. Controleer eerst of de student binnen de doorlooptijd examen heeft gedaan. Vul hierna het formulier in. Je vindt meer informatie in artikel 22.7 van de OER.

Ik wil een examenresultaat wijzigen in een nieuw examenresultaat.

Je kunt een examenresultaat wijzigen in een nieuw examenresultaat. Je kunt ook informatie aanpassen wat verkeerd is ingevuld. Denk aan fouten in de datum van de toets, het studentnummer, de naam etc. Je vindt meer informatie in artikel 22.3 van de OER.

alle veelgestelde vragen

Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met de examencommissie.

Niet gevonden wat je zocht?

Deze website van de Politieacademie gebruikt cookies om de website goed te laten werken. En om het gebruik van de website te analyseren. Dit doen we volledig anoniem. Je gaat hiermee akkoord als je op ‘accepteren’ klikt. Klik je op ‘weigeren’? Dan plaatst de website deze cookies niet.

 

Meer informatie over het gebruik van cookies op politieacademie.nl lees je in onze cookieverklaring.