Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen

Studenten Informatie Punt

Het Studenten Informatie Punt (verder genoemd als STIP) is het aanspreekpunt binnen de Politieacademie waar je als student terecht kunt voor informatie over jeopleiding, zoals vragen m.b.t. accounts, studievoortgang, examinering, etc.

Het STIP heeft zich ten doel gesteld studenten naar beste kunnen te informeren of goed door te verwijzen. Een aantal veel voorkomende vragen hebben we voor je geïnventariseerd.  

Staat uw vraag er niet bij? Vul het vragenformulier in of bel ons: 088 - 6622666. ​

Aanvang opleiding

Ik zoek inhoudelijke informatie over een opleiding
Bezoek de Politieacademie website en klik in de linker kolom op “Onderwijsaanbod”.  Voer een zoekterm in en de opleiding van uw keuze wordt uitgebreid beschreven.
Ik wil mijn opleiding wijzigen of annuleren

Neem contact op met de medewerker Opleiding Planning en Beheer van uw eenheid.

Ik heb (nog) geen uitnodiging ontvangen
De uitnodiging voor onderwijs wordt drie weken voor de startdatum per email verzonden.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Dan heeft u misschien nog niet gereageerd op het verzoek om, d.m.v. de link International Office, uw persoonsgegevens in te voeren in onze administratie. Deze persoonsgegevens zijn de basis om uw inschrijving op het aangevraagde onderwijs te accepteren. Is uw inschrijving geaccepteerd, maar heeft u binnen 2 werkdagen geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met het STIP.
Waar vind ik informatie over kleding tijdens mijn opleiding?
Informatie over de kledingregels tijdens uw opleiding vindt u in de bijlage van uw uitnodiging voor de start van het onderwijs.
Waar bestel ik mijn studieboeken?
Informatie over de voor uw studie benodigde boeken kunt u vinden op Blackboard.
Verschaft het identiteitsbewijs van de eenheid mij toegang tot de Politieacademie?
Het identiteitsbewijs van uw eenheid verschaft u geen toegang tot onze locaties. Hiervoor gebruikt u de toegangspas op naam van de Politieacademie.
Hoe verkrijg ik toegang tot de garage op de Concernlocatie?
Volgt u een motoropleiding en heeft u een persoonlijke toegangspas, maar geen toegang tot de garage op de Concernlocatie? Neem contact op met uw docent van de motoropleiding.
Hoe kom ik in het bezit van een toegangspas op naam?
Gaat u een basisopleiding volgen? Op de 1e dag van de opleiding wordt een algemene toegangspas uitgereikt. In de loop van de week ontvangt u een persoonlijke toegangspas.
Gaat u een vakspecialistische opleiding volgen en heeft u nog geen persoonlijke toegangspas? De 1e dag van uw opleiding ligt uw persoonlijke toegangspas voor u klaar bij de receptie van uw opleidingslocatie.
Parkeergelegenheid opleidingslocatie
Of er (voldoende) parkeergelegenheid is, verschilt per locatie. U kunt contact opnemen met uw opleidingslocatie. Het telefoonnummer en het adres is hier te vinden.
Kan ik overnachten op mijn opleidingslocatie?
In de bijlage van de uitnodiging voor de start van het onderwijs op locatie Ossendrecht wordt nadere informatie over de mogelijkheid tot overnachten verstrekt.
Vindt uw opleiding plaats op Huis ’t Velde te Warnsveld dan is – indien van toepassing – de overnachting inbegrepen en hoeft u niet te reserveren.
Uw werkgever is verantwoordelijk voor alle overige hotel accommodaties en reserveringen.
Waar vind ik een routebeschrijving naar mijn opleidingslocatie?
Waar vind ik een routebeschrijving naar mijn opleidingslocatie?
Routebeschrijvingen naar opleidingslocaties van de Politieacademie kunt u terug vinden op de Politieacademie website www.politieacademie.nl, (Contact/Locaties/Locatie van uw keuze) of via Google routeplanner. De link naar de routebeschrijvingen wordt ook mee gestuurd met de uitnodiging.
Waar vind ik mijn rooster (inclusief vakantieperiode) ?
De onderwijsroosters worden ± 3 weken voor de start van het onderwijs op Blackboard geplaatst.
Een aantal locaties maakt gebruik van WebUntis. U ontvangt dan bij de start van uw opleiding de link naar de roosters.

Algemeen

Hoe dien ik een klacht in?
Klachten over uw opleiding en/of locatie kunt u indienen bij het Hoofd Onderwijs van uw opleidingslocatie.
Heeft u een andere klacht? U vindt ons klachtenformulier op de website van de Politieacademie bij contact.
Zijn er vacatures bij de politie?
Wilt u informatie over vacatures bij de politie? Kijk op de website www.kombijdepolitie.nl of bel naar 088 - 6622300
Studentenstatuut (OER)
Het Studentenstatuut bestaat uit een Onderwijs- en Examenregeling (OER) en uit Algemene regelingen waarin afspraken over de uitvoering van bepalingen uit de OER zijn vastgelegd. De OER is er om studenten en eenheden inzicht te geven in het onderwijs en de examinering van het basispolitieonderwijs en het vakspecialistisch politieonderwijs. De Onderwijs- en Examenregeling wordt jaarlijks geëvalueerd en indien noodzakelijk aangepast.
Het studentenstatuut is te vinden op de website van de Politieacademie.
Waar vind ik een routebeschrijving naar mijn opleidingslocatie?
Routebeschrijvingen naar opleidingslocaties van de Politieacademie kunt u hier terug vinden.
De link naar de routebeschrijvingen wordt ook mee gestuurd met de uitnodiging.
Parkeergelegenheid opleidingslocatie
Of er (voldoende) parkeergelegenheid is, verschilt per locatie. U kunt contact opnemen met uw opleidingslocatie. Het telefoonnummer is te vinden op de website van de Politieacademie www.politieacademie.nl (Contact/Locaties/Locatie van uw keuze)
Hoe gaat de Politieacademie met mijn gegevens om?

Hiervoor is de beleidsrichtlijn privacy studentadministratie opgesteld.

Mijn toegangspas / Facility Card is defect, verloren of gestolen
Stuur een e-mail naar FacilityCard@politieacademie.nl met de minimaal de volgende gegevens:

Naam:
Voorletters:
Geboortedatum:
Studentnummer:
PA-Locatie:
Meld hierbij of de pas defect, verloren of gestolen is.
 
Let op:
 
Bij vermissing:
- Tevens een kopie van de digitale aangifte bij je gemeente toevoegen.
 - Als student dien je zelf na twee weken aan te geven bij de receptiebalie van desbetreffende locatie dat jij je pas twee weken geleden als vermist hebt opgegeven. Op dat moment meldt de receptioniste dit bij de afdeling Facility Card en zal de nieuwe persoonlijke Facility Card binnen drie werkdagen gereed zijn.
 
Bij beschadiging:
- De pas dient afgegeven te worden bij de receptie in Apeldoorn. Ook kan deze opgestuurd worden (Politieacademie t.a.v. Facility Card, Antwoordnummer 1068, 7300 VB Apeldoorn). Postzegel is niet nodig.
 - Er wordt binnen drie werkdagen een vervangende pas naar de opgegeven PA-locatie gestuurd, nadat de beschadigde pas in bezit is van afdeling Facility Card.

Afronding opleiding

Wat is de geldigheidsduur van mijn diploma/certificaat/bewijs van deelname?
Diploma’s, certificaten en ook bewijzen van toelating, deelname en bekwaamheid hebben in principe een onbeperkte geldigheidsduur.
Voor een aantal certificaten, zoals bijvoorbeeld het HOVJ-certificaat, is een beperkte geldigheidsduur vastgesteld.
Er staan onjuiste persoonsgegevens op mijn document (diploma, certificaat of bewijs van deelname)
Stuur het originele document met vermelding van de juiste gegevens en een kopie van een geldig identiteitsbewijs retour aan:
Politieacademie
BackOffice Bureau het Loket / Team Waardedocumenten
Postbus 834
7301 BB Apeldoorn
Na ontvangst van het retour gezonden document wordt een nieuw document afgedrukt en naar uw huisadres verzonden.
Hoe vraag ik mijn certificaat of bewijs van deelname aan?
Certificaten en bewijzen van deelname worden wekelijks geautomatiseerd afgedrukt en naar het in OSIRIS vermelde (huis)adres verzonden.
Heeft u de opleiding succesvol afgerond, is het resultaat verwerkt, maar heeft u geen certificaat of bewijs van deelname ontvangen, neem dan contact op met het STIP.
Mijn status in OSIRIS student wijzigt niet
Heeft u via OSIRIS student uw diploma aangevraagd en blijft de status op 'indienen' staan?
De aanvraag wordt eerst gecontroleerd en daarna zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
Verandert de status van uw aanvraag niet, neem dan contact op met het STIP.
Binnen welke termijn moet ik mijn diploma aanvragen?
Check de opleidingsinformatie op Blackboard of informeer bij uw docent Regielijn.
Hoe vraag ik mijn diploma aan?
U kunt uw diploma aanvragen via OSIRIS Student wanneer alle examens met een voldoende resultaat geregistreerd zijn. Op dat moment wordt de aanvraagknop in OSIRIS Student zichtbaar. Klik op de knop "Voortgang" en ga vervolgens naar het tabblad "Diploma-aanvragen" voor meer informatie.

Studenten van de School voor Politieleiderschap kunnen hun aanvraag alleen indienen via het formulier op Blackboard.

Hulp Officier van Justitie

Wanneer ontvang ik het HOvJ certificaat?
Nadat het examenresultaat is geregistreerd in OSIRIS student, wordt het certificaat binnen 2 weken naar uw huisadres verzonden. De datum genoemd op het certificaat is de verwerkingsdatum en tevens de ingangsdatum voor de geldigheidsduur van het certificaat.
Wanneer is mijn examenuitslag bekend?
U ontvangt het examenresultaat maximaal 20 werkdagen na de examenafname. Het is daarom van belang dat u zich tijdig aanmeldt voor de hercertificering HOVJ om in het bezit te blijven van een geldig certificaat.
Heeft u binnen de gestelde termijn geen examenresultaat ontvangen? Neem contact op met het STIP.
Bij het afsluiten van het examen kreeg ik een melding, is het examen correct door de corrector ontvangen?
U kunt contact opnemen met het STIP. Eén van onze medewerkers zal contact  opnemen en verder afstemmen met de docent HOvJ.
Ik heb de vragen van tabblad 1 beantwoord op tabblad 2 en andersom, wat moet ik doen?
U kunt contact opnemen met het STIP. Eén van onze medewerkers zal verder afstemmen met de docent HOvJ.
Mijn aanmeldcode is zoek
Als uw toegangscode zoek is, levert u een nieuw aanmeldformulier aan.
Hoe kan ik mij aanmelden voor het examen HOvJ?
Om zich aan te melden voor het examen moet u een aanmeldformulier invullen en indienen.
U kunt het formulier aanvragen via hovj.examinering@politieacademie.nl of downloaden van KOMPOL.
Als uw gegevens zijn verwerkt, krijgt u een email ter uitnodiging, met een toegangscode en instructies over de verdere procedure om het examen te boeken en een examendatum en -locatie te kiezen.

Examens en resultaten

Hoe dien ik een beroepsschrift in?
Bent u het niet eens met een beslissing van de examinator, de examencommissie of het hoofd van de school? Met het formulier beroepsschrift wordt de mogelijkheid geboden een beroepsschrift in te dienen. Het beroepschrift + beoordelingsformulier (en eventuele andere bijlages) verstuurt u in pdf-formaat naar: corsa.registratie@politieacademie.nl
Alle relevante informatie en het formulier vindt u in het studentenstatuut.
Hoe verkrijg ik inzage in mijn examen?

Het hoofd van de school stelt u binnen tien werkdagen na bekendmaking van het examenresultaat in de gelegenheid om het examen in te zien. Gebruik hiervoor het formulier examen-inzage dat te vinden is op Blackboard. Volgt u een basisopleiding aan de School voor Politiekunde ? Neem dan contact op met uw docent.

Mijn examenresultaat is onjuist geregistreerd
Staat uw examenresultaat onjuist geregistreerd in OSIRIS student, neem dan contact op met het STIP.
Mijn studiepunten zijn niet compleet
Neem contact op met het STIP als alle benodigde beoordelingsformulieren en verklaringen van examenresultaten zijn ingeleverd, maar de studiepunten in OSIRIS student niet volledig zijn. Mogelijk is een document als incorrect aangemerkt en retour gezonden naar de afdeling Onderwijs van uw opleidingslocatie.
Wie levert de beoordelingsformulieren en/of de verklaringen van examenresultaten in?
De examinator is verantwoordelijk is voor het aanleveren van het beoordelings- of feedbackformulier.
Originele documenten worden ingeleverd bij de balie van het STIP op uw opleidingslocatie of per post verzonden naar:
Politieacademie
Postbus 834
7301 BB Apeldoorn
Formulieren die niet correct zijn ingevuld worden retour gezonden naar de afdeling Onderwijs van uw opleidingslocatie.
Waar vind de beoordelingsformulieren en/of verklaringen van examenresultaten?
De documenten kunt u downloaden op Blackboard. Uw docent Regielijn kan u hierbij behulpzaam zijn.
Wanneer kan ik het resultaat van mijn werkstuk/paper/open werk verwachten?
Is de gestelde beoordelingstermijn van 20 werkdagen na de examendatum verstreken en is het resultaat nog niet bekend gemaakt? Neem contact op met het STIP.
Waar en hoe lever ik mijn werkstuk/paper in?
Werkstukken en papers dienen digitaal, in pdf-format, aangeleverd te worden via corsa.registratie@politieacademie.nl
 
Alleen werkstukken vergezeld van een volledig ingevuld voorblad worden in behandeling genomen. Het digitale voorblad kunt u hier downloaden: https://www.politieacademie.nl/onderwijs/Pages/OERPolitieonderwijs.aspx
Er geldt een uitzondering voor de werkstukken van de opleiding "Verdieping Verhoor". Deze  worden ingeleverd bij de docent in lokaal B 2.39 op de Concernlocatie te Apeldoorn.
Hoe meld ik mij af voor een (her)examen?
Kunt u niet aan een gepland examen deelnemen? Meldt uw afwezigheid aan het STIP, conform regeling C Afmelden en absentie examen in het Studentenstatuut.
Hoe vraag ik een examen aan?
Volgt u een basisopleiding en heeft u een vraag over examenplanning of wilt u een examen aanvragen? Neem contact met uw docent Regielijn op uw opleidingslocatie of uw trajectbegeleider in uw eenheid. Het examen vraagt u aan via het Proeve Aanvraag Systeem (PAS).  De link naar het aanvraagsysteem is te vinden op Blackboard via de module "Examinering". Bij problemen met het gebruik van PAS neemt u contact op met uw trajectbegeleider in uw eenheid.
Volgt u een vervolgopleiding en heeft u een vraag over examenplanning? Bel 088-66 22666, keuzeoptie 1 en selecteer de School behorende bij uw opleiding. Een examen wordt aangevraagd d.m.v. het op Blackboard aangeboden formulier 'examenaanvraag' bij de module "Examinering". Het ingevulde formulier stuurt u naar het mailadres dat op het formulier is vermeld.
Niet deelnemen aan een examenopdracht
Bent u niet bij een gepland examen aanwezig en is het examen niet op uw verzoek verplaatst, dan vermeldt de examinator ‘absent’ op het beoordelingsformulier en wordt een gemiste gelegenheid geregistreerd.

Voortgang opleiding

Waar vind ik informatie over Buitenlandstages?
Studenten die het oude onderwijs PO 2002 (niveau 4) volgen, hebben de mogelijkheid hun IBO in de vorm van een algemene oriëntatie in de BPZ (buitenlandstage) in een buitenlandse eenheid uit te voeren.
Wilt u meer weten over stages en onderzoeken in het buitenland? Via Blackboard ‘Mijn organisaties/’Onderwijsleermiddelen/Internationalisering’ heeft u toegang tot formulieren voor buitenlandstages, het protocol IBO en overige informatie.
Is uw vraag niet beantwoord? Stuur uw vraag naar sib.hetloket@politieacademie.nl
Ik wil telefonisch contact met een docent
De medewerkers Front-Office helpen u aan de balie of telefonisch graag verder. De Frontoffice is telefonisch bereikbaar via 088-66 22000.
Hoe meld ik mij af voor lesdag(en)?
Wanneer u 1 of meerdere dagen verhinderd bent in het bijwonen van lesdag(en), kunt u dit aangeven bij uw docent Regielijn op uw opleidingslocatie.
Hoe vraag ik een vrijstelling (EVC) aan?
EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Dit kunnen competenties zijn die verworven zijn bij eerder gevolgd onderwijs en/of door middel van (arbeids)ervaring. Op de EVC-pagina van de Politieacademie vindt u alle relevante informatie en het aanvraagformulier EVC.
Ik wil ruilen van klas of locatie
Zijn er specifieke redenen waardoor u overgeplaatst wilt worden naar een andere klas of locatie? Neem dan contact op met de docent Regielijn van uw opleidingslocatie.
Hoe schrijf ik me in voor Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)?
Stuur een bericht met uw naam, studentnummer, start- en einddatum van uw opleiding naar stip@politieacademie.nl
Hoe wijzig ik mijn persoonsgegevens?
Wanneer u via E-campus inlogt in OSIRIS student, kunt u zelf uw adresgegevens en emailadres aanpassen. Kies linksboven voor de optie wijzig adres. Kies onderaan de pagina voor opslaan om de gewijzigde adresgegevens definitief op te slaan in OSIRIS student.
In tegenstelling tot de overige persoonsgegevens kunnen voornamen, geboorteplaats- en datum niet gewijzigd worden. Voor het wijzigen van deze gegevens kunt u zich persoonlijk melden bij het STIP.
U kunt ook een schriftelijk verzoek sturen naar stip@politieacademie.nl
Waar vind ik mijn rooster?

De link naar het onderwijsrooster wordt ± 3 weken voor de start van het onderwijs op ‘Mijn overzicht’ in Blackboard geplaatst.
Is het rooster (nog) niet beschikbaar, neem dan contact op met de docent Regielijn.

ICT

Mijn opleidingsgroep is niet zichtbaar in Blackboard
U heeft toegang tot Blackboard, maar geen toegang tot de omgeving van uw groep/klas? Neem contact op met uw docent Regielijn.
Ik heb een dubbel webmail-adres
U kunt dit laten aanpassen door de Helpdesk ICM via 088-66 22112.
Hoe kan ik een printer toevoegen in het OLC?
Klik hier voor een uitgebreide uitleg.
Ik ben Office 2003 gewend, hoe werkt Office 2010?
Klik hier voor een uitgebreide uitleg.
Hoe log ik in op KOMPOL?
Maakt u gebruik van een computer van de Politieacademie of de eenheid, login of registreer dan via KOMPOL.
Let op: met uw E-campus inloggegevens heeft u geen toegang tot KOMPOL. Heeft u vragen over het gebruik of problemen met inloggen, neem dan contact op met webmanagement
Hoe log ik in op Surfspot?
Studenten die een aaneengesloten opleiding van minimaal 20 dagen volgen, hebben vanaf 1 maand voor de start tot 1 maand na de opleiding toegang tot Surfspot.
U gebruikt de E-campus inloggegevens voor het inloggen op Surfspot.

Inloggen

Waarom is het belangrijk om mijn E-Campus account uit te loggen?
Wanneer u een openbare computer gebruikt, bijvoorbeeld in een bibliotheek of een internetcafé, vergeet dan niet dat u misschien nog ingelogd bent met uw E-Campus account. Het is belangrijk dat u bij het verlaten van uw werkplek uw E-Campus account uitlogt zodat anderen geen toegang krijgen tot één van uw E-Campus toepassingen.

Een toepassing afsluiten door het browser-tabblad te sluiten heeft geen zin, zonder in te loggen komt een ander er toch weer in. Ook het afsluiten van de browser werkt niet altijd. Onder Chrome komt u er weer opnieuw in!
         
Uw E-Campus account kunt u op 2 manieren uitloggen:
 • in de E-Campus toepassingen zelf (afsluitknoppen)
 • in het accountbeheermenu op het E-Campus portaal
Wat is E-Campus Single Sign-on?
Als gebruiker hoeft u nog maar één keer in te loggen (Single Sign-on) met uw E-Campus account om toegang te krijgen tot de volgende E-Campus toepassingen:
 • Behrloo
 • Blackboard
 • Examenplanning
 • Leermiddelen
 • OSIRIS student
 • Video portaal
 • Webmail

Voor toegang tot Surfspot gebruikt u ook uw E-Campus account. Hiervoor moet u voorlopig nog wel opnieuw inloggen.

Hoe kan ik mijn wachtwoord beter beschermen?
Het is van groot belang dat wachtwoorden goed beschermd worden. Van gebruikers wordt daarom verwacht dat zij zich aan de onderstaande gebruiksrichtlijnen houden:
 • Gebruik altijd verschillende wachtwoorden voor op het werk, op openbare websites en op de computer thuis.
  Gebruikersaccounts en wachtwoorden zijn strikt persoonlijk. Een accountnaam of een wachtwoord mag daarom met niemand worden gedeeld, niet met een collega, een leidinggevende, een vriend, een familielid of met wie dan ook.
 • Een wachtwoord mag nooit worden opgeschreven. Een uitzondering op deze regel is het noteren en veilig opbergen van de wachtwoorden van systeemaccounts (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
  Een wachtwoord mag nooit worden prijsgegeven in e-mailberichten, chatberichten, telefoongesprekken etc.
  Een wachtwoord mag nooit worden genoemd in het bijzijn van anderen.
 • Er mag nooit gehint worden over een wachtwoord (bijv. 'mijn wachtwoord bevat de naam van mijn favoriete songtekst').
 • Een wachtwoord mag nooit worden genoemd in vragenlijsten of formulieren.
 • Indien iemand om een wachtwoord vraagt, moet diegene naar dit document worden verwezen. Tevens moet van dit feit melding worden gemaakt bij de verantwoordelijke leidinggevende of de security officer (zie onder).
 • Er mag nooit gebruik worden gemaakt van het aanbod van sommige applicaties (bijv. Internet Explorer) om het wachtwoord op te slaan.
 • Indien op enigerlei wijze inbreuk wordt gemaakt op bovenstaande gebruiksrichtlijnen, moet hiervan als beveiligingsincident melding worden gemaakt bij de leidinggevende of de security officer.
Aan welke eisen moet het wachtwoord van mijn E-Campus account voldoen?
Het wachtwoord van een E-Campus account moet aan de volgende eisen voldoen:
 • Een wachtwoord moet sterk zijn
 • Een wachtwoord mag afgelopen 9 keer niet al zijn gebruikt
 • Een wachtwoord mag niet voorspelbaar zijn
 • Een wachtwoord is sterk als het:
  • bestaat uit minimaal 8 karakters
  • niet de accountnaam én niet de voornaam én niet de achternaam van de gebruiker
  • bevat ten minste drie van de onderstaande vier typen karakters bevat:
   • Hoofdletters
   • Kleine letters
   • Cijfers
   • Karakters die geen cijfers of letters zijn, zoals ().,:;@#$%^&*_+|~-=\/'{}[]"<>?!
 • Een wachtwoord is voorspelbaar als het de vorm heeft van:
  • Een woord uit het woordenboek
  • Een naam van een familielid, vriend, collega, bekendheid, bedrijf, huisdier etc.
  • Woord- of nummerpatronen zoals ffffjjjj, qwerty, 12344321 etc.
  • Enig wachtwoord zoals hierboven genoemd, maar dan achterwaarts gespeld
  • Enig wachtwoord zoals hierboven genoemd, maar dan uitgebreid met een getal zoals wachtwoord1 etc.
Bij het wijzigen van het wachtwoord van uw E-Campus account wordt het gecontroleerd op sterkte en gebruik. Het systeem kan echter niet altijd vast stellen of een wachtwoord voorspelbaar is.
Zo zal het sterke wachtwoord "Welcome01" wel door het systeem als sterk wachtwoord worden geaccepteerd, maar zal het eenvoudig te kraken zijn. Het is dus ook uw eigen verantwoordelijkheid om een niet te voorspelbaar wachtwoord te gebruiken.
Hoe kan ik mijn wachtwoord van mijn E-Campus account wijzigen?
Om uw E-Campus wachtwoord te wijzigen, kiest u de optie 'Accountbeheer' op het E-Campus portaal.
Als u nog niet bent ingelogd op E-Campus, dan moet u eerst inloggen met uw bestaande wachtwoord. Vervolgens opent een nieuw scherm 'Beheren E-Campus Account'
Bent u ingelogd? Kies dan uit het menu van 'Beheren E-Campus Account' voor de optie 'wachtwoord wijzigen' en volg de instructies op het scherm.
Ik ben mijn wachtwoord van mijn E-Campus account vergeten, wat moet ik doen?
Aan uw E-Campus account kunt u een mobiel nummer koppelen. In het geval dat u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u het systeem vragen om een SMS met een accountherstelcode naar dit mobiele nummer te sturen. Met uw accountnaam EN de accountherstelcode kunt u dan zonder wachtwoord inloggen op uw E-Campus account. U bent dan wel verplicht om meteen uw wachtwoord te wijzigen.
Elke keer dat u uw wachtwoord wijzigt, vraagt het systeem of het mobiele nummer dat aan uw E-Campus account gekoppeld is, nog correct is. Mocht het in de tussentijd zijn aangepast, dan kunt u het direct wijzigen.
De 'wachtwoord vergeten'-functie werkt op dit moment alleen voor E-Campus accounts en is aan te roepen vanaf de E-Campus inlog-pagina.
Als u geen mobiel nummer aan uw account hebt gekoppeld, kunt u uw wachtwoord laten resetten bij het STIP. Bel hiervoor 088 - 66 22666, keuze 2.
Hoe log ik in op het draadloos internet bij de Politieacademie?
Bent u student? Gebruik dan de E-campus inloggegevens voor het inloggen op onze draadloze netwerkomgeving.
Bent u bij ons te gast? Neem contact op met de receptie op één van onze locaties, zij verstrekken u graag een gastaccount.
Hoe log ik in op Blackboard en andere E-Campus toepassingen?
Zes weken voor de start van uw opleiding ontvangt u een digitale brief met een handleiding en inlogcodes voor het gebruik van uw E-Campus account.