Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen

Aanvang opleiding

Ik zoek inhoudelijke informatie over een opleiding
Raadpleeg het onderwijsaanbod op de website van de Politieacademie.  Maak een keuze op grond van interessegebied, niveau, type opleiding of studieduur of voer een zoekterm in. De opleiding van uw keuze wordt uitgebreid beschreven.
Ik wil mijn opleiding wijzigen of annuleren

Neem contact op met de medewerker Opleiding Planning en Beheer van uw eenheid.

Ik heb (nog) geen uitnodiging ontvangen
De uitnodiging voor onderwijs wordt drie weken voor de startdatum per email verzonden.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Dan heeft u misschien nog niet gereageerd op het verzoek om, d.m.v. de link International Office, uw persoonsgegevens in te voeren in onze administratie. Deze persoonsgegevens zijn de basis om uw inschrijving op het aangevraagde onderwijs te accepteren. Is uw inschrijving geaccepteerd, maar heeft u binnen 2 werkdagen geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met het STIP.
Waar vind ik informatie over kleding tijdens mijn opleiding?
Informatie over de kledingregels tijdens uw opleiding vindt u - indien van toepasing - in de bijlage van uw uitnodiging voor de start van het onderwijs.
Waar bestel ik mijn studieboeken?
Informatie over de benodigde studieboeken is te vinden op itslearning.
Hoe verkrijg ik toegang tot de garage op de Concernlocatie?
Volgt u een motoropleiding en heeft u een persoonlijke toegangspas, maar geen toegang tot de garage op de Concernlocatie? Neem contact op met uw docent van de motoropleiding.
Parkeergelegenheid opleidingslocatie
Of er (voldoende) parkeergelegenheid is, verschilt per locatie. U kunt contact opnemen met uw opleidingslocatie. Het telefoonnummer en het adres is hier te vinden.
Kan ik overnachten op mijn opleidingslocatie?
In de bijlage van de uitnodiging voor de start van het onderwijs op locatie Ossendrecht wordt nadere informatie over de mogelijkheid tot overnachten verstrekt.
Vindt uw opleiding plaats op Huis ’t Velde te Warnsveld dan is – indien van toepassing – de overnachting inbegrepen en hoeft u niet te reserveren.
Uw werkgever is verantwoordelijk voor alle overige hotel accommodaties en reserveringen.
Waar vind ik een routebeschrijving naar mijn opleidingslocatie?
Routebeschrijvingen naar opleidingslocaties van de Politieacademie vindt u op de Politieacademie website of via Google routeplanner. De link naar de routebeschrijving wordt ook mee gestuurd met de uitnodiging.
Waar vind ik mijn rooster (inclusief vakantieperiode) ?
De onderwijsroosters worden ± 3 weken voor de start van het onderwijs op Blackboard geplaatst.
Een aantal locaties maakt gebruik van WebUntis. U ontvangt dan bij de start van uw opleiding de link naar de roosters.

Algemeen

Hoe dien ik een klacht in?
Klachten over uw opleiding en/of locatie dient u in op uw opleidingslocatie.
Heeft u een andere klacht? U vindt ons klachtenformulier op de website van de Politieacademie.
Zijn er vacatures bij de politie?
Wilt u informatie over vacatures bij de politie? Kijk op de website www.kombijdepolitie.nl of bel naar 088 - 6622300
Onderwijs- en Examenregeling (OER)

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is er om (aankomende) studenten en werkgevers inzicht te geven in het onderwijs en de examinering. De Onderwijs- en Examenregeling wordt jaarlijks geëvalueerd en indien noodzakelijk aangepast. De OER is te vinden op de website van de Politieacademie.


Waar vind ik een routebeschrijving naar mijn opleidingslocatie?
Routebeschrijvingen naar opleidingslocaties van de Politieacademie kunt u hier terug vinden.
De link naar de routebeschrijvingen wordt ook mee gestuurd met de uitnodiging.
Parkeergelegenheid opleidingslocatie
Of er (voldoende) parkeergelegenheid is, verschilt per locatie. Neem contact op met uw opleidingslocatie. Het telefoonnummer is te vinden op de website van de Politieacademie.
Hoe gaat de Politieacademie met mijn gegevens om?

Hiervoor is de beleidsrichtlijn privacy studentadministratie opgesteld.

Afronding opleiding

Wat is de geldigheidsduur van mijn diploma/certificaat/bewijs van deelname?
Diploma’s, certificaten en ook bewijzen van toelating, deelname en bekwaamheid hebben in principe een onbeperkte geldigheidsduur.
Voor een aantal certificaten, zoals bijvoorbeeld het HOVJ-certificaat, is een beperkte geldigheidsduur vastgesteld.
Er staan onjuiste persoonsgegevens op mijn document (diploma, certificaat of bewijs van deelname)
Stuur het originele document met vermelding van de juiste gegevens en een kopie van een geldig identiteitsbewijs retour aan:
Politieacademie
BackOffice Bureau het Loket / Team Waardedocumenten
Postbus 834
7301 BB Apeldoorn
Na ontvangst van het retour gezonden document wordt een nieuw document afgedrukt en naar uw huisadres verzonden.
Hoe vraag ik mijn certificaat of bewijs van deelname aan?
Certificaten en bewijzen van deelname worden wekelijks geautomatiseerd afgedrukt en naar het in OSIRIS vermelde (huis)adres verzonden.
Heeft u de opleiding succesvol afgerond, is het resultaat verwerkt, maar heeft u geen certificaat of bewijs van deelname ontvangen, neem dan contact op met het STIP.
De status van mijn diploma-aanvraag in OSIRIS student wijzigt niet
Heeft u via OSIRIS student uw diploma aangevraagd en blijft de status op 'indienen' staan?
De aanvraag wordt eerst gecontroleerd en daarna zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
Verandert de status van uw aanvraag niet, neem dan contact op met het STIP.
Binnen welke termijn moet ik mijn diploma aanvragen?
Check de opleidingsinformatie op itslearning of informeer bij uw docent.
Hoe vraag ik mijn diploma aan?
U kunt uw diploma aanvragen via OSIRIS Student wanneer alle examens met een voldoende resultaat geregistreerd zijn. Op dat moment wordt de aanvraagknop in OSIRIS Student zichtbaar. Klik op de knop "Voortgang" en ga vervolgens naar het tabblad "Diploma-aanvragen" voor meer informatie.

Studenten die Politieleiderschap onderwijs volgen,  dienen hun aanvraag in via het formulier op itslearning.

Hulp Officier van Justitie

Wanneer ontvang ik het HOvJ certificaat?
Nadat het examenresultaat is geregistreerd in OSIRIS student, wordt het certificaat binnen 2 weken naar uw huisadres verzonden. De datum genoemd op het certificaat is de verwerkingsdatum en tevens de ingangsdatum voor de geldigheidsduur van het certificaat.
Wanneer is mijn examenuitslag bekend?
U ontvangt het examenresultaat maximaal 20 werkdagen na de examenafname. Het is daarom van belang dat u zich tijdig aanmeldt voor de hercertificering HOVJ om in het bezit te blijven van een geldig certificaat.
Heeft u binnen de gestelde termijn geen examenresultaat ontvangen? Neem contact op met het STIP.
Bij het afsluiten van het examen kreeg ik een melding, is het examen correct door de corrector ontvangen?
Neem contact op met het STIP. Eén van onze medewerkers zal contact opnemen en verder afstemmen met de docent HOvJ.
Ik heb de vragen van tabblad 1 beantwoord op tabblad 2 en andersom, wat moet ik doen?
Neem contact op met het STIP. Eén van onze medewerkers zal verder afstemmen met de docent HOvJ.
Mijn aanmeldcode voor het (her)examen HOvJ is zoek
Neem contact op met het STIP.
Hoe kan ik mij aanmelden voor het examen hercertificering HOvJ?
U meldt zich aan via You Force.

Examens en resultaten

Hoe dien ik een beroepsschrift in?
Bent u het niet eens met een beslissing van de examinator, de examencommissie of een teamchef van uw opleidingslocatie? Met het formulier beroepsschrift wordt de mogelijkheid geboden een beroepsschrift in te dienen. Het beroepschrift + beoordelingsformulier (en eventuele andere bijlages) verstuurt u in pdf-formaat naar: corsa.registratie@politieacademie.nl
Alle relevante informatie en het formulier vindt u op de website van de Politieacademie.
Hoe verkrijg ik inzage in mijn examen?

Tot tien werkdagen na bekendmaking van het examenresultaat krijgt u de gelegenheid om het examen in te zien. Gebruik hiervoor het formulier examen-inzage dat te vinden is op Blackboard. Volgt u Basis Politieonderwijs? Neem dan contact op met uw docent.

Mijn examenresultaat is onjuist geregistreerd
Staat uw examenresultaat onjuist geregistreerd in OSIRIS student, neem dan contact op met het STIP.
Mijn studiepunten zijn niet compleet
Neem contact op met het STIP als alle benodigde beoordelingsformulieren en verklaringen van examenresultaten zijn ingeleverd, maar de studiepunten in OSIRIS student niet volledig zijn. Mogelijk is een document als incorrect aangemerkt en retour gezonden naar de afdeling Onderwijs van uw opleidingslocatie.
Wie levert de beoordelingsformulieren en/of de verklaringen van examenresultaten in?
De examinator is verantwoordelijk is voor het aanleveren van het beoordelings- of feedbackformulier.
Originele documenten worden ingeleverd bij de balie van het STIP op uw opleidingslocatie of per post verzonden naar:
Politieacademie
Postbus 834
7301 BB Apeldoorn
Formulieren die niet correct zijn ingevuld worden retour gezonden naar de afdeling Onderwijs van uw opleidingslocatie.
Waar vind de beoordelingsformulieren en/of verklaringen van examenresultaten?
De documenten kunt u downloaden op itslearning. Uw docent Regielijn kan u hierbij behulpzaam zijn.
Wanneer kan ik het resultaat van mijn werkstuk/paper/open werk verwachten?
Is de gestelde beoordelingstermijn van 20 werkdagen na de examendatum verstreken en is het resultaat nog niet bekend gemaakt? Neem contact op met het STIP.
Waar en hoe lever ik mijn werkstuk/paper in?
Werkstukken en papers dienen digitaal, in pdf-format, aangeleverd te worden via corsa.registratie@politieacademie.nl
 
Alleen werkstukken vergezeld van een volledig ingevuld voorblad worden in behandeling genomen. Het digitale voorblad kunt u hier downloaden: https://www.politieacademie.nl/onderwijs/studentenstatuut/Documents/Voorblad%20examenstukken.docx
Er geldt een uitzondering voor de werkstukken van de opleiding "Verdieping Verhoor". Deze  worden ingeleverd bij de docent in lokaal B 2.39 op de Concernlocatie te Apeldoorn.
Hoe meld ik mij af voor een (her)examen?
Kunt u niet aan een gepland examen deelnemen? Meldt uw afwezigheid aan het STIP, conform regeling C Afmelden en absentie examen in het Studentenstatuut.
Hoe vraag ik een examen aan?
Volgt u een basisopleiding en heeft u een vraag over examenplanning of wilt u een examen aanvragen? Neem contact met uw docent Regielijn op uw opleidingslocatie of uw trajectbegeleider in uw eenheid. Het examen vraagt u aan via het Proeve Aanvraag Systeem (PAS).  De link naar het aanvraagsysteem is te vinden op Blackboard via de module "Examinering". Bij problemen met het gebruik van PAS neemt u contact op met uw trajectbegeleider in uw eenheid.
Volgt u een vervolgopleiding en heeft u een vraag over examenplanning? Bel 088-66 22666, keuzeoptie 1 en selecteer de School behorende bij uw opleiding. Een examen wordt aangevraagd d.m.v. het op Blackboard aangeboden formulier 'examenaanvraag' bij de module "Examinering". Het ingevulde formulier stuurt u naar het mailadres dat op het formulier is vermeld.
Niet deelnemen aan een examenopdracht
Bent u niet bij een gepland examen aanwezig en is het examen niet op uw verzoek verplaatst, dan vermeldt de examinator ‘absent’ op het beoordelingsformulier en wordt een gemiste gelegenheid geregistreerd.

Voortgang opleiding

Waar vind ik informatie over Buitenlandstages?
Studenten die het oude onderwijs PO 2002 (niveau 4) volgen, hebben de mogelijkheid hun IBO in de vorm van een algemene oriëntatie in de BPZ (buitenlandstage) in een buitenlandse eenheid uit te voeren.
Wilt u meer weten over stages en onderzoeken in het buitenland? Via Blackboard ‘Mijn organisaties/’Onderwijsleermiddelen/Internationalisering’ heeft u toegang tot formulieren voor buitenlandstages, het protocol IBO en overige informatie.
Is uw vraag niet beantwoord? Stuur uw vraag naar sib.hetloket@politieacademie.nl
Ik wil telefonisch contact met een docent
De medewerkers Front-Office helpen u aan de balie of telefonisch graag verder. De Frontoffice is telefonisch bereikbaar via 088-66 22000.
Hoe meld ik mij af voor lesdag(en)?
Bent u 1 of meerdere dagen verhinderd in het bijwonen van lesdag(en)? Geeft dit aan bij uw docent Regielijn op uw opleidingslocatie.
Hoe vraag ik een vrijstelling (EVC) aan?
EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Dit kunnen competenties zijn die verworven zijn bij eerder gevolgd onderwijs en/of door middel van (arbeids)ervaring. Op de EVC-pagina van de Politieacademie vindt u alle relevante informatie en het aanvraagformulier EVC.
Ik wil ruilen van klas of locatie
Zijn er specifieke redenen waardoor u overgeplaatst wilt worden naar een andere klas of locatie? Neem dan contact op met de docent Regielijn van uw opleidingslocatie.
Hoe schrijf ik me in voor Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)?
Stuur een bericht met uw naam, studentnummer, start- en einddatum van uw opleiding naar stip@politieacademie.nl
Hoe wijzig ik mijn persoonsgegevens?
Wanneer u via E-campus inlogt in OSIRIS student, kunt u zelf uw adresgegevens en emailadres aanpassen. Kies linksboven voor de optie wijzig adres. Kies onderaan de pagina voor opslaan om de gewijzigde adresgegevens definitief op te slaan in OSIRIS student.
In tegenstelling tot de overige persoonsgegevens kunnen voornamen, geboorteplaats- en datum niet gewijzigd worden. Voor het wijzigen van deze gegevens kunt u zich persoonlijk melden bij het STIP.
U kunt ook een schriftelijk verzoek sturen naar stip@politieacademie.nl
Waar vind ik mijn rooster?

De link naar het onderwijsrooster wordt ± 3 weken voor de start van het onderwijs op ‘Mijn overzicht’ in Blackboard geplaatst.
Is het rooster (nog) niet beschikbaar, neem dan contact op met de docent Regielijn.

ICT

Mijn opleidingsgroep is niet zichtbaar in itslearning
U heeft toegang tot itslearning, maar geen toegang tot de omgeving van uw groep/klas? Neem contact op met uw docent Regielijn.
Ik heb een dubbel webmail-adres
U kunt dit laten aanpassen door de Servicedesk ICT via 088-1611212.
Hoe kan ik een printer toevoegen in het OLC?
Klik hier voor een uitgebreide uitleg.
Hoe kan ik mijn wachtwoord beter beschermen?
Het is van groot belang om wachtwoorden goed te beschermen. Van gebruikers wordt daarom verwacht dat zij zich aan de onderstaande gebruiksrichtlijnen houden:
 • Gebruik altijd verschillende wachtwoorden voor op het werk, openbare websites en op de computer thuis.
  Gebruikersaccounts en wachtwoorden zijn strikt persoonlijk. Deel ze met niemand.
 • Schrijf een wachtwoord nooit op. Een uitzondering op deze regel is het noteren en veilig opbergen van de wachtwoorden van systeemaccounts (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
  Geef een wachtwoord nooit prijs in e-mailberichten, chatberichten, telefoongesprekken etc.
 • Hint nooit over een wachtwoord (bijv. 'mijn wachtwoord bevat de naam van mijn favoriete songtekst').
 • Noem een wachtwoord nooit in vragenlijsten of formulieren.
 • Vraagt iemand om een wachtwoord? Verwijs dan naar dit document. Maak melding bij de verantwoordelijke leidinggevende of de security officer (zie onder).
 • Maak nooit gebruik van het aanbod van sommige applicaties (bijv. Internet Explorer) om het wachtwoord op te slaan.
 • Wordt op enigerlei wijze inbreuk gemaakt op bovenstaande gebruiksrichtlijnen? Maak een melding als beveiligingsincident bij de leidinggevende of de security officer.
Aan welke eisen moet het wachtwoord van mijn E-Campus en Extranet account voldoen?
Het wachtwoord van een E-Campus en Extranet account moet aan de volgende eisen voldoen:
 • Het wachtwoord moet minimaal 12 tekens lang zijn.
 • Mag niet opnieuw je huidige wachtwoord zijn
 • Verschillen van je vorige 24 wachtwoorden.
 • Het wachtwoord kan maximaal 1 keer per 24 uur worden gewijzigd.

Inloggen

Hoe log ik in op KOMPOL?
Maakt u gebruik van een computer van de Politieacademie of de eenheid, login of registreer dan via KOMPOL​.
Let op: met uw E-campus inloggegevens heeft u geen toegang tot KOMPOL. Heeft u vragen over het gebruik of problemen met inloggen, neem dan contact op met het KIK via kik@politieacademie.nl
Hoe log ik in op Surfspot?
Volgt u een aaneengesloten opleiding van minimaal 20 dagen? U heeft vanaf 1 maand voor de start tot 1 maand na de opleiding toegang tot Surfspot. Gebruik de E-campus inloggegevens om in te loggen.
Waarom is het belangrijk om mijn E-Campus account uit te loggen?
Wanneer u een openbare computer gebruikt, vergeet dan niet dat u misschien nog ingelogd bent met uw E-Campus account. Het is belangrijk dat u bij het verlaten van uw werkplek uw E-Campus account uitlogt zodat anderen geen toegang krijgen tot één van uw E-Campus toepassingen.

Een toepassing afsluiten door het browser-tabblad te sluiten heeft geen zin, zonder in te loggen komt een ander er toch weer in. Ook het afsluiten van de browser werkt niet altijd. Onder Chrome komt u er weer opnieuw in!
         
Uw E-Campus account kunt u op 2 manieren uitloggen:
 • in de E-Campus toepassingen zelf (afsluitknoppen)
 • in het accountbeheermenu op het studentenportaal
Wat is E-Campus Single Sign-on?
Als gebruiker hoeft u nog maar één keer in te loggen (Single Sign-on) met uw E-Campus account om toegang te krijgen tot de volgende E-Campus toepassingen:
 
 • itslearning
 • Webmail
 • Lesrooster
 • OSIRIS student
 • Leermiddelen
 • Examenplanning
 • Video
 • Surfspot
 • Accountbeheer
Hoe kan ik mijn wachtwoord van mijn E-Campus account wijzigen?
Om uw E-Campus wachtwoord te wijzigen, kiest u de optie 'Accountbeheer' op het E-Campus portaal.
Als u nog niet bent ingelogd op E-Campus, dan moet u eerst inloggen met uw bestaande wachtwoord. Vervolgens opent een nieuw scherm 'Beheren E-Campus Account'
Bent u ingelogd? Kies dan uit het menu van 'Beheren E-Campus Account' voor de optie 'wachtwoord wijzigen' en volg de instructies op het scherm.
Ik ben mijn wachtwoord van mijn E-Campus account vergeten, wat moet ik doen?
Aan uw E-Campus account kunt u een mobiel nummer koppelen. In het geval dat u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u het systeem vragen om een SMS met een accountherstelcode naar dit mobiele nummer te sturen. Met uw accountnaam EN de accountherstelcode kunt u dan zonder wachtwoord inloggen op uw E-Campus account. U bent dan wel verplicht om meteen uw wachtwoord te wijzigen.
Elke keer dat u uw wachtwoord wijzigt, vraagt het systeem of het mobiele nummer dat aan uw E-Campus account gekoppeld is, nog correct is. Mocht het in de tussentijd zijn aangepast, dan kunt u het direct wijzigen.
De 'wachtwoord vergeten'-functie werkt op dit moment alleen voor E-Campus accounts en is aan te roepen vanaf de E-Campus inlog-pagina.
Als u geen mobiel nummer aan uw account hebt gekoppeld, kunt u uw wachtwoord laten resetten bij het STIP. Bel hiervoor 088 - 66 22666, keuze 2.
Hoe log ik in op het draadloos internet bij de Politieacademie?
Bent u student? Gebruik dan de E-campus inloggegevens voor het inloggen op onze draadloze netwerkomgeving.
Bent u bij ons te gast? Neem contact op met de receptie op één van onze locaties, zij verstrekken u graag een gastaccount.
Hoe log ik in op itslearning en andere E-Campus toepassingen?
Zes weken voor de start van uw opleiding ontvangt u een digitale brief met een handleiding en inlogcodes voor het gebruik van uw E-Campus account.
Wat is Extranet Single-Sign-on?

​Als gebruiker hoeft u nog maar één keer in te loggen (Single Sign-on) met uw Extranet account om toegang te krijgen tot de volgende toepassingen:

 • Kompol
 • Accountbeheer
 • Webapps
 • Profchecks
 • Mediatheek
 • Digitale werkomgeving

Toegangscontrole

Verschaft het identiteitsbewijs van de eenheid mij toegang tot de Politieacademie?
Het identiteitsbewijs van uw eenheid verschaft u geen toegang tot onze locaties. Hiervoor gebruikt u de toegangspas op naam van de Politieacademie.
Hoe kom ik in het bezit van een toegangspas op naam?
Gaat u een basisopleiding volgen? Op de 1e dag van de opleiding wordt een algemene toegangspas uitgereikt. In de loop van de week ontvangt u een persoonlijke toegangspas.
Gaat u een vakspecialistische opleiding volgen en heeft u nog geen persoonlijke toegangspas? De 1e dag van uw opleiding ligt uw persoonlijke toegangspas voor u klaar bij de receptie van uw opleidingslocatie.
Mijn toegangspas is kwijt.
Vraag een Bewijs van Vermissing aan. Dit kan uitsluitend via Intake en Service van de Politie. Vooraf dien je hier een afspraak voor te maken.
Vul het vermissingsformulier in. Stuur een e-mail met het verzoek om een vervangende toegangspas, inclusief de bijlagen 'vermissingsformulier' en 'Bewijs van vermissing', naar facilitycard@politieacademie.nl
 
Waar vraag ik een toegangspas aan?
De toegangspas wordt verstrekt bij de start van de opleiding. Heeft u geen toegangspas ontvangen? Meld u zich dan mét legitimatiebewijs bij de receptie.
Hoe lang is mijn toegangspas geldig?

Vanaf het moment van ingebruikname is de toegangspas onbeperkt geldig. Let op: is de toegangspas 125 dagen niet aangeboden bij een kaartlezer? De toegangspas wordt automatisch geblokkeerd en u heeft geen toegang meer.
Bij uitdiensttreding bij de politie levert u de toegangspas in en vervalt de onbeperkte geldigheid.

Mijn toegangspas is geblokkeerd.
Maak een melding bij de receptie. U ontvangt een ‘dagpas’. Deze levert u voor vertrek weer in.
Bewaar uw (persoonlijke) toegangspas;  de toegangspas is aan het eind van de dag opnieuw geactiveerd.

Wat zijn de functies van de toegangspas?

De toegangspas geeft toegang tot alle panden van de Politieacademie.
De toegangspas activeert printers in alle panden van de Politieacademie.

Mijn toegangspas is beschadigd en functioneert niet meer.

​Stuur de toegangspas naar: 
Politieacademie, afdeling Facility Card
Antwoordnummer 1068
7300 VB Apeldoorn

Stuur tevens een e-mail naar facilitycard@politieacademie.nl met het verzoek om de beschadigde pas te vervangen voor een nieuw exemplaar.

Afgeven bij de receptie op de Concernlocatie in Apeldoorn is ook mogelijk. De vervangende toegangspas ligt na drie werkdagen klaar bij de receptie van de locatie van uw keuze.

Studenten Informatie Punt

Het Studenten Informatie Punt (verder genoemd als STIP) is binnen de Politieacademie het aanspreekpunt voor studenten. De medewerkers van het STIP informeren u graag over de voortgang van uw opleiding.

Het STIP heeft zich ten doel gesteld studenten naar beste kunnen te informeren of goed door te verwijzen. Een aantal veel voorkomende vragen hebben we voor u geïnventariseerd.  

Staat uw vraag er niet bij? Vul het vragenformulier in of bel ons: 088 - 6622666. ​