Naar hoofdinhoud

Master of Criminal Investigation

Wil je je vaardigheden als rechercheur verder verdiepen op masterniveau? Volg dan de opleiding Master of Criminal Investigation (MCI). Je wordt opgeleid op hbo-master niveau. Je kunt je binnen verschillende vakgebieden inzetten. Je hebt na de opleiding ervaring met organiseren en specialistische ervaring en kennis van de opsporing. Daarnaast help je mee aan het ontwikkelen en vernieuwen van de opsporing in de praktijk. Ook leer je samen te werken in netwerken. Dit doe je met (inter)nationale collega’s en (keten)partners.

 • Opleidingsvorm: deeltijd
 • Uitstroomniveau: niveau 7, Master hbo
 • Duur van de opleiding: 2 jaar
 • Waardedocument: diploma
 • Locatie:

  Geen locatie bekend

Praktische informatie

Aanmelden

Werk je nog niet bij de politie en wil je deze opleiding volgen? Kijk dan op kombijdepolitie.nl voor meer informatie.

Dagdeel

dagonderwijs

Opleidingscode

MCI

OER

Dit is de studiegids van deze opleiding (ST-OER). De studiegids is onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Politieacademie.

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

De opleiding is voor iedereen die werkzaam is binnen de recherche. Dit geldt voor zowel tactisch als strategisch niveau. 

Dit leer je tijdens de opleiding

De MCI bestaat uit vier kernopgaven:

 1. Structureren van een meer omvattende zaak (STRUMOZ)

Je leert het opsporingsonderzoek analyseren en verwerken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • recht;
 • forensische opsporing;
 • informatieprocessen;
 • toepassing wet BOB;
 • digitaal rechercheren;
 • financieel rechercheren;
 • internationale aspecten;
 • verhoor.

2. Beoordelen van dader-en slachtoffergedrag (BDSG) 

De tweede kernopgave hangt af van jouw afstudeerrichting. Voor de algemeen tactische afstudeerrichting is dat ‘Beoordelen Dader en Slachtoffergedrag’ (BDSG). In dit onderdeel leer je de criminologische en psychologische kanten van het recherchewerk. Je leert:

 • leervermogen;
 • samenwerken;
 • analyseren van problemen;
 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

Delicten, daders en slachtoffers leer je beter kennen met de kennis uit de criminologie en psychologie. Je bekijkt deze op verschillende manieren. Hierdoor kijk je verder dan alleen naar het delict. Je leert de situatie van de dader, het slachtoffer en de situatie samen te brengen in het opsporingsonderzoek.

3. Adviseren, coördineren, toepassen en evalueren van strategieën in een opsporingsonderzoek  (ACTESO)

Binnen deze derde kernopgave leer je de verschillende strategieën die je gebruikt in een opsporingsonderzoek. Denk aan adviseren, coördineren, toepassen en evalueren.

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • hypothesen en scenario-denken toepassen;
 • analyseren en evalueren;
 • adviseren van interne- en externe partijen op basis van hypothese en scenario-denken; 
 • adviseren van interne- en externe partijen over strategieën; 
 • (deel)strategieën creëren; 
 • tegenspraak en/of reflectie geven. 

Je leert tijdens een theorieblok verschillende onderwerpen. Dit gaat over hoe je een opsporingsonderzoek uitvoert. Je gebruikt deze kennis in een opsporingsblok. Je onderzoekt en werkt samen aan een opsporingsvraagstuk. Deze vraag komt vanuit een eenheid en gaat over een (vastgelopen) opsporingsonderzoek. Je presenteert aan het einde de uitkomsten. Ook presenteer je deze aan de eenheid waarvan de vraag afkomstig is. 

4. Masterproject Wetenschap en Opsporing (MWO)

Je voert zelfstandig een onderzoek uit.  Je doorloopt alle stappen binnen een onderzoek. En je legt jouw onderzoek vast in jouw masterthesis.

De opzet van de opleiding

De opleiding verbindt het onderwijs, de wetenschap en de praktijk. Je hebt ongeveer 60% onderwijs op de Politieacademie. Je studeert 40% thuis of op jouw leerwerkplek. 

De leerprocesbegeleider is jouw aanspreekpunt vanuit het onderwijs. En houdt jouw studieresultaten bij. Ook kijkt de leerprocesbegeleider mee tijdens de opleiding naar jouw ontwikkeling als rechercheur op masterniveau. Je maakt samen een planning voor de opdrachten. Jouw eigen verantwoordelijkheid is hierin belangrijk.

Een docent heeft verschillende rollen en begeleidt jou bij leer, praktijk- en examenopdrachten. Deze opdrachten doe je samen met medestudenten in leergroepen of alleen.

Toetsing en examinering

Het examen van de opleiding heeft vier opdrachten. Je kunt in totaal zestig studiepunten halen.

1. Examen Structureren van een meer omvattende zaak (STRUMOZ)  (16 studiepunten)

Je voert een gesprek met twee examinatoren. Zij komen uit de opsporingspraktijk. Je wordt getoetst op jouw kennis en inzichten in verschillende onderwerpen. En hoe je deze gebruikt in het proces van opsporen. Je maakt eerst de leeropdracht ‘Presenteren analysedossier’ voordat je het examen aflegt.

2. Examen Beoordelen van dader-en slachtoffergedrag (BDSG) (8 studiepunten)

Het examen bestaat uit twee examenonderdelen:

Examenonderdeel 1: je beoordeelt het dader- en slachtoffergedrag. Dit doe je met voorbeelden uit de praktijk. Je laat hiermee zien dat je dader-en slachtoffergedrag kunt plaatsen in een sociaalwetenschappelijk kader. Je koppelt dader-en slachtoffergedrag aan de theorieën en inzichten. Deze heb je eerder in de lessen geleerd. Je beantwoordt vragen op papier of beeld. Het examen duurt in totaal 180 minuten. Je maakt het examen op de Politieacademie. Vier examinatoren beoordelen jouw examen.

Examenonderdeel 2: je schrijft een kennisdocument over dader-of slachtoffergedrag. Je schrijft dit voor iemand (contactpersoon) uit de eenheid. Je verbindt wetenschap en opsporing. Dit doe je met literatuur en jouw inzichten. 

3. Examen Adviseren, coördineren, toepassen en evalueren van strategieën in een opsporingsonderzoek (ACTESO ) (18 studiepunten)

Het examen bestaat uit twee examenonderdelen: 

Examenonderdeel  1: je maakt een meerkeuze-examen met tachtig vragen. Bij de antwoorden kun je kiezen uit juist of onjuist. Het examen is digitaal. En je ontvangt direct het cijfer.

Examenonderdeel  2: je maakt een projectplan. Dit doe je aan de hand van een voorbeeld of strafrechtelijke casus uit de praktijk. Je bouwt het projectplan op met behulp van de bijbehorende  dossierstukken.

4. Examen Masterproject Wetenschap en Opsporing (MWO) (18 studiepunten)

Het examen bestaat uit twee examenonderdelen: 

Examenonderdeel 1:  Aan de hand van een onderzoeksopzet voer je een afstudeeronderzoek uit. Over dit onderzoek schrijf je vervolgens je masterthesis. Twee examinatoren beoordelen jouw examen met een beoordelingsformulier. 

Examenonderdeel 2: Je verdedigt jouw masterthesis. Dit doe je tegenover een examinator en iemand uit de praktijk. De verdediging bestaat uit jouw presentatie en het beantwoorden van vragen. Een examinator van de opleiding MCI beoordeelt jou. Een expert uit de praktijk adviseert de examinator bij het beoordelen van jouw examen.

Zo ga je studeren

Voor deze opleiding heb je een leerwerkplek in een opsporingsteam nodig. Op een leerwerkplek maak je in de praktijk gebruik van wat je leert in de opleiding. 

De Politieacademie beoordeelt regelmatig het onderwijs, de begeleiding van studenten en de examens. Het doel is om de opleiding te verbeteren. Tijdens en direct na de opleiding vragen we jou regelmatig om digitaal in te vullen hoe je de opleiding hebt ervaren. Later vragen wij je nog een keer een beoordeling in te vullen. We gebruiken jouw mening om te bekijken of de opleiding aansluit bij de praktijk. 

Opleidingscommissie

In de opleidingscommissie kun je als student met docenten, de praktijk en alumni meedenken over de inhoud van het onderwijs. Ook kun je meedenken hoe we de kwaliteit nog beter kunnen maken. 

Studentenraad

We hebben binnen de sector Hoger Politieonderwijs een studentenraad. Deze bestaat uit een studentenvertegenwoordiging van alle opleidingen in de sector. We willen graag in de studentenraad een vertegenwoordiging uit iedere MCI klas die spreekt namens de eigen klas. De studentenraad informeert en adviseert de teamchef en coördinator van de MCI over alles rondom de studie.

Praktijk en theorie

De opleiding Master of Criminal Investigation is een deeltijdopleiding. Je werkt naast de opleiding ook in de praktijk. Daarom duurt de studie twee jaar. 

Binnen de opleiding heb je zes afstudeerrichtingen:

 • Tactische opsporing;
 • analyse;
 • forensisch;
 • milieu;
 • digitaal;
 • financieel. 

De afstudeerrichtingen hebben hetzelfde eindniveau. Je kunt hiervoor zestig studiepunten halen. 

Jaar 1

Je start met de STRUMOZ. Hierna volg je een praktijkperiode van drie maanden. Vervolgens doorloop je een kernopgave die hoort bij de te volgen afstudeerrichting. Denk aan BDSG. Hierna volg je weer een praktijkperiode van drie maanden.

Jaar 2

Na de tweede praktijkperiode doe je de kernopgave ACTESO. Daarna volg je een praktijkperiode waarin je start met jouw afstudeeronderzoek MWO. 

Na de opleiding

Resultaat

Na afronding van de opleiding:

 • ben je een vakbekwame rechercheur op hbo-master niveau; 
 • ben je algemeen opsporingsbekwaam en kun je werken bij verschillende vakgebieden en werkterreinen binnen de recherche;
 • heb je voldoende organisatorische en specialistische ervaring;
 • ben je gespecialiseerd op één of meerdere terreinen van de recherche;
 • ben je in staat om te helpen bij het ontwikkelen en vernieuwen van de opsporingspraktijk;
 • ben je in staat om samen te werken met (inter)nationale collega’s en (keten)partners;
 • kun je bijdragen aan het professioneler maken van de eigen organisatie;
 • heb je manieren verbeterd of ontwikkeld om criminaliteit te voorkomen.   

Aan het werk

Na de opleiding heb je een erkend politiediploma en master-graad. Je wordt geplaatst op een beschikbare functie in jouw team. Dit hangt af van de afspraken die je hebt gemaakt. 

Verder groeien

Je kunt je verder ontwikkelen in het recherchewerk. Afhankelijk van jouw ambitie en wat bij je past zijn er veel mogelijkheden. Je kunt kiezen voor inhoudelijke verdieping op een werkterrein als jeugd of milieu. Misschien maak je de stap naar analyse? Of heb je leidinggevende ambities? Bekijk op  kombijdepolitie.nl de mogelijkheden voor jouw verdere loopbaan bij de politie.

Niet gevonden wat je zocht?

Deze website van de Politieacademie gebruikt cookies om de website goed te laten werken. En om het gebruik van de website te analyseren. Dit doen we volledig anoniem. Je gaat hiermee akkoord als je op ‘accepteren’ klikt. Klik je op ‘weigeren’? Dan plaatst de website deze cookies niet.

 

Meer informatie over het gebruik van cookies op politieacademie.nl lees je in onze cookieverklaring.