Naar hoofdinhoud

Leidinggeven aan AE groep Traject (2024)

Deze opleiding leidt je op tot groepscommandant van een Aanhoudingseenheid (AE).

Tijdens een inzet van de Mobiele Eenheid (ME) verrichten leden van de AE aanhouding. Vaak treden zij op in burger. Hierdoor kunnen ze snel verdachten aanhouden. Voor omstanders is dit vaak ongemerkt. De AE kan zo verdere escalatie voorkomen. Dit doen ze in situaties waarin de orde dreigt te worden verstoord. De AE werkt samen in een groep. Op die manier kunnen ze aanhoudingen van verdachten zorgvuldig en veilig uitvoeren. Dit draagt bij aan de-escalatie. Daarom moet zo’n aanhouding ook tactisch worden gepland. Moeilijk is dat aanhoudingen soms heel onverwachts plaatsvinden. Het vraagt dus veel aandacht en zorgvuldigheid om daar goed mee om te gaan. Als groepscommandant AE geef je leiding aan een groep AE. Je zorgt dat de planning en uitvoering van aanhoudingen goed verlopen.

 • Opleidingsvorm: deeltijd
 • Uitstroomniveau: niveau 4
 • Duur van de opleiding: 30 dagen
 • Waardedocument: n.v.t.
 • Locatie:

  Ossendrecht

Praktische informatie

Toelatingseisen

Je kunt deelnemen aan de opleiding als:

 • politieambtenaar met een politiediploma op mbo 3-niveau of hoger. En minimaal twee jaar aantoonbare en relevante werkervaring;
 • ambtenaar van de Koninklijke Marechaussee (KMar) met minimaal een diploma wachtmeester 1. En minimaal twee jaar werkervaring met politietaken.

Daarnaast moet je ook een geldige RTGP-certificering lange wapenstok hebben. 

Het heeft de voorkeur om eerst het certificaat ‘Lid aanhoudingseenheid’ te halen. 

Jouw aanmelding en selectie vinden plaats via jouw regionale CCB.

Inschrijven

Werk je bij de politie en wil je deze opleiding volgen? Voor deze opleiding kun je je niet via Youforce Opleidingsmanagement inschrijven. Neem voor meer informatie contact op met jouw leidinggevende of een HR-adviseur.

Studie-uren

Studie-uren

Politieacademie 235 uur
Zelfstudie 12 uur
Examen of toets 5 uur
Totaal 252 uur

Dagdeel

dagonderwijs, avondonderwijs, nachtonderwijs

Opleidingscode

LGGA-2021

OER

Dit is de studiegids van deze opleiding (ST-OER). De studiegids is onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Politieacademie.

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

De opleiding is voor ambtenaren van de politie of KMar die tijdens een inzet van de ME willen optreden als groepscommandant van een AE. Dit doe je naast jouw normale werkzaamheden.  

De AE treedt vaak op in burger. Daarom is het belangrijk dat je onopvallend kunt optreden. Daarnaast is het belangrijk dat je mentaal en fysiek fit bent.  

Dit leer je tijdens de opleiding

Je leert tijdens de opleiding hoe een optreden van de ME is opgebouwd. Ook leer je de principes waarbinnen zo’n optreden plaatsvindt. We oefenen veel met het doorgeven en vastleggen van objectieve waarnemingen. Dit is namelijk heel belangrijk voor het werk van de AE. Zowel tijdens het statisch observeren als tijdens het dynamisch volgen van een persoon of van groepen. Je krijgt daarnaast onder andere les over:

 • verschillende aanhoudings-, controle-, en zelfverdedigingstechnieken;
 • op verschillende manieren leidinggeven aan een groep die aanhoudingen verricht; 
 • samenwerken als groep en met andere eenheden binnen het ME-optreden; 
 • aansturen van jouw groepsleden die te voet zijn. Je stuurt ook jouw chauffeur aan;
 • werken onder leiding van een sectiecommandant AE en pelotonscommandant ME.

We verwachten dat je de juridische kaders kent en beheerst. Dit gaat dan over de volgende bevoegdheden: aanhouding, fouillering, inbeslagname en het aanwenden van geweld. Tijdens de opleiding pas je dit correct toe. Je boordeelt ook  jouw leden hierop. En je spreekt hen hierop aan.

De opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit zelfstudie, lesdagen en examens. Je krijgt les op de Politieacademie in Ossendrecht. Het is handig als je tijdens de opleiding op deze locatie overnacht. 

De dertig lesdagen zijn verdeeld over zes weken. De eerste vijf lesdagen (week 1) zijn achter elkaar. Ook de tweede vijf lesdagen (week 2) en de laatste twintig lesdagen zijn achter elkaar. In het weekend heb je geen les. Er kan wat tijd zitten tussen de weken 1, 2 en de laatste twintig lesdagen. De opleiding loopt parallel met andere opleidingen binnen de ME-structuur.  

Tijdens de opleiding ben je zelf verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling. Je krijgt daarbij ondersteuning van de docenten van de vakken die je volgt. Daarnaast krijgt jouw opleidingsgroep een vaste docent. Deze docent is daarbij jouw coach, begeleider en aanspreekpunt binnen de Politieacademie. Tijdens de opleiding heb je met de docent gesprekken over jouw ontwikkeling. Hij/zij maakt hiervan een verslag. Ook van jouw sectiecommandant in de opleiding krijg je begeleiding. Vaak is dit een medecursist. Dit gebeurt binnen zijn of haar eigen ontwikkeltraject. Deze begeleiding is vooral gericht op samenwerken, houding en gedrag.

Voor deze opleiding moet je 100% aanwezig zijn. Als je ziek bent of calamiteitenverlof (artikel 4:1 lid 1 Wet arbeid en zorg) hebt, mag je in totaal maximaal twee opleidingsdagen missen. Overleg dit altijd met de coördinator van de opleiding. Mis je meer dan twee opleidingsdagen of heb je dit niet overlegd met de coördinator van de opleiding? Dan beëindigen we jouw opleiding. In de OER staan nog meer situaties waardoor de opleiding kan worden beëindigd. 

Het team CCB kan jouw eenheid en regionale CCB adviseren dat jij eerder moet stoppen met de opleiding. Bijvoorbeeld als je fysieke problemen hebt en bij veiligheidsaspecten. Of door jouw houding en gedrag. Dit geldt tijdens de opleiding, maar ook in jouw eigen tijd. Als je op een politielocatie bent of herkenbaar bent als student van de Politieacademie. Jouw eenheid kan dan besluiten om jou terug te trekken uit de opleiding. Het advies van de Politieacademie is bij veiligheidsaspecten altijd bindend. 

Trekt jouw eenheid jou terug? Afhankelijk van de reden zijn er dan verschillende mogelijkheden: 

 • Je kunt de opleiding later afmaken;
 • Je kunt de opleiding op een later moment opnieuw volgen;
 • Je stopt met de opleiding. 

De mogelijkheden worden altijd eerst besproken met de Politieacademie. Jouw regionale CCB kan ook afspraken met jou maken. Deze afspraken gaan over hoe je jezelf moet ontwikkelen, voordat je de opleiding opnieuw kunt starten of hervatten.

Toetsing en examinering

Tijdens de opleiding krijg je twee examenopdrachten. Daarmee toetsen we of je de vaardigheden beheerst die horen bij een groepscommandant AE. Het examen nemen we af op de Politieacademie in Ossendrecht. Hierbij bootsen we een situatie na die lijkt op de praktijk. Examinatoren beoordelen het examen met een voldoende of een onvoldoende.

Wil je weten welke examenopdrachten er precies zijn en wat daarin van jou wordt verwacht? Dit staat in het examendocument van de opleiding. Studenten en toekomstig studenten kunnen dit document opvragen bij het onderwijsteam.

Zo ga je studeren

Jouw werkplek moet ervoor zorgen dat je deze opleiding kunt volgen. Wij verwachten dat je zelf tijd voor de zelfstudiemomenten regelt in jouw rooster. 

De Politieacademie beoordeelt regelmatig het onderwijs, de begeleiding van studenten en de examens. Het doel is om de opleiding te verbeteren. Direct na de opleiding vragen we jou digitaal in te vullen hoe je de opleiding hebt ervaren. Later vragen wij je nog een keer een beoordeling in te vullen. We gebruiken jouw mening om te bekijken of de opleiding aansluit bij de praktijk.

Praktijk en theorie

Tijdens de opleiding krijg je theorielessen. Ook pas je de theorie toe in een situatie die lijkt op de praktijk. We bootsen daarvoor de praktijk zoveel mogelijk na. Ook gaan we de praktijk in. Als je verder in de opleiding komt, neemt de complexiteit van de oefeningen toe.

Na de opleiding

Resultaat

Heb je de opleiding afgerond? Dan kun je optreden als groepscommandant van een AE. Dit doe je binnen een inzet van de ME. 

Startdata

Startdata
Startdatum Lesdagen Locatie Beschikbare plekken Startmomentcode
26 augustus 2024 Ossendrecht Deze informatie is (nog) niet beschikbaar 3

Niet gevonden wat je zocht?

Deze website van de Politieacademie gebruikt cookies om de website goed te laten werken. En om het gebruik van de website te analyseren. Dit doen we volledig anoniem. Je gaat hiermee akkoord als je op ‘accepteren’ klikt. Klik je op ‘weigeren’? Dan plaatst de website deze cookies niet.

 

Meer informatie over het gebruik van cookies op politieacademie.nl lees je in onze cookieverklaring.