Naar hoofdinhoud

Bachelor Rechercheur (versnelde leerroute)

De versnelde bacheloropleiding tot rechercheur duurt drie jaar. Deze hbo-opleiding is voor studenten die al een bacheloropleiding hebben afgerond. Na deze opleiding tot rechercheur ga je aan de slag in een opsporingsteam. 

In uitdagende opsporingsonderzoeken werk je samen met (specialistische) collega’s en het OM. Maar ook met andere partners in het veiligheidsnetwerk. Je krijgt te maken met verschillende vormen van criminaliteit; van drugs en ondermijning tot moord en cybercrime.

De overheid beoordeelt deze opleiding op dit moment voor een wettelijke erkenning als bacheloropleiding. Dit proces vraagt enige tijd. We verwachten medio 2024 deze erkenning te krijgen.  

 • Opleidingsvorm: duaal
 • Uitstroomniveau: niveau 6, Bachelor hbo
 • Duur van de opleiding: 3 jaar
 • Waardedocument: diploma
 • Locatie:

  Apeldoorn Concernlocatie

Praktische informatie

Toelatingseisen

Heb je al een volwaardig en geaccrediteerd hbo- of wo-bachelordiploma behaald? Dan kun je worden toegelaten tot de opleiding.

Binnen negen maanden na jouw aanstelling moet je in het bezit zijn van een rijbewijs B (handgeschakelde auto).  

Een positief resultaat in de selectieprocedure van de politie is een voorwaarde om met de opleiding te starten.

Aanmelden

Werk je nog niet bij de politie en wil je deze opleiding volgen? Kijk dan op kombijdepolitie.nl voor meer informatie. 

Studie-uren

Studie-uren

Politieacademie 684 uur
Eenheid 684 uur
Totaal 1368 uur

Dagdeel

dagonderwijs

Opleidingscode

BREV

OER

Dit is de studiegids van deze opleiding (ST-OER). De studiegids is onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Politieacademie.

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

De bacheloropleiding Rechercheur is voor studenten die al een bachelor- of masterdiploma behaald hebben.  

Dit leer je tijdens de opleiding

Bachelor Basis  

De bacheloropleiding Rechercheur start met de Bachelor Basis. In dit eerste jaar richt je je op de kennismaking met de politie. Je legt in dit deel een stevige basis in de vorming en ontwikkeling tot politiefunctionaris.  

Je leert geweldsmiddelen te gebruiken. En je doet kennis op van recht (wet- en regelgeving), gedrag en maatschappij, en opsporing. Het ontwikkelen van fysieke, mentale en morele weerbaarheid is ook een belangrijk onderdeel. Daarnaast leg je een stevig fundament voor kritische denkvaardigheden, een onderzoekende houding en het werken aan het ontwikkelen van de professionele beroepsidentiteit.  

Beroepsspecifiek deel Bachelor Rechercheur 

Na het basisjaar ga je je verder ontwikkelen tot een weerbare en wendbare rechercheur. Een rechercheur met onderzoekend vermogen die breed in de opsporing inzetbaar is. Je breidt je kennis en vaardigheden verder uit op het vlak van intelligence. Deze past je direct toe binnen de situaties van de opsporing.  

De modules van het beroepsspecifieke deel zijn opgebouwd aan de hand van drie kernthema’s: 

 • Opsporingsonderzoek
 • Integrale aanpak 
 • Veiligheidsanalyse  

Tijdens het beroepsspecifieke deel wissel je elk kwartiel het leren op de Politieacademie af met het lerend werken in de praktijk. Je hebt de lokale, regionale en/of landelijke rechercheafdeling als leerwerkomgeving.

De opzet van de opleiding

Vanaf het begin van de opleiding ben je verbonden aan een team. Dit is in één van de tien regionale politie-eenheden of de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. Tijdens de praktijkperiodes ga je aan de slag in dit team.  

In de opleiding werk je aan steeds ingewikkelder wordende praktijkvraagstukken. Je leert een rechercheonderzoek van A tot Z te doorlopen. Onderwerpen als bewijsrecht, plaats delict-management, internationale rechtshulp en verhoor komen dan aan bod. 

De klassen zijn iets anders dan je misschien gewend bent. Elke klas bestaat uit een groep van twaalf studenten die aan elkaar gekoppeld worden. Zo haal je het beste uit jezelf en uit elkaar. Je leert hierdoor samen te werken, samen te leren en diversiteit te omarmen.  

Je krijgt op verschillende manieren les. Denk hierbij aan werkcolleges, real-life simulaties en trainingen. Daarnaast werk je steeds aan concrete beroepsproducten, in groepen of alleen. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je een onderzoekdossier moet opstellen, een veiligheidsanalyse maakt en een review van een opsporingsonderzoek schrijft. Ook ga je zelfstandig met de theorie aan de slag door zelfstudie-opdrachten en online tools; in de fysieke lessen staat vooral de toepassing en verdere verdieping van kennis centraal. Natuurlijk kun je tijdens jouw studie ook gebruikmaken van een uitgebreide digitale leeromgeving. 

Iedere praktijkperiode lever je een portfolio op. Dat is een formeel dossier waarin je de ontwikkeling van je beroepsidentiteit (qua houding en gedrag) als bachelor rechercheur aantoont.  

Begeleiding  

Om bij te dragen aan jouw ontwikkelproces krijg je van de Politieacademie ondersteuning en begeleiding. Maar ook vanuit de politiepraktijk. Dit is zowel tijdens de periodes op de opleiding als tijdens de werkend leren-periode. Je krijgt les van vakdocenten. Zij begeleiden jou ook. En je krijgt tijdens jouw opleiding begeleiding van het begeleidingsteam. Hierbij staat een nauwe samenwerking met de politiepraktijk centraal. Het begeleidingsteam bestaat uit de studiebegeleider, de praktijkbegeleider Bachelor en de leidinggevende (trajectbegeleider).  

Studievoortgang 

Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw studievoortgang. De Politieacademie ondersteunt je daarbij. Jouw studieresultaten worden in Osiris geregistreerd. Dit is het studenten-informatiesysteem. Osiris is leidend voor het bepalen van jouw studievoortgang. In de OER-Politieacademie en algemene regelingen vind je meer informatie over het bekendmaken van studie- en examenresultaten. 

Je ontvangt aan het eind van het eerste studiejaar een schriftelijk en bindend studieadvies (BSA). Het bindend studieadvies wordt gegeven op basis van het aantal behaalde studiepunten in het eerste jaar. Je krijgt een positief advies als je aan het eind van het eerst studiejaar 45 of meer studiepunten uit het eerste jaar hebt behaald. Heb je minder dan 45 studiepunten behaald? Dan krijg je een negatief advies en moet je stoppen met de opleiding. 

Toetsing en examinering

Iedere module van de opleiding sluit je af met een examen. Alle examens vormen samen het examenprogramma van de opleiding.  

Examenopdrachten gaan over jouw toekomstig werk als rechercheur.  

In het begin van de opleiding staat de vorm van het examen vast. Verderop in de opleiding krijg je als student meer mogelijkheden om zelf te kiezen. Je kunt dan in de context en vorm van het examen afwisselen.  

Met de verschillende examens laat je zien dat je startbekwaam bent; dat je de juiste kennis, vaardigheden en beroepshouding hebt eigen gemaakt.

De opleiding heeft geen propedeutisch examen.

Zo ga je studeren

Als student aan de Politieacademie ben je ook werknemer bij de politie. De Politieacademie en de politie zijn beide verantwoordelijk om je te helpen en ondersteunen bij je leren en je ontwikkeling.  

Evaluatie van de opleiding 

De Politieacademie beoordeelt regelmatig het onderwijs, de begeleiding van studenten en de examens. Het doel is om de opleiding te verbeteren. Studenten kunnen hiervoor een online vragenlijst invullen. De studentenraad geeft advies en feedback. Verder is er een opleidingscommissie die twee keer per jaar vergadert

Programma

De opleiding bestaat zowel uit schooldagen als uit praktijkdagen. Schooldagen zijn dagen waarin je onder begeleiding van een docent leert. Praktijkdagen zijn dagen waarin je onder begeleiding van een praktijkbegeleider werkend leert. In totaal vindt ongeveer 50 procent van de opleiding op school plaats en ongeveer 50 procent in de politiepraktijk.

Een leerjaar is onderverdeeld in kwartielen. Dit zijn periodes van drie maanden (twaalf weken). Per week ben je gemiddeld 38 uur bezig met de opleiding.  

 • De kwartielen starten in week 5, 17, 33 en 45.
 • Week 29 t/m 32 is een verlofperiode. Je hebt dan geen onderwijs. 
 • Week 52 is een onderwijsluwe week, maar geen officiële verlofperiode. 
 • Schooldagen zijn in principe van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 18.00 uur. 
 • Praktijkdagen kunnen op alle weekdagen, weekenddagen en feestdagen zijn. En zowel overdag als ’s nachts.

In het eerste jaar leg je een stevige basis voor een wendbare en weerbare politieprofessional. Je leert vaardigheden zoals aanhouding en zelfverdediging, schieten en eerste hulp door de politie. Maar ook hoe je een verhoor moet afnemen of een proces verbaal schrijft. Je bouwt een brede basiskennis op. Dit is op het gebied van recht, gedrag en maatschappij en opsporing.  

In jaar 2 en 3 ga je afwisselend leren aan de Politieacademie en leren in de praktijk van een rechercheteam.

Je zet jouw eerste stappen in het recherchewerk en leert over: 

 • Methoden en technieken voor opsporingsonderzoeken.
 • Plannen van aanpak opstellen en veiligheidsanalyses.
 • Juridische analyse in een onderzoeksdossier.
 • Vorming en toetsing van hypothesen en scenario’s. 

Je gaat verder aan de slag met een aantal verdiepende onderwerpen: 

 • Slimme interventies bedenken op basis van een integrale aanpak.
 • Ingewikkeld onderzoek uitvoeren met verdieping op een thema of specialisme.
 • Tegenspraak geven. 

Je leert om maatschappelijke ontwikkelingen te herkennen en vertalen naar de praktijk. En om kritisch te kijken naar jouw eigen rol in opsporingsonderzoeken. Maar ook bij het uitvoeren van het recherchewerk.

Na de opleiding

Resultaat

Heb je de opleiding afgerond? Dan ben je startbekwaam als bachelor rechercheur. Je hebt een stevige basis in generiek recherchewerk. Van daaruit ontwikkel je je verder tot een vakbekwame, wendbare en weerbare rechercheur. Je draagt bij aan de uitvoering van generieke opsporingswerkzaamheden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Je bent op de hoogte van maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen de opsporing. Ook kun je vanuit helikopterview problemen en fenomenen bestuderen. Die resultaten vertaal je naar de praktijk.

Met jouw onderzoekende houding en vaardigheden kun je reflecteren op de uitvoering van het recherchewerk. En op jouw eigen handelen. Je bent in staat om te leren van die reflecties. Ook ga je in gesprek over integriteit, inclusie en divers vakmanschap. Je kunt collega’s coachen in hun ontwikkeling. 

Aan het werk

Na de opleiding word je aangesteld als executief politiemedewerker. In jouw functie als rechercheur ben je operationeel breed inzetbaar. Je gaat aan de slag in landelijke en regionale eenheden, districten en teams. Bijvoorbeeld bij de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, de districtsrecherche of de Dienst Regionale Recherche.  

Als rechercheur verzamel, analyseer, interpreteer en benut je (internationale) gegevens, informatie en intelligence. Zo kom je tot dossiervorming en een opsporingsaanpak. Met jouw denkkracht help je ook de kwaliteit van het recherchewerk te verbeteren. 

Je voert in teamverband opsporingsonderzoeken uit. Deze variëren van eenvoudige zaken tot grootschalig en complex onderzoek. Daarin komen verschillende thema’s aan de orde. Denk aan drugs, ondermijning, moord of cybercrime.  

Je werkt multidisciplinair samen in een team. Zo’n team kan bestaan uit mede-rechercheurs, leidinggevenden en/of (specialistische) collega’s. Maar ook uit burgers, het OM en partners in het veiligheidsnetwerk.  

Verder groeien

Na deze bachelor bouw je werkervaring op om eventueel die volgende stap te zetten: verbredend of naar een specialisatie. Neem contact op via kombijdepolitie.nl om samen te kijken naar de mogelijkheden voor jouw verdere loopbaan bij de politie

Startdata

Startdata
Startdatum Lesdagen Locatie Beschikbare plekken Startmomentcode
22 april 2025 nog niet bekend Apeldoorn Concernlocatie Deze informatie is (nog) niet beschikbaar n.v.t.

Niet gevonden wat je zocht?

Deze website van de Politieacademie gebruikt cookies om de website goed te laten werken. En om het gebruik van de website te analyseren. Dit doen we volledig anoniem. Je gaat hiermee akkoord als je op ‘accepteren’ klikt. Klik je op ‘weigeren’? Dan plaatst de website deze cookies niet.

 

Meer informatie over het gebruik van cookies op politieacademie.nl lees je in onze cookieverklaring.