Naar hoofdinhoud

Integraal opsporen in meeromvattende zaken (2024)

Deze opleiding is ook bekend onder de naam: Integrale Vervolgopleiding Opsporing (IVOO). In deze opleiding leer je over verschillende vakgebieden in opsporing. Zoals je in de praktijk ook tegelijk te maken hebt met verschillende vakgebieden. 

De opleiding duurt 26 weken. In deze periode wisselen theorie en praktijk elkaar af. De opleiding heeft zes leerlijnen. Deze gaan over algemene opsporingskennis en – vaardigheden. Maar ook over specialistische basiskennis. Daarnaast is er veel aandacht voor jouw professionele ontwikkeling. 

Deze opleiding richt zich op (aankomend) seniors tactische opsporing die werken binnen de regionale recherche, districtsrecherche, de Landelijke Eenheid of de specialistische opsporingsteams. Daarnaast is de opleiding bedoeld voor (potentiële) coördinatoren VAT/VVC binnen een basisteam. Verder kunnen medewerkers van bijvoorbeeld de Bijzondere Opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee de opleiding volgen. 

Praktische informatie

Toelatingseisen

Je kunt deze opleidingen volgen als je in het bezit bent van een:

 • Diploma Politieagent VVC; of
 • Diploma Politieagent GGP in combinatie met een certificaat Kerntaak Opsporing; of 
 • Een diploma van een eerdere basispolitieopleiding op niv.4 (incl. opsporing) die hieraan gelijk is gesteld; of
 • Diploma Politiemedewerker (niveau 3) in combinatie met een certificaat CAR/BOR/Kerntaak Opsporing; of 
 • Diploma Politiemedewerker (niveau 3) aangevuld met een Ervaringscertificaat doorstroom niveau 3 naar niveau 4; of 
 • Een regulier diploma op minimaal mbo-4 niveau in combinatie met een certificaat Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) én een certificaat Kerntaak Opsporing. 

Voldoe je niet helemaal aan deze instroomeisen? Dan kun je via een procedure vrijstelling en toelating misschien wel toegang krijgen tot de opleiding. 

Inschrijven

Werk je bij de politie en wil je deze opleiding volgen? Voor deze opleiding kun je je niet via Youforce Opleidingsmanagement inschrijven. Neem voor meer informatie contact op met jouw leidinggevende of een HR-adviseur.

Studie-uren

Studie-uren

Politieacademie 200 uur
Eenheid 400 uur
Zelfstudie 200 uur
Examen of toets 40 uur
Totaal 840 uur

Dagdeel

dagonderwijs

Opleidingscode

B002394.004

OER

Dit is de studiegids van deze opleiding (ST-OER). De studiegids is onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Politieacademie.

Prijs

11.884 vrij van btw

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

Deze opleiding richt zich op de (aankomend) seniors tactische opsporing die werken binnen de regionale recherche, districtsrecherche, de Landelijke Eenheid of de specialistische opsporingsteams. De opleiding is ook voor (potentiële) coördinatoren VAT/VVC binnen een basisteam. Verder kunnen medewerkers van  bijvoorbeeld de Bijzondere Opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee de opleiding volgen.

Dit leer je tijdens de opleiding

Aan het einde van opleiding heb je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt in jouw (toekomstige) functie. Daar hoort ook een bepaalde beroepshouding bij. Als professional houd je je aan beroepscodes en ethische codes. Het is een complete opleiding die zo veel als mogelijk aansluit bij de (toekomstige) beroepssituatie van de student. 

De opleiding heeft de volgende leerlijnen: 

Leerlijn Tactisch Juridisch

Je leert onder andere over het materiële strafrecht, de werkwijze van het OM en de rechtspraak. Over bijzondere opsporingsbevoegdheden en klassieke bevoegdheden. En over het plan van aanpak en het scenariogericht opsporen. Verder behandelen we de werkwijze van een Team Grootschalige Opsporing. Je leert over Plaats Delict management en interventies. Ook leer je hoe je tactische keuzes kunt maken in een opsporingsonderzoek.

Leerlijn Verhoor

Je leert werken met een bewijsmatrix. En je leert het voorbereiden, uitvoeren en vastleggen van een getuigen- en verdachtenverhoor. Hierbij komen ook de juridische kanten aan bod. Na deze leerlijn kun je ook de betrouwbaarheid van een verklaring beoordelen. Tot slot leer je over verschillende verhoormethoden.

Leerlijn Vastlegging

Je leert hoe je een dossier kunt samenstellen en een relaas   kunt schrijven. Je leert hoe je de ‘redenen van wetenschap’   goed vastlegt. Verder leer je in deze leerlijn hoe en waarom je moet vastleggen. Je leert dit te doen vanuit juridische en tactische voorwaarden. En je leert hoe verschillende partners in de strafrechtketen kijken naar vastlegging.

Leerlijn Financieel Economische Criminaliteit

Je leert over (het belang van) financieel rechercheren, criminologisch witwassen en juridisch witwassen. Verder leer je over afpakken. En deze leerlijn gaat in op eenvoudige schijnconstructies.

Leerlijn Cybercrime & Digitale Opsporing

Je leert over de basis van digitaal opsporen, cybercrime en computer basics. Andere onderwerpen zijn open source intelligence (OSINT), het darkweb, het veiligstellen van camerabeelden en het veiligstellen en analyseren van gegevensdragers en telefoons.

Leerlijn Intelligence 

Je leert over de intelligence-organisatie, privacywetgeving en ethische grenzen. Ook leer je over het Team Criminele Inlichtingen, Contra Terrorisme Extremisme & Radicalisering en data-analyse/ data geletterdheid. 

Verder zijn er lessen over over seksuele misdrijven, drugs, wapens, heimelijke opsporing, milieu en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Je krijgt geen leeropdrachten of toetsen over deze onderwerpen. Maar het is belangrijk dat je hierover meer weet. 

Tot slot is jouw professionele ontwikkeling een onderwerp tijdens deze opleiding. Hierbij kijken we naar jou als individu en als professional in jouw team. We staan stil bij jouw eigen ontwikkelpunten. In jouw functie binnen de tactische opsporing is het namelijk belangrijk dat je inzicht hebt in jouw kwaliteiten en valkuilen.

De opzet van de opleiding

De opleiding is opgedeeld in theorieweken en praktijkweken. Er zijn twee blokken van iedere keer zes weken theorie. Na elk blok met theorie heb je zes weken praktijk. In de theorieweken leer je alle kennis. In de praktijkperiode daarna kun je deze kennis gebruiken. In de praktijkperiode heb je tijd om te werken aan jouw praktijkopdrachten en leeropdrachten. 

Binnen de opleiding gebruiken we ‘blended learning’. Dit houdt in dat je tijdens de twee theorieperioden aan de slag gaat met verschillende voorbereidings-/verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten hangen samen met de contactdagen. En zorgen ervoor dat je je de stof goed eigen kunt maken. De opdrachten zijn onder andere e-learnings, leerpaden, kennisclips en leeswerk. Deze bereiden je voor op de volgende lesdagen. Zo kun je zowel tijd- en plaats onafhankelijk leren. Maar ook klassikaal leren tijdens de contactdagen met jouw klas.  

Toetsing en examinering

Tijdens de opleiding moet je zes leeropdrachten maken. Deze opdrachen maak je om een certificaat te krijgen. En je hebt een examenopdracht. 

In de praktijkperioden werk je aan de leeropdrachten. Hieronder staat een overzicht van de opdrachten. De eerste vier leeropdrachten voer je uit binnen een werkelijk opsporingsonderzoek in de praktijk. 

In de tweede theorieperiode maak je de formatieve kennistoets. Het eindgesprek professionele ontwikkeling is in week 25 van de opleiding. Tijdens het eindgesprek kijk je naar jouw ontwikkeling als professional. Aan de orde komt wat je geleerd hebt tijdens de opleiding. En hoe je je na de opleiding nog verder kan ontwikkelen. Dit gesprek voer je met een of meerdere docenten van de Politieacademie. Jouw praktijkbegeleider kan ook bij dit gesprek zijn.

De examenopdracht is een digitale casustoets. Je beantwoordt in deze toets open vragen over een casus. Alle vragen gaan over de leerstof uit de opleiding. 

Wil je een certificaat Integraal Opsporen in Meeromvattende zaken behalen? Dan moet je alle leeropdrachten en de examenopdracht met een voldoende resultaat afronden. Docenten en/of examinatoren van de Politieacademie beoordelen de leeropdrachten en het examen

Dit zijn de leeropdrachten en de examenopdracht die je moet maken. Maak je deze opdrachten niet? Dan krijg je geen certifcaat: 

Leeropdracht 1 – Doorzoeking

Dit is een leeropdracht waarin meerdere leerlijnen terugkeren. Onder andere de voorbereiding/ planning, het uitvoeren en het vastleggen van de doorzoeking komen aan bod.

Leeropdracht 2 – Getuigen- en verdachtenverhoor afnemen

Deze opdracht gaat in op het voorbereiden, uitvoeren en vastleggen van een verhoor en het terugkijken hierop.

Leeropdracht 3 – Proces-verbaal van voorgeleiding maken

Je maakt een proces-verbaal van een voorgeleiding in een werkelijke zaak.

Leeropdracht 4 – Plan van aanpak

Je schrijft een plan van aanpak (zaaksplan) van een meeromvattende zaak (werkelijk opsporingsonderzoek). Je bedenkt goed welke middelen je wilt inzetten om de doelen van het onderzoek te behalen. Je houdt hierbij rekening met het effectief en efficiënt inzetten van die middelen. 

Leeropdracht 5 – Formatieve kennistoets maken

In de tweede theorieperiode maak je een kennistoets met meerkeuzevragen. Hierin toetsen we jouw kennis uit de leerlijn tactisch-juridisch.

Leeropdracht 6 – Eindgesprek Professionele ontwikkeling

Dit is een eindgesprek over jouw eigen professionele ontwikkeling die je tijdens de opleiding hebt laten zien. Hiermee ga je na de opleiding verder. 

Examenopdracht 1 - Integrale casustoet (30 studiepunten)

Dit examen maak je op een computer op de Politieacademie. Het examen bestaat uit twee casussen. Hierover beantwoord je open vragen. 

Zo ga je studeren

Het is een voltijd opleiding. En het is ‘blended learning’: theorie- en praktijkleren wisselen elkaar af. Daarom moet jouw (leer)werkplek aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo kun jij optimaal leren en jezelf ontwikkelen.

 1. Je bent tijdens de opleiding niet inzetbaar in de praktijk in de normale dienst. De opleiding is een voltijdopleiding van 26 weken die bestaat uit twee theorieperioden en twee praktijkperioden. Tijdens de theorieperioden werk je aan het uitvoeren van voorbereidings- en verwerkingsopdrachten. En volg je contactonderwijs op de Politieacademie. Tijdens de praktijkperioden werk je in jouw eenheid aan praktijkopdrachten (leeropdrachten).
  Je bent gemiddeld 32 uur per week bezig met de opleiding. Je kunt dus naast de opleiding niet worden ingezet voor werk in de praktijk. Je kunt in de praktijk wel werken aan de leeropdrachten van de opleiding. 
 2. Jouw leerwerkplek binnen de eenheid moet geschikt zijn om de opdrachten uit te kunnen voeren. Hiervoor gebruik  je verschillende systemen en andere hulpmiddelen. Je moet in Summit kunnen werken voor het vastleggen van verschillende processen-verbaal en het opbouwen van een proces-verbaal van voorgeleiding. 
 3. Je moet toegang hebben tot de digitale leeromgeving van de Politieacademie om de zelfstudieopdrachten te kunnen doen. 

Evaluatie van de opleiding

De Politieacademie beoordeelt regelmatig het onderwijs, de begeleiding van studenten en de examens. Het doel is om de opleiding te verbeteren. Direct na de opleiding vragen we jou digitaal in te vullen hoe je de opleiding hebt ervaren. Later vragen wij je nog een keer een beoordeling in te vullen. We gebruiken jouw mening om te bekijken of de opleiding aansluit bij de praktijk.

Praktijk en theorie

De opleiding is opgedeeld in theorieweken en praktijkweken. Er zijn twee blokken van iedere keer zes weken theorie. Na elk blok met theorie heb je zes weken praktijk. In de theorieweken leer je alle kennis. In de praktijkperiode daarna kun je deze kennis gebruiken. In de praktijkperiode heb je tijd om te werken aan jouw praktijkopdrachten en leeropdrachten. 

Tijdens de theorieweken leer je in blended vorm. Je hebt zelfstudie en klassikaal onderwijs. Dit zijn de onderwerpen van de opleiding: 

 • Tactisch Juridisch 
 • Verhoor
 • Vastlegging
 • Financieel Economische Criminaliteit
 • Cybercrime & Digitale Opsporing
 • Intelligence
 • Professionele ontwikkeling
 • Seksuele misdrijven, drugs, wapens, heimelijke opsporing, milieu, AVIM en bestuurlijke aanpak. 

Tijdens praktijkweken ga je aan de slag met de leeropdrachten. Deze voer je uit in de praktijk. In een werkelijk opsporingsonderzoek doe je werk, waarbij je opgedane kennis (juist) leert toepassen. De docenten van de Politieacademie geven jou feedback. 

Na de opleiding

Resultaat

Na de opleiding heb je de kennis en vaardigheden zoals staat bij 'Dit leer je tijdens de opleiding'. Hiermee beschik je over een goede basis voor jouw (toekomstige) functie. Deze basis bestaat uit kennis en vaardigheden om in de praktijk als (aankomend) senior tactische opsporing te werken binnen de verschillende (specialistische) opsporingsteams. 

Startdata

Startdata
Startdatum Lesdagen Locatie Beschikbare plekken Startmomentcode
23 september 2024 sep: 23-26, 30 okt: 1-3, 8-10, 14-16, 21-23, 28-30 dec: 2-3,16-18 jan: 6-8, 13-15, 20-23, 27-30 feb: 3-6 mrt: 10-11, 27-28 Praktijk: wk45-50, wk7-13 Apeldoorn Concernlocatie Deze informatie is (nog) niet beschikbaar S003
04 november 2024 nov: 4-7, 11-14, 18-20, 25-27 dec: 2-4, 9-11 jan: 27-28 feb: 10-12, 17-19, 24-26 mrt: 3-6, 10-13, 17-20 apr: 22,23 mei: 8-9 Praktijk: wk 51, 2-6, wk13-18 Apeldoorn Concernlocatie Deze informatie is (nog) niet beschikbaar S004

Niet gevonden wat je zocht?

Deze website van de Politieacademie gebruikt cookies om de website goed te laten werken. En om het gebruik van de website te analyseren. Dit doen we volledig anoniem. Je gaat hiermee akkoord als je op ‘accepteren’ klikt. Klik je op ‘weigeren’? Dan plaatst de website deze cookies niet.

 

Meer informatie over het gebruik van cookies op politieacademie.nl lees je in onze cookieverklaring.