Naar hoofdinhoud

Basis Brand (2025)

In de opleiding leer je hoe je een eenvoudige brand zelfstandig onderzoekt. Je leert de basis voor het forensisch brandonderzoek. Docenten beoordelen jou in de praktijk op de eigenschappen die je hebt ontwikkelt. 

 • Opleidingsvorm: (nog) niet bekend
 • Uitstroomniveau: n.v.t.
 • Duur van de opleiding: 3 maanden
 • Waardedocument: certificaat
 • Locatie:

  Geen locatie bekend

Praktische informatie

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot de opleiding wanneer je de certificaten BPDO en VPDO Generiek hebt. Of je hebt het algemeen deel van het oude onderwijs gevolgd (tot en met de 44.4.06). 

Inschrijven

Werk je bij de politie en wil je deze opleiding volgen? Voor deze opleiding kun je je niet via Youforce Opleidingsmanagement inschrijven. Neem voor meer informatie contact op met jouw leidinggevende of een HR-adviseur.

Studie-uren

Studie-uren

Politieacademie 42 uur
Eenheid 30 uur
Zelfstudie 10 uur
Examen of toets 2 uur
Totaal 84 uur

Dagdeel

dagonderwijs

Opleidingscode

B002358.002

OER

Dit is de studiegids van deze opleiding (ST-OER). De studiegids is onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Politieacademie.

Prijs

5.284 inclusief btw

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

De opleiding is voor politiemedewerkers die werken in het forensische domein.

Dit leer je tijdens de opleiding

Tijdens de opleiding Brand Basis (BraBa) ontwikkel je vaardigheden die nodig zijn voor het onderzoeken van een simpele brand. Denk bijvoorbeeld aan een voertuig dat niet geheel is afgebrand. Of de brand in een woning met één kleine brandhaard. In ieder geval is er niet meer dan gemeen gevaar voor goederen te duchten geweest.

In deze opleiding besteed je aandacht aan hoe branden ontstaan, brandbeelden en brandindicatoren. Je leert een actieve houding aan te nemen ten opzichte van de verschillende ketenpartners in het onderzoek.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • veiligheid;
 • arbo-wet;
 • Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA);
 • brandoorzaken, brandbeelden en brandverloop;
 • brandindicatoren en patronen;
 • terminologie en vakbijlage;
 • forensische opsporing normen;
 • praktisch brandonderzoek;
 • basis elektriciteit;
 • energietransitie;
 • ketenpartners;
 • detectieapparatuur;
 • bemonsteren;
 • contaminatie;
 • autobranden;
 • materiaalkennis;
 • presentatie;
 • netwerkpartners en netwerken.
De opzet van de opleiding

Je volgt twee dagen per week les op de Politieacademie of brandweer oefencentra. Dit doe je drie weken lang. In de tussentijd leer en werk je in de eenheid. Je voert de leeropdrachten in de eenheid uit. Dit doe je op eigen tempo.

Nadat je de opleiding hebt afgesloten, ga je terug naar de eenheid. Je voert onder toezicht van een coach zeven leeropdrachten uit. De coach helpt jou van te voren met de vaardigheden die horen bij de leeropdrachten. De coach toetst jou ook en geeft feedback waar nodig. 

Toetsing en examinering

Om deel te mogen nemen aan het examen moet je vooraf zeven leeropdrachten afronden. 

 1. Veilige meetmethode praktijk
  Je voert zelfstandig ‘De veilige meetmethode’ uit. Dit doe je bij een besloten ruimte waar brand is geweest.
 2. Omgang met apparatuur
  Je voert een brandonderzoek uit. Je zet een Photo Ionisatie Detector (PID), multimeter en een voltstick op de juiste manier in. Je voert de simpele metingen zelf en veilig uit. Je gebruikt de resultaten voor jouw brandonderzoek. Je vindt de ontbrandbare vloeistof, spanning en weerstand. 
 3. Lezen van het brandbeeld
  Je leest het brandbeeld van een simpele brand. Je begrijpt brandpatronen en indicatoren. Je gebruikt jouw kennis van het brandverloop. Hiermee kom je tot het ontstaansgebied van de brand. Je gaat op zoek naar de oorzaak van de brand en de ontstekingsbron. 
 4. Veiligstellen brandmonsters
  Je stelt een brandmonster op verschillende manieren veilig. Je werkt veilig en volgens de forensische opsporing normen.
 5. Bemonsteren betrokkenen
  Je bemonstert zelfstandig een betrokkene bij een brand. Je herkent en houdt rekening met brandsporen op en aan het lichaam en kleding. Je legt de sporen vast en voert een handbemonstering uit. 
 6. Gemeen gevaar voor goederen
  Je beoordeelt of de veiligheid van personen of goederen in gevaar zijn (het gemeen gevaar voor goederen). Je voert bestanddelen van het strafbare feit aan. Ook beoordeel je of het gevaar opgetreden is of te duchten was. Je gebruikt hiervoor verschillende onderdelen voor de onderbouwing. 
 7. Nemen (vervolg)maatregelen
  Je zoekt jouw grenzen van kennis en vaardigheden bij een brandonderzoek. Je geeft aan wat je kunt en op welk moment je een deskundige in wilt schakelen. Je weet welke maatregelen genomen worden totdat de deskundige aanwezig is. Je assisteert de deskundige bij het vervolgonderzoek.

Het examen: Proces-verbaal

Na het positief afronden van de leeropdrachten, doe je het examen. Je voert zelfstandig een onderzoek uit naar een simpele brand. Je maakt hiervoor een proces-verbaal op. Je omschrijft ook de hypothesen en bijbehorende scenario’s. Hiermee toon je aan dat je hypothese en scenariogericht kunt werken. Ook maak je een volledige beschrijving van de plaats delict. Daarnaast schets je een duidelijk en volledig beeld van het brandbeeld en het brandverloop.

Twee examinatoren beoordelen jouw examenopdracht. Zij zijn verbonden aan het kennisnetwerk Brand. Er zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Zo ga je studeren

Voor deze opleiding heb je een leerwerkplek in een eenheid nodig. Op een leerwerkplek maak je in de praktijk gebruik van wat je leert in de opleiding.

Evaluatie van de opleiding

De Politieacademie beoordeelt regelmatig het onderwijs, de begeleiding van studenten en de examens. Het doel is om de opleiding te verbeteren. Direct na de opleiding vragen we jou digitaal in te vullen hoe je de opleiding hebt ervaren. We gebruiken jouw mening om te bekijken of de opleiding aansluit bij de praktijk.

Praktijk en theorie

In de opleiding leer je veel in de praktijk. Maar ook met situaties die lijken op de praktijk (simulatie). Je voert leeropdrachten uit met een ervaren coach. 

Na de opleiding

Resultaat

Aan het einde van de opleiding kun je zelfstandig forensisch onderzoek doen naar de aanleiding van een simpele brand. 

Niet gevonden wat je zocht?

Deze website van de Politieacademie gebruikt cookies om de website goed te laten werken. En om het gebruik van de website te analyseren. Dit doen we volledig anoniem. Je gaat hiermee akkoord als je op ‘accepteren’ klikt. Klik je op ‘weigeren’? Dan plaatst de website deze cookies niet.

 

Meer informatie over het gebruik van cookies op politieacademie.nl lees je in onze cookieverklaring.