Naar hoofdinhoud

Politiemedewerker Specifieke Inzet (PSI) deeltijd

In deze deeltijdopleiding bereid je je voor op specifieke taken binnen een bepaald vakgebied. Je leert de algemene basis om als opsporingsambtenaar te werken. Heb je de opleiding afgerond? Dan krijg je een algemene opsporingsbevoegdheid. Je bent dan algemeen opsporingsambtenaar. Je bent volledig bevoegd, maar wordt ingezet op jouw specifieke vakkennis. Je werkt dus niet in de breedte van de basispolitiezorg. 

De politie zoekt medewerkers voor politiewerk waarvoor bijzondere kennis nodig is. Dit zijn vaak medewerkers van buiten de politie. Bijvoorbeeld op het terrein van digitale- en financieel-economische opsporing. Of denk aan forensisch sporenonderzoek. 

 • Opleidingsvorm: deeltijd
 • Uitstroomniveau: n.v.t.
 • Duur van de opleiding: 26 weken
 • Waardedocument: diploma
 • Locatie:

  Geen locatie bekend

Praktische informatie

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot de opleiding als politiemedewerker met een ESI-functie. Dit is een executieve functie met specifieke inzet (ESI). Het maakt daarbij niet uit wat het niveau is van jouw functie.  

Je maakt een ESI-assessment en een vakinhoudelijk assessment. Dit is nodig om toegelaten te worden tot de opleiding. 

ESI-assessment

Een ESI-assessment bestaat uit de volgende vier onderdelen: 

1. Cognitieve test 
Dit is een online test die bestaat uit drie onderdelen. We testen cijfer- en letterpatronen en woordrelaties. De test duurt ongeveer vijftig minuten. Instructie en oefenvragen tellen we hierbij niet mee. 

2. Taaltest (alleen voor mbo-functies) 
Dit is een online test die bestaat uit verschillende onderdelen. We testen begrijpend lezen, grammatica en woordenschat. Dit duurt ongeveer dertig minuten.  

3. Persoonlijkheidsvragenlijsten 
Deze vragen gaan over jou als persoon. Je krijgt vragen over mentale weerbaarheid en over grote gebeurtenissen in jouw leven. Het duurt ongeveer 75 minuten om de vragen in te vullen. 

4. Interview psycholoog 
Je krijgt een gesprek met een psycholoog. Ook doe je een rollenspel met een beoordelaar en een acteur. De volgorde van de onderdelen kan verschillen. 

Vakinhoudelijk assessment 

Bij sommige functies krijg je een vakinhoudelijk assessment. We testen je op bepaalde kwaliteiten. Het vakinhoudelijk assessment maak je nadat je een positieve uitslag van het ESI-assessment hebt ontvangen. 

Jouw eenheid meldt je aan voor deze opleiding

Aanmelden

Werk je bij de politie en wil je deze opleiding volgen? Voor deze opleiding kun je niet via Youforce Opleidingsmanagement inschrijven. Neem voor meer informatie contact op met jouw leidinggevende of een HR-adviseur.  

Studie-uren

Studie-uren

Politieacademie 138 uur
Zelfstudie 270 uur
Totaal 408 uur

Dagdeel

avondonderwijs

Opleidingscode

OER

Dit is de studiegids van deze opleiding (ST-OER). De studiegids is onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Politieacademie.

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

Deze opleiding is voor medewerkers met speciale vakkennis. Je wordt ingezet binnen verschillende vakgebieden van de politie. De deeltijdopleiding is geschikt voor de politievrijwilliger die op een specifieke functie wordt ingezet. 

De executieve aanstelling met een specifieke inzet geldt voor de volgende vakgebieden: 

 • Intelligence (Intel)
 • Forensische Opsporing (FO) 
 • Operationeel Specialismen (OS) 
  • Financieel-economisch
  • Digitale vakkennis
  • Recherchepsychologie
  • Milieu
  • (Online) seksuele misdrijven (zeden)
  • Maatschappij en recht (bijvoorbeeld criminologie, sociologie)
  • Bijzondere opsporingsmethoden en -technieken. Denk aan installatie- en elektrotechniek, augmented reality en virtual reality.  
Dit leer je tijdens de opleiding

De opleiding bestaat in totaal uit vier onderdelen. 

Blok 1: De Nederlandse politie in de samenleving
Je leert over de politie als organisatie, die binnen de Nederlandse samenleving haar werk moet uitvoeren.  

Blok 2: Opsporingsbekwaamheid
Je leert wetten en regels. Dit is de algemene basis die je nodig hebt om het werk als opsporingsambtenaar goed uit te voeren. Je krijgt les in strafbare feiten (materieel strafrecht) en basis bevoegdheden (formeel strafrecht). Ook leer je over plaats delict-management en internationalisering. Daarnaast krijg je een gastcollege van een officier van justitie. 

Blok 3: Gesprekstechnieken
Je leert in dit blok gespreksvaardigheden. Dit heb je nodig in het opsporingsonderzoek. Je traint met acteurs om tijdens het gesprek informatie te verzamelen. 

Blok 4: Opsporen en bewijslast
In het laatste blok leer je alles over de bewijslast voor het opsporingsonderzoek. Als politiemedewerker specifieke inzet heb je een belangrijke rol in dit proces. Je levert met jouw kennis een bijdrage aan een getuige- en/of verdachtenverhoor. Je schrijft jouw resultaten op in een proces-verbaal. 

De opzet van de opleiding

Je leert via blended learning. Je krijgt lessen in een klaslokaal, maar je krijgt ook digitaal onderwijs. Denk aan kennisclips, webinars, discussieboards, online opdrachten en oefeningen.  

Tijdens de opleiding gebruik je een digitale leeromgeving. Daar vind je onder andere de leeropdrachten. Je leert namelijk vooral door zelfstudie. Op deze manier leer je op een tijdstip dat voor jou uitkomt.  

Naast zelfstudie krijg je ook online en fysieke bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten met medestudenten en docenten geven een verdieping.  
 
In de lessen leer je de theorie. We koppelen de theorie vervolgens aan de praktijk. De docenten begeleiden je tijdens de opleiding

Toetsing en examinering

In de opleiding krijg je zeven examens. Je kunt hiervoor in totaal zestien studiepunten halen. 

Theorietoets PSI (3 studiepunten)
Je maakt een theorietoets. Je sluit hiermee het eerste en tweede blok af. De kennistoets gaat uit van de ‘body of knowledge’. Dit is bepaald voor de PSI-opleiding.  

Opmaken van proces-verbaal van bevindingen (3 studiepunten)
Het vierde blok sluit je af met een vaardigheidstoets. Met een praktijkvoorbeeld en video-opnamen maak je een proces-verbaal op. Dit doe je met de resultaten. Dit proces-verbaal beoordelen we op juridische- en taalkundige regels. 

Portfolio-opdrachten (2 studiepunten per opdracht)
Je sluit ieder blok af met een (aantal) portfolio-opdracht(en). Deze opdrachten zijn verplicht.

Je voert daarnaast ook een aantal opdrachten uit: 

Opdracht blok 1: Praktijkonderzoek: Beroepsidentiteit  
Je doet onderzoek naar de beroepsidentiteit van de politie. Integriteit en politiecultuur zijn hierbij belangrijk.   

Opdracht blok 2: Praktijkonderzoek: Opsporing in de eenheid
Je doet onderzoek naar de organisatie van de kerntaak opsporing. Dit doe je binnen de eenheid waar je werkt.   

Opdracht blok 3: Gesprek voeren om informatie te verzamelen  
In deze portfolio-opdracht voer je een gesprek om informatie te verzamelen. Dit doe je in een omgeving die lijkt op de praktijk. Dit gesprek rond je af met het opmaken van een mutatierapport. 

Opdracht blok 4: Praktijkonderzoek proces-verbaal  
Tijdens deze opdracht controleer je een aantal processen-verbaal in de beroepspraktijk. Dit doe je met een checklist met (wettelijke) eisen. 

Opdracht blok 4: Analyseer getuigen-/verdachtenverhoor
Tijdens deze opdracht analyseer je een getuigen-verdachte verhoor. Dit doe je op het niveau van gespreksvaardigheden

Zo ga je studeren

Voor deze opleiding gelden geen speciale eisen voor de leerwerkplek. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats op de Politieacademie in Leusden. Voor het maken van portfolio-opdrachten kun je gebruikmaken van de toekomstige werkplek.

Evaluatie van de opleiding 

De Politieacademie beoordeelt regelmatig het onderwijs, de begeleiding van studenten en de examens. Het doel is om de opleiding te verbeteren. Direct na de opleiding vragen we jou digitaal in te vullen hoe je de opleiding hebt ervaren. 

Programma

De startdatum van de deeltijdopleiding hangt af van het aantal inschrijvingen. De groep heeft maximaal 24 studenten. Tijdens de opleiding is geen vakantie mogelijk. In week 29 tot en met week 32 en in week 52 heb je geen onderwijs. 

De deeltijd opleiding duurt 26 weken. Voor de start van de opleiding volg je een introductieprogramma in de eenheid. Tijdens de opleiding heb je een aantal fysieke lesavonden. Deze staan in jouw rooster.   

De opleiding ziet er ongeveer als volgt uit: 

 • Een avond in de week school (klassikale bijeenkomst). Deze fysieke avond kan ook vervangen worden door een online bijeenkomst
 • Tien uur per week zelfstudie. 

Beroepsidentiteit politie  

Je leert in deze opleiding over jouw beroepsidentiteit. Je onderzoekt waaruit de beroepsidentiteit van de politie bestaat. Ook onderzoek je welke zaken deze identiteit bepalen. Behalve wetten en regels oefen je ook met integriteitsvraagstukken. Dit doe je met voorbeelden uit de praktijk. Een medewerker van het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) geeft een gastcollege.  

Professionele weerbaarheid 

In de opleiding leer je de professionele beroepshouding en weerbaarheid. De algemene missie en de kernwaarden van de politie staan daarbij centraal. Je kunt tijdens het werk heftige situaties meemaken. Of je krijgt te maken met dilemma’s. Je moet dan moreel en mentaal weerbaar zijn. Je krijgt een  
gastcollege mentale kracht. 

Na de opleiding

Resultaat

Heb je de opleiding afgerond? Dan kun je starten als algemeen opsporingsambtenaar. Je bent volledig bevoegd, maar je zet jouw bevoegdheden specifiek in bij jouw vakgebied. Je ontvangt het diploma Politiemedewerker Specifieke Inzet.

Tijdens de opleiding draag je de rang van aspirant. Na de opleiding krijg je de rang die hoort bij de functie waarin je wordt benoemd. 

Aan het werk

Als je het diploma hebt behaald, ben je in dienst als executief politiemedewerker. Je wordt dan specifieke ingezet. 

Verder groeien

Na de opleiding PSI ben je opsporingsambtenaar. Je bent dan volledig bevoegd. Via jouw functie in de eenheid kun je vervolgens verder groeien. Voor sommige vakgebieden heb je extra opleidingen nodig. Dit staat bij de toelatingsvoorwaarden van de functie. 

Niet gevonden wat je zocht?

Deze website van de Politieacademie gebruikt cookies om de website goed te laten werken. En om het gebruik van de website te analyseren. Dit doen we volledig anoniem. Je gaat hiermee akkoord als je op ‘accepteren’ klikt. Klik je op ‘weigeren’? Dan plaatst de website deze cookies niet.

 

Meer informatie over het gebruik van cookies op politieacademie.nl lees je in onze cookieverklaring.