Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Recherchekundige Master Tactisch zij- instroom

Algemeen

Een recherchekundige wordt ingeschakeld bij verdieping of verbreding van de tactische of technische opsporingscompetenties van de politiekundige bachelor. Deze aanvullende expertise gaat verder dan de alledaagse regie van veiligheidsarrangementen of bestuurlijke handhavingsprocessen. Bij het managen van bijzondere rechercheprojecten moeten de hoofdprocessen van criminologisch en criminalistisch onderzoek op elkaar afgestemd en geëvalueerd worden. De coördinatie, communicatie en coöperatie met specialisten binnen en buiten de politie, met politiekundigen en het Openbaar Ministerie in het bijzonder dient soepel te verlopen. In de regel gaat het om een hoofdtaak.

Recherchekundigen beschikken weliswaar over een gemeenschappelijke set van vakbekwaamheden, maar ook over competenties die bij hun collegae niet voorhanden hoeven te zijn. In de praktijk uiten deze verschillen zich bijvoorbeeld in het voorkomen van een financieel naast een digitaal recherchekundige. De bijzonderheden worden beschreven in een differentiatieprofiel op niveau 5 en soms op niveau 6 (voor de financiële recherchespecialist).

Voor wie

Voor rechercheurs die uitvoerende werkzaamheden (gaan) uitvoeren en op inhoud (gaan) coördineren op minimaal hbo-niveau.

Opbouw

De leergang Recherchekundige, afstudeerrichting Tactisch zij-instroom bestaat uit een verplichte vooropleiding:
premaster recherchekundige.
en de Master, die bestaat uit modules met in het algemeen deel:
Structureren van een meer omvattend recherche onderzoek 

Afstudeerrichting:
Beoordelen van dader- en slachtoffergedrag
Adviseren, coördineren, toepassen, evalueren van strategieën in opsporingsonderzoeken
Het uitvoeren van een masterproject wetenschap en opsporing

Resultaat

Je bent in staat om:

 • vanuit meerdere invalshoeken en disciplines dilemma’s af te wegen,
 • strategische keuzes te maken,
 • een oordeel over een zaak te vormen,
 • hypothesen en scenario’s te formuleren,
 • complexe opsporingsonderzoeken te doen,
 • methoden en technieken van onderzoek toe te passen,
 • wettelijk bewijs te vergaren,
 • sparringpartner te zijn voor leidinggevenden, het OM en ketenpartners,
 • een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling en participeren in kenniskringen,
 • contacten te kunnen onderhouden met de (inter)nationale opsporingspraktijk.

Praktische informatie

Code: RKZAR-2021.2021
Type: Opleiding
Examineringtype: Geen

Studielast totaal: 3136 sbu
Instituut: 3136 sbu

Duur: > 1 jaar
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Toelichting studielast

Type: Leergang (hbo Master), titel: MCI
Studielast: Premaster 1 jaar + Master 2 jaar

De leergang kent een looptijd van ongeveer 3 jaar (inclusief premaster). Tussen de modules zit een stageperiode van 12 tot 16 weken. Je loopt stage op een (recherche) afdeling, afgestemd op de eerstvolgende module.

Randvoorwaarden

Voor het volgen van de Master is vereist dat de Premaster met goed gevolg is afgesloten.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

 • Een regulier hbo- of wo-diploma.
 • Diploma Premaster MCI.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Deze opleiding wordt niet standaard afgenomen door de politie. Het is niet mogelijk om deze opleiding aan te vragen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.