Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Integrale Vervolgopleiding Opsporing (2023)

Algemeen

Integrale Vervolgopleiding Opsporing

Voor wie

  • (Aankomend) seniors die werkzaam zijn binnen de regionale recherche, districtsrecherche of de Landelijke Eenheid.
  • Coördinatoren VAT/VVC binnen een basisteam.
  • Relevante derden waaronder de Bijzondere Opsporingsdiensten en de KMAR.

Opbouw

De IVOO is een integrale opleiding die verschillende leerlijnen bij elkaar brengt, te weten: tactisch juridisch, verhoor, vastlegging, intelligence, cybercrime & digitale opsporing en financieel economische criminaliteit. De opleiding is opgedeeld in een drietal blokken. De blokken lopen qua casuïstiek op in moeilijkheidsgraad en complexiteit. Tijdens de opleiding is sprake van afnemende sturing en toenemende zelfstandigheid. De voortgang wordt gemonitord aan de hand van voortgangsgesprekken.
De opleiding bestaat uit een blended mix van contactdagen op de Politieacademie, praktijkopdrachten en zelfstudie(opdrachten), waarbij er aandacht is voor het toepassen van de 21e eeuwse vaardigheden.
Daarnaast is er aandacht voor professionele ontwikkeling en innovatie en verzorgt één van de lectoraten een bijdrage aan deze opleiding.

Resultaat

Na het afronden van de opleiding ga je aan de slag in de opsporing waarbij je werkt volgens de houtskoolschets.

Praktische informatie

Code: B002394.002
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 840 sbu
Instituut: 200 sbu
Korps: 400 sbu
Zelfstudie: 200 sbu
Proeve: 40 sbu

Duur: 6-12 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 1,00

Indeling van het onderwijs

De totale opleiding omvat 30 studiepunten, hetgeen neerkomt op 840 studiebelastingsuren (SBU’s). De IVOO bestaat uit een drietal blokken van ongeveer 11 weken per blok, waarmee de doorlooptijd neerkomt op 9 maanden.

Je bent gemiddeld 24 uur per week bezig met de IVOO, waardoor je naast de opleiding dus niet volwaardig ingezet kan worden. De overige uren (ongeveer 2 dagen) ben je inzetbaar voor je eenheid voor afgebakende klussen die binnen deze twee dagen afgerond kunnen worden (bij een fulltime contract).

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van:

  • Diploma Politieagent GGP/Opsporing; óf
  • Diploma Allround Politiemedewerker (niveau 4); óf

  • Diploma Politiemedewerker (niveau 3) in combinatie met een regulier mbo-4 diploma en een certificaat BOR/ Kerntaak Opsporing of een Ervaringscertificaat doorstroom niveau 3 naar niveau 4; óf

  • Diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, politie A) in combinatie met een certificaat BOR/Kerntaak Opsporing; óf

  • Diploma mbo-4 in combinatie met een BOA- Buitengewoon Opsporingsambtenaar én een certificaat BOR/Kerntaak Opsporing.

Je bent SummIT opgeleid bent en hebt toegang tot SummIT.

Vrijstellingen

Het is mogelijk om een vrijstelling te krijgen voor een deel van het onderwijs, omdat je door eerder opgedane praktijkervaring of het volgen van relevante opleiding, de benodigde competenties al verworven hebt. Echter het is niet mogelijk om een vrijstelling te krijgen voor de examenopdrachten en voorwaardelijke leeropdrachten die beschreven zijn in het examendocument; deze moeten wel altijd uitgevoerd worden. Hiermee toon je namelijk aan dat je de benodigde competenties verworven hebt.

Je verkrijgt vrijstelling voor verhoor als je de opleiding 'Verdieping Verhoor' hebt afgerond met een certificaat. Je hoeft de volgende twee verplichte leeropdrachten niet meer uit te voeren:

1. Het afnemen van het getuigenverhoor als onderdeel van de verplichte leeropdracht 2.
2. De verplichte leeropdracht 3: ‘Verdachtenverhoor afnemen’.

De bijbehorende feedbackformulieren van deze twee verplichte leeropdrachten zullen in dit geval door de kerndocent van de IVOO worden afgetekend.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.