Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Juridische aspecten & dossiervorming FoCo (2023)

Algemeen

Juridische aspecten & dossiervorming FoCo

Voor wie

De rol FoCo is gelieerd aan de LFNP-functie Operationeel Specialist B. Het opleidingstraject FoCo is voor iedereen die de rol van Forensisch Coördinator vervult/gaat vervullen en aantoonbare ervaring heeft met het uitvoeren van Maatwerk/Maatwerk+ zaken en hierbij (onder supervisie) een sturende rol heeft gehad.

Opbouw

De opleiding FoCo bestaat uit 4 modules die ook los te volgen zijn. Indien je portfolio het toelaat kun je gericht enkele modules kiezen (overslaan). De te doorlopen modules zijn:

Analyseren, Sturen, Adviseren, en Positioneren
Beoordelen van de bewijswaarde van (im)materiële sporen
Juridische aspecten en dossiervorming
Forensisch Coördinator (FoCo)

In de module Juridische Zaken en Dossiervorming (JuDos):

  • worden, voortbordurend op het juridische generieke deel van de VPDO-opleiding, foco-specifieke juridische aspecten aan de orde gesteld;
  • krijg je inzicht in de basis en in de complicerende factoren, structuur en organisatie rondom dossiervorming. In een tijdslijn wordt het gehele proces van de totstandkoming van het forensisch dossier inzichtelijk gemaakt en gevisualiseerd;
  • verwerf je kennis van de taken, rollen, gang van zaken, processen, verantwoordelijkheden en criteria van het forensisch dossier, belicht vanuit het perspectief van de zittende en staande magistratuur, de advocatuur en de wetenschap.
  • leer je (conform landelijke richtlijnen) aan welke criteria een modern relaas-PV moet voldoen;
  • leer je hoe je onderzoeksresultaten in het licht van hypothesen en scenario's moet interpreteren en hoe dit kan worden verwoord in het relaas-PV.

Resultaat

Na positieve afronding van de vier modules van de FoCo-opleiding ben je inzetbaar als Forensisch Coördinator.

Praktische informatie

Code: B002361.001
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 84 sbu
Instituut: 61 sbu
Korps: 7 sbu
Zelfstudie: 11 sbu
Proeve: 5 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 8.146,00

Indeling van het onderwijs

De lessen vinden in de regel wekelijks plaats en de gemiddelde studielast bedraagt ca. 20 uur per week. Onderwerpen die tijdens de studie aan de orde komen moeten worden ingezet in rolgebonden activiteiten ten dienste van het forensisch team waarbij je er op let (i.s.m. begeleider/coach) dat de inzet proportioneel is aan de beschikbare tijd en activiteiten.

Randvoorwaarden

Je beschikt over een ter zake deskundige coach en levert voorafgaand aan de opleiding een (door de lijnchef afgetekend) portfolio in (zie toelatingseisen).

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

  • Deelname aan een assessment. Bij dit assessment worden een aantal cruciale (lastig of niet ontwikkelbare) competenties getoetst en wordt er een cognitieve capaciteitentoets afgenomen. 
  • Hbo-werk en denkniveau.
  • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren Maatwerk/Maatwerk+ zaken waarin je (onder supervisie) een sturende rol hebt gehad.
  • Je hebt juridische kennis t/m het generieke deel van de opleiding VPDO danwel aantoonbare kennis van juridische aspecten tot het niveau van hOvJ.

Voorafgaand aan de opleiding maak je een portfolio op. Hierin leg je vast dat je aan bovengenoemde instroomeisen voldoet. Het expliciet door je leidinggevende goedgekeurde portfolio lever je in bij de Politieacademie.

Vrijstellingen

Toon competenties aan in je portfolio FoCo om vrijstelling te verwerven voor een of meerdere FoCo-modules. 

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.