Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Forensisch Coördinator (2023)

Algemeen

Forensisch Coördinator

Voor wie

De rol FoCo is gelieerd aan de LFNP-functie Operationeel Specialist B. Het opleidingstraject FoCo is voor iedereen die de rol van Forensisch Coördinator vervult/gaat vervullen en aantoonbare ervaring heeft met het uitvoeren van Maatwerk/Maatwerk+ zaken en hierbij (onder supervisie) een sturende rol heeft gehad.

Opbouw

De opleiding FoCo bestaat uit 4 modules die ook los te volgen zijn. Indien je portfolio het toelaat kun je gericht enkele modules kiezen. De te doorlopen modules zijn:

Analyseren, Sturen, Adviseren, en Positioneren
Beoordelen van de bewijswaarde van (im)materiële sporen
Juridische aspecten en dossiervorming
Forensisch Coördinator (FoCo)

In de module Forensisch Coördinator kijk je op integrale wijze naar je functioneren als (startbekwame) FoCo. Input voor het examen in deze module is enerzijds de aanpak en uitwerking van een door jou (onder auspiciën) zelfstandig gecoördineerde TGO-waardige zaak en anderzijds jouw portfoliomap die je hebt opgemaakt in de module ASAP. Je levert de volgende stukken aan:

  • Een overall reflectieverslag van jouw leerproces over de diverse modules en waar je staat als forensisch coördinator;
  • Feedbackformulieren/checklists van je optreden in de VKL, de VKU en van je gevoerde FIT/FUD-gesprek(ken;
  • Een kort en bondig verslag van de aard zaak/het delict/ een scherpe onderbouwing van de status en afhandeling van het onderzoek;
  • Een (concept) relaas-PV van de betreffende zaak met voldoende fundamentele elementen/kritische massa voor (aankomende) afhandeling van het onderzoek.

Op basis van de ingeleverde stukken ga je in gesprek met de examinatoren. De examinatoren zijn: een TGO-teamleider, een ter zake deskundige van het NFI en een ervaringsdeskundige FoCo uit de eenheid.

Resultaat

Na positieve afronding van deze module ben je inzetbaar als startbekwaam Forensisch Coördinator.

Praktische informatie

Code: B002360.001
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 28 sbu
Instituut: 1 sbu
Korps: 10 sbu
Zelfstudie: 15 sbu
Proeve: 2 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 3.809,00

Toelichting studielast

Van een door jou (onder supervisie) gecoördineerd TGO maak je de gevraagde stukken examenklaar.

Randvoorwaarden

Je hebt de andere 4 modules van de FoCo-opleiding met goed gevolg afgerond danwel de benodigde EVC's behaald.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

  • Deelname aan een assessment. Bij dit assessment worden een aantal cruciale (lastig of niet ontwikkelbare) competenties getoetst en wordt er een cognitieve capaciteitentoets afgenomen. 
  • Hbo-werk en denkniveau.
  • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren Maatwerk/Maatwerk+ zaken waarin je (onder supervisie) een sturende rol hebt gehad.
  • Je hebt juridische kennis t/m het generieke deel van de opleiding VPDO danwel aantoonbare kennis van juridische aspecten tot het niveau van hOvJ.

Voorafgaand aan de opleiding maak je een portfolio op. Hierin leg je vast dat je aan bovengenoemde instroomeisen voldoet. Het expliciet door je leidinggevende goedgekeurde portfolio lever je in bij de Politieacademie.

Vrijstellingen

Om het certificaat Forensisch Coördinator te ontvangen dien je alle 4 modules doorlopen te hebben. Alle modules zijn los afneembaar. Je kunt je competenties aantonen in je Portfolio FoCo om vrijstelling te verwerven voor een of meerdere FoCo-modules.  Je hebt vrijstelling voor Beoordelen bewijswaarde Materiele Sporen (BBIMS) als je deze module na 2016 hebt gevolgd en met goed gevolg hebt afgerond. Voor toelating tot de BBIMS wordt verwezen naar de instroomeisen vermeld onder het onderwijsaanbod Recherchekundige Master Forensisch Technisch. 

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.