Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Analyseren/Interpreteren, Sturen/Adviseren en Positioneren (2023)

Algemeen

Analyseren/Interpreteren, Sturen/Adviseren en Positioneren

Voor wie

De rol FoCo is gelieerd aan de LFNP-functie Operationeel Specialist B. Het opleidingstraject FoCo is voor iedereen die de rol van Forensisch Coördinator vervult/gaat vervullen en aantoonbare ervaring heeft met het uitvoeren van Maatwerk/Maatwerk+ zaken en hierbij (onder supervisie) een sturende rol heeft gehad.

Opbouw

De opleiding FoCo bestaat uit 4 modules die ook los te volgen zijn. Indien je portfolio het toelaat kun je gericht enkele modules kiezen. De te doorlopen modules zijn:

Analyseren, Sturen, Adviseren, en Positioneren
Beoordelen van de bewijswaarde van (im)materiële sporen
Juridische aspecten en dossiervorming
Forensisch Coördinator (FoCo)

In de module ASAP:

  • leer je Analyseren/interpreteren, Sturen, Adviseren en (jezelf) Positioneren t.b.v. het coördineren van een Team Grootschalig Optreden (TGO), het (zaaksoverstijgend) netwerkend werken en t.b.v. het beïnvloeden binnen de contekst van je beleidsinzet en praktijkinzet;
  • word je voorbereid op de rol van regisseur/adviseur in een Team Grootschalig Optreden (TGO) waarbij je adviesrol richting de OvJ, de teamleiding, tactiek, het forensisch onderzoeksproces op de PD en richting het NFI op inhoud en proces centraal staat;
  • word ingegaan op tactische denkprocessen en het positioneren van de FoCo t.o.v de CPDU, de VKL en in TGO opsporingsonderzoeken en –processen.

Aan de orde komt onder andere:

  • basisaspecten van het TGO en VKL, hypothese- en scenariodenken, de Forensisch Intake (FIT), tegenspraak;
  • basisaspecten van het relaas-PV, wetenschappelijk denken op de PD en aansturing van de CPDU.

Een literatuurstudie en casuïstiek maken eveneens deel uit van deze module.

Om adequaat te kunnen adviseren en je adequaat te kunnen positioneren werk je aan jouw interpersoonlijke groei in je rol als FoCo en leg je in jouw portfolio vast hoe je bent gegroeid en aan invloed hebt gewonnen.
De theoretische basis die je legt pas je rolgericht toe in deze module, in je eigen eenheid en in de andere FoCo-modules. Je gaat in op de bewustwording van jouw rol en positie als Forensisch Coördinator waarbij je te maken krijgt met organisatorische coördinatie. Tevens wordt in de module ingegaan op de dynamiek van de praktijkinzet en beleidsinzet in relatie tot interne en externe ketenpartners.

Resultaat

Na positieve afronding van de vier modules van de FoCo-opleiding ben je inzetbaar als Forensisch Coördinator.

Praktische informatie

Code: B002359.001
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 224 sbu
Instituut: 130 sbu
Korps: 35 sbu
Zelfstudie: 38 sbu
Proeve: 21 sbu

Duur: 6-12 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 13.950,00

Indeling van het onderwijs

De opleiding heeft een wisselend studieritme. Houd rekening met een gemiddelde wekelijkse studielast van ca. 20 uur.  Onderwerpen die tijdens de studie aan de orde komen moeten worden ingezet in rolgebonden activiteiten ten dienste van het forensisch team waarbij je er op let (i.s.m. begeleider/coach) dat de inzet proportioneel is aan de beschikbare tijd en activiteiten.

Randvoorwaarden

Je beschikt over een ter zake deskundige coach en levert voorafgaand aan de opleiding een (door de lijnchef afgetekend) portfolio in (zie toelatingseisen).

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

  • Deelname aan een assessment. Bij dit assessment worden een aantal cruciale (lastig of niet ontwikkelbare) competenties getoetst en wordt er een cognitieve capaciteitentoets afgenomen. 
  • Hbo-werk en denkniveau.
  • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren Maatwerk/Maatwerk+ zaken waarin je (onder supervisie) een sturende rol hebt gehad.
  • Je hebt juridische kennis t/m het generieke deel van de opleiding VPDO danwel aantoonbare kennis van juridische aspecten tot het niveau van hOvJ.

Voorafgaand aan de opleiding maak je een portfolio op. Hierin leg je vast dat je aan bovengenoemde instroomeisen voldoet. Het expliciet door je leidinggevende goedgekeurde portfolio lever je in bij de Politieacademie.

Vrijstellingen

Toon competenties aan in je portfolio FoCo om vrijstelling te verwerven voor een of meerdere FoCo-modules. 

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.