Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Leidinggeven bij CBRN-Explosieven Veiligheid

Deze opleiding start vanaf
01-01-2022

Algemeen

Als teamleider geef je leiding aan één of meerdere teams met explosievenverkenners tijdens het uitvoeren van een CBRN-Explosieven Veiligheidsonderzoek (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair). Dit veiligheidsonderzoek kan zowel repressief als preventief worden uitgevoerd.
Een preventief explosieven veiligheidsonderzoek CBRN-E kan plaatsvinden bij een staatsbezoek waarbij een gebouw en de directe omgeving onderzocht dient te worden op de aanwezigheid van verdachte objecten. Je neemt deel in de SGBO structuur, voert een veiligheidsanalyse en voorverkenning uit, adviseert veiligheids- en beschermende maatregelen en stelt een operationeel plan op voor het preventief veiligheidsonderzoek CBRN-E.
Ook geef je leiding aan de explosievenverkenners tijdens de uitvoering van het preventieve veiligheidsonderzoek.
Een repressief explosieven veiligheidsonderzoek CBRN-E kan onder andere plaatsvinden naar aanleiding van een telefonische bommelding. Als teamleider (TEV) geef je advies aan de Officier van Dienst of de melding serieus of niet serieus genomen moet worden. Indien het een serieuze melding betreft adviseer je als teamleider (TEV) over de te nemen veiligheidsmaatregelen en zal onder jouw leiding een repressief veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd.

Op het gebied van CBRNE word je als teamleider (TEV) bijvoorbeeld ingezet bij het afhandelen van een poederbrief die bij een organisatie is ontvangen. Je voert een analyse uit en bepaalt of de poederbrief een serieuze dreiging vormt of niet. Vervolgens adviseer je de Officier van Dienst over de te nemen maatregelen en veiligheidsmaatregelen.
De TEV is de deskundige binnen de politieorganisatie die een analyse mag uitvoeren over (bom)meldingen,
poederbrieven (CBRNE) en aangetroffen verdachte objecten.

Voor wie

Executieve politiemedewerkers die zijn aangewezen als Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV).

Opbouw

  • Kernonderdelen zoals analyseren van bommeldingen, poederbrieven en aangetroffen verdachte objecten.
  • Leidinggeven tijdens repressieve en/of preventieve explosieven veiligheidsonderzoeken CBRNE (onder diverse dreigingsniveaus).
  • Awareness CBRNE, het opstellen van een operationeel plan t.b.v. een preventief veiligheidsonderzoek CBRNE en het geven van een briefing.

Resultaat

  • Je kunt leiding geven tijdens een repressief of preventief veiligheidsonderzoek CBRNE aan een team van explosievenverkenners om de mogelijke aanwezigheid van een verdacht object te kunnen vaststellen.
  • Je kunt een bommelding, poederbrief of aangetroffen verdacht object analyseren en aan de Officier van Dienst een advies geven of het een serieuze melding betreft of niet.
  • Je kunt voor een voorziene gebeurtenis een operationeel plan opstellen dat gebruikt wordt bij de uitvoering van een preventief explosieven veiligheids-onderzoek CBRNE.

Praktische informatie

Code: B002351.001
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 168 sbu
Instituut: 137 sbu
Korps: 12 sbu
Zelfstudie: 8 sbu
Proeve: 11 sbu

Duur: 3-4 weken
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 1,00

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van een diploma Allround Politiemedewerker (op mbo-niveau 4) en het certificaat Optreden
bij Explosieven Veiligheid CBRNE.

Ervaring in het operationeel aansturen, op minimaal het competentie niveau van Operationeel Expert en relevante opleidingen daartoe zijn een vereiste. Een aantoonbaar ontwikkeltraject in deze richting kan ontheffing verlenen aan voorgaande eis. 

Vrijstellingen

Er worden geen vrijstellingen verleend.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.