Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Video Registratie Onopvallend Surveilleren

Algemeen

De module VROS is een specialistische opleiding zoals bedoeld in de Brancherichtlijn Verkeer Politie.
Je leert alle in het voertuig aanwezige meet-en opnameapparatuur op juridisch juiste wijze te gebruiken.

Binnen de opleiding is ruim aandacht voor de aspecten die horen bij het gebruik van de onopvallende auto voor handhavingstaken. Je traint de vaardigheden en het inzicht die nodig zijn om je rijtaak op een veilige manier te kunnen uitvoeren, vaak bij hogere snelheden en in complexe situaties. Daarbij is er ook aandacht voor de specifieke risico’s die hier aan gekoppeld zijn en de afweging die je continu moet maken tussen doel en middel. De module VROS is gekoppeld aan het uitvoeren van de specifieke onopvallende rijtaak in een videoauto.

Eenvoudig gesteld kan de verkeerstaak van de Dienst Infra in drie sub taken worden onderverdeeld:
1. Algemene taak; standaard rijtaak (SRI)
2. Interventietaak (SIV)
3. Onopvallende rijtaak (VROS)

Voor wie

Medewerkers belast met operationele werkzaamheden van de diensten en afdelingen Infrastructuur waarbij onopvallende videoauto’s gebruikt worden (bestuurder en/of bijrijder Dienst Infra).  Deze medewerkers zijn binnen het DROS | Infra of Team Verkeer van de eenheid aangewezen om te (gaan) functioneren als chauffeur van een onopvallende videoauto.

Opbouw

De opleiding VROS bestaat uit 2 (sub-)modulen, te weten:

1. Module Onopvallend rijden
In deze module wordt de transitie gemaakt naar het onopvallend rijden op (zeer) hoge snelheid. Daarnaast komen net als in de SIV-module de volgende onderdelen terug:
- (zeer) hoge snelheid
- (extreme) stress bij achtervolgingen
- bewustwording (duurbelasting, fysiek en mentaal)

2. Meetmiddelen
Het onderdeel meetmiddelen wordt in de praktijkomgeving (eenheid) verzorgd door gastdocenten en praktijkcoaches, onder auspiciën van de Politieacademie. Leeruitkomst: een correcte meting in de praktijk kunnen uitvoeren en uitleggen.

Resultaat

Aan het einde van de opleiding Specialistische Rijopleiding Infra Opvallend ben je startbekwaam in het veilig en verantwoord uitvoeren van de (rij)taak als bestuurder en/of bijrijder van een onopvallende videoauto.

Praktische informatie

Code: B002320.001
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 136 sbu
Instituut: 56 sbu
Korps: 70 sbu
Zelfstudie: 6 sbu
Proeve: 4 sbu

Duur: 3-4 weken
Locatie: Meerdere locaties, zie hieronder bij Startdata
Totaalprijs: € 1,00

Randvoorwaarden

Aan de opleiding zijn de volgende voorwaardelijke opdrachten verbonden:

  • een eLearning over de Vrijstelling Politie (RVV 1990) en de Brancherichtlijn Politie (inclusief formatieve toets);
  • een eLearning over het 'Richtinggevend kader over de inzet en het optreden van politie bij achtervolgen, tactisch volgen en geforceerde stops' en de geldende ‘Brancherichtlijn Verkeer Politie’ (inclusief formatieve toets);
  • een voorbereidende opdracht met betrekking tot het berijden van autosnelwegen;
  • een eindgesprek aan het einde van de rijopleiding waarin je gelegenheid krijgt te reflecteren op jouw groei en eindniveau. In dit gesprek hoor je tevens de eindbeoordeling.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Startdatum: 07-06-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: 4
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S001
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 21-06-2021

Locatie: Politieacademie Apeldoorn gebouw S
Beschikbare opleidingsplaatsen: vol
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S003
Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

  • Je bent aangewezen als chauffeur/bijrijder van de onopvallende videaoauto van de diensten en afdelingen Infrastructuur.
  • Je bent in bezit van rijbewijs B.
  • Je hebt de Speciialitische rijopleiding Infra met goed gevolg afgelegd.
  • Je hebt aantoonbaar voldaan aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de Brancherichtlijn Politie Verkeer. 

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.