Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Toekomstgerichte Scenario Analyse

Algemeen

Het doel van deze training is het doorontwikkelen van de methodologische toolbox en mindset van (veiligheids)analisten. De training richt zich op het oplossen van verklarende en voorspellende analysevraagstukken. Het op logische en gestructureerde wijze komen tot onderbouwde conclusies staat hierbij centraal. Je leert om analyses op basis van incomplete en complexe informatie te verrichten. Het creëren van handelingsperspectief voor leidinggevenden is hierbij het streven.

Voor wie

(Veiligheids)analisten die zich bezig (gaan) houden met verklarende en/of voorspellende (veiligheids)analyses. 

Opbouw

De opleiding is op te delen in drie (aaneengesloten) modules:

 1. Overzicht creëren; je leert hoe je een gedegen inlichtingenonderzoek initieert en operationaliseert. Daarnaast ga je bepalen welke (f)actoren van invloed zijn op het onderzoeksprobleem.

 2. Inzicht creëren; je leert de onderlinge verbanden tussen de (f)actoren van invloed inzichtelijk te maken en kernonzekerheden vast te stellen.

 3. Vooruitzicht creëren; je leert scenario's te ontwikkelen, te operationaliseren en te toetsen. 

  Naast de drie genoemde modules wordt er ook aandacht besteed aan het rapporteren van bevindingen. 

Resultaat

Je bent in staat om:

 • een onduidelijke informatievraag te vertalen naar een concrete en operationele inlichtingenvraag;
 • op logische en gestructureerde wijze inlichtingenanalyses verrichten;
 • oofd- en bijzaken te scheiden en causale verbanden te duiden;
 • toekomstgerichte scenario’s te formuleren en deze vervolgens te toetsen;
 • op duidelijke wijze een complexe problematiek inzichtelijk te maken voor derden;
 • in groepsverband analyses te verrichten en om constructieve kritiek te gebruiken om analyseprocessen en -producten te verbeteren.

Praktische informatie

Code: B002277.003
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 128 sbu
Instituut: 66 sbu
Zelfstudie: 22 sbu
Proeve: 40 sbu

Duur: 3-4 weken
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 1.950,00

Randvoorwaarden

Er is een aanwezigheidsverplichting voor de opleiding. Bij volledige aanwezigheid (geen mogelijkheid tot verzuim) en het afronden van de proeven van bekwaamheid ontvang je een bewijs van deelname. 

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Er is geen vooropleiding vereist om deel te nemen. Een vooropleiding op hbo/wo-niveau is een pré. 

Vrijstellingen

Geen vrijstellingen mogelijk.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.