Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Leeftijdsbepaling

Algemeen

In je dagelijkse werkzaamheden krijg je regelmatig te maken met vreemdelingen die verklaren minderjarig te zijn maar dit niet kunnen aantonen met documentatie. Hoe ga je hier mee om, hoe voer je een leeftijdsschouw uit, welke vragen stel je en welke onderzoeksmogelijkheden zijn er?
Na afloop van deze training ben je volledig toegerust om zorgvuldige, gelijkluidende en deskundige leeftijdsbepalingen te verrichten en kun je de conclusie/uitkomst van je onderzoek verwoorden op papier.   

Voor wie

De medewerkers van de IND/AVIM en KMAR die tijdens het werkproces te maken krijgen met vreemdelingen die stellen minderjarig te zijn en waarvan de leeftijd niet met documenten is aangetoond, waarna een schouwing plaatsvindt en er een uitspraak komt ten aanzien van de leeftijd (meer- of minderjarig).

Opbouw

Voorafgaand aan de training ontvang je een korpsopdracht over ontwikkelingspsychologie die met name is gericht op adolescentie, puberteit en gespreksvoering bij kinderen vanaf twaalf jaar. Er wordt verwacht dat je dit voor aanvang van de training hebt gelezen.  De korpsopdracht bevat een vraag, die de basis is voor de lesdagen.
Tijdens de eerste 1,5 trainingsdagen oefen je met het bepalen van de leeftijd op basis van uiterlijke kenmerken, houding en gedrag en de antwoorden die tijdens een gehoor gegeven worden. Tijdens deze oefeningen wordt soms een acteur ingezet.
Na ongeveer 8 weken is er een terugkom trainingsdag. In de tussenliggende 8 weken oefen je in de praktijk met de eerder opgedane kennis. Tijdens de terugkomdag is er aandacht voor de praktijkervaring en de bijhorende vragen en wordt een extra verdieping uitgeleerd en getraind.

Resultaat

Na afloop van deze training heb je:

  • door middel van vraag- en antwoord inzicht gekregen in het juridisch kader omtrent leeftijdsbepaling;
  • kennis genomen van de Quick Reference Card leeftijdsbepaling;
  • geleerd hoe je op basis van jouw eigen waarnemingen een conclusie kan trekken of je de vreemdeling evident minderjarig of meerderjarig is;
  • geleerd hoe je jouw twijfel over iemands leeftijd op papier zet;
  • geleerd welke vragen je kunt stellen;
  • een klein kijkje gekregen in de werkwijze van het leeftijdsonderzoek .

Praktische informatie

Code: B002254.001
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 20 sbu
Instituut: 9 sbu
Korps: 8 sbu
Zelfstudie: 3 sbu

Duur: 1-3 maanden
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 470,00

Toelichting studielast

Je maakt een voorbereidende zelfstudie opdracht (3 sbu).
Je start de eerste week met 1,5 aansluitende lesdagen, gevolgd door een tussenperiode van 8 weken waarbij je het geleerde in praktijk brengt. Vervolgens is er 1 terugkom instituutsdag (totaal 15 sbu).

Randvoorwaarden

In de 8 weken na de eerste trainingsdagen is het aan te bevelen dat je in de gelegenheid wordt gesteld om het geleerde in de praktijk ten uitvoer te brengen. Na ongeveer 8 weken is er een verdiepende terugkomdag.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 09-09-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
do 09-09, vr 10-09
wo 27-10

Code: S003

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 04-11-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
do 04-11, vr 05-11
do 16-12

Code: S004

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent medewerker van de IND/AVIM en KMAR en werkt met (minderjarige) vreemdelingen waarvan niet aantoonbaar is vastgesteld of de vreemdeling minderjarig is.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.