Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

AVIM Permanente vakontwikkeling hovj / aa

Algemeen

De ketenbrede studiedag ‘AVIM Permanente vakontwikkeling hovj / aa is bedoeld voor:

- gecertificeerde hulpofficieren van justitie die belast zijn met de uitvoering van hovj-taken in het vreemdelingendomein.

dan wel:

- gecertificeerde door de korpschef respectievelijk de Commandant der Koninklijke marechaussee aangewezen ambtenaren, of de daartoe door de Minister aangewezen ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek of de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die niet als hovj binnen het vreemdelingendomein gecertificeerd zijn, maar die wel belast zijn met de uitvoering van een aantal specifieke aangewezen taken en bevoegdheden binnen dit domein.

De vreemdelingenwetgeving is een complexe materie en aan constante verandering onderhevig. Wijziging van politiek klimaat of een geruchtmakend incident kan aanleiding zijn om wetgeving te veranderen. Dit vraagt de nodige deskundigheid en vaardigheden bij het uitoefenen van de taken en bevoegdheden als hulpofficier van justitie dan wel aangewezen ambtenaar binnen het vreemdelingendomein.

Deze ketenbrede vakontwikkelingsdag bestaat uit twee dagdelen waaraan diverse ketenpartners dan wel organisaties binnen het vreemdelingendomein deelnemen. In het eerste gedeelte word je door één of meerdere sprekers bijgeschoold over relevante ontwikkelingen op het gebied van het uitvoeren van jouw specifieke taken en bevoegdheden als hulpofficier van justitie dan wel aangewezen ambtenaar binnen het vreemdelingendomein. Denk bijvoorbeeld aan actuele jurisprudentie en ontwikkelingen binnen de (inter)nationale vreemdelingenwet- en regelgeving.
In het tweede gedeelte volg twee workshops naar keuze om je kennis over relevante thema’s die aansluiten bij de diversiteit van het vreemdelingendomein op te frissen. Gedurende de dag krijg je voldoende gelegenheid om jouw netwerk te onderhouden en uit te breiden.

Voor wie

 • AVIM medewerkers in het bezit van een certificaat AVIM Hulpofficier van Justitie (gedateerd van het huidige kalenderjaar of het jaar ervoor); of
 • KMar medewerkers in het bezit van een certificaat KMar Hulpofficier van Justitie (gedateerd van het huidige kalenderjaar of het jaar ervoor); of
 • AVIM / DT&V / IND / KMar medewerkers in het bezit van een certificaat AVIM Aangewezen Ambtenaar (gedateerd van het huidige kalenderjaar of het jaar ervoor); en
 • door de korpschef respectievelijk de Commandant der Koninklijke marechaussee zijn aangewezen als Aangewezen ambtenaren, of door de Minister zijn aangewezen als Aangewezen ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek of de Immigratie- en Naturalisatiedienst; of
 • AVIM / DT&V / IND / KMar medewerkers in het bezit van een certificaat van het voorafgaande kalenderjaar van de opleiding AVIM Nascholing Hulp Officier van Justitie dan wel AVIM Nascholing Aangewezen Ambtenaar.

Opbouw

Deze ketenbrede vakontwikkelingsdag omvat twee dagdelen en vindt plaats op de Politieacademie in Apeldoorn. Er komen actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving, jurisprudentie en relevante thema’s over de taken en bevoegdheden van hulpofficieren van justitie en aangewezen ambtenaren in het vreemdelingendomein aan bod.

Resultaat

Na afloop ben je op de hoogte van de laatste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving, jurisprudentie en relevante thema’s die aansluiten bij jouw taken als hulpofficier van justitie dan wel aangewezen ambtenaar binnen het vreemdelingendomein. Tevens heb je jouw netwerk kunnen onderhouden en/of uitbreiden.

Praktische informatie

Code: B002243.001
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 8 sbu
Instituut: 8 sbu

Duur: < 1 week
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 200,00

Overige informatie

Deze ééndaagse ketenbrede vakontwikkelingsdag wordt jaarlijks verplicht door de hulpofficier van justitie dan wel aangewezen ambtenaar binnen het vreemdelingendomein gevolgd. Deze dag wordt binnen een kalenderjaar 3x aangeboden. Er wordt verwacht dat je je voor één van deze dagen inschrijft. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

Voor het werk als hulpofficier van justitie dan wel aangewezen ambtenaar binnen het vreemdelingendomein heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een kwaliteitsnorm vastgesteld. Ten behoeve van deze kwaliteitsnorm geldt sinds 2017 het vakbekwaamheidspuntenstelsel. Het betreft een stelsel van permanente educatie om zittende hulpofficier van justitie dan wel aangewezen ambtenaar binnen het vreemdelingendomein doorlopend te ondersteunen in hun professionalisering. Daaruit is de verplichting tot het behalen van vakbekwaamheidspunten ontstaan, wat aansluit bij de ontwikkelingen van het landelijke Projectplan Kwaliteitsverbetering hovj.

Het bewijs van deelname biedt voor de hulpofficier van justitie 10 en voor de aangewezen ambtenaar 7,5 vakbekwaamheidspunten. In beide gevallen +/- 10% van het totaal aantal te behalen punten.

Randvoorwaarden

De opleiding AVIM Permanente vakontwikkeling hovj/aa is verplicht voor:

 • gecertificeerde hulpofficieren van justitie die belast zijn met de uitvoering van hovj-taken in het vreemdelingendomein. 

dan wel

 • gecertificeerde door de korpschef respectievelijk de Commandant der Koninklijke marechaussee aangewezen ambtenaren, of de daartoe door de Minister aangewezen ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek of de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die niet als hovj binnen het vreemdelingendomein gecertificeerd zijn, maar die wel belast zijn met de uitvoering van een aantal specifieke aangewezen taken en bevoegdheden binnen dit domein.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

In het geval van hulpofficier van justitie ben je in het bezit van:

 • een geldig certificaat (blauwe) Hulpofficier van Justitie; en
 • een certificaat van het voorafgaande kalenderjaar van de opleiding AVIM Hulp Officier van Justitie; of
 • een certificaat van het voorafgaande kalenderjaar van de opleiding AVIM Nascholing Hulp Officier van Justitie dan wel AVIM Nascholing Aangewezen Ambtenaar.

In het geval van aangewezen ambtenaar:

 • door de korpschef respectievelijk Commandant der Koninklijke marechaussee respectievelijk Minister aangewezen als Aangewezen Ambtenaar belast met de uitvoering van specifieke taken en bevoegdheden in het vreemdelingedomein; en
 • een certificaat van het voorafgaande kalenderjaar van de opleiding AVIM Aangewezen Ambtenaar; of
 • in het bezit zijn van een certificaat van de opleiding AVIM Nascholing Aangewezen Ambtenaar (gedateerd van het huidige kalenderjaar of het jaar ervoor).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.