Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

AVIM Nascholing hovj / aa (2023)

Algemeen

AVIM Nascholing hovj / aa

Voor wie

 • AVIM medewerkers in het bezit van een certificaat AVIM Hulpofficier van Justitie (gedateerd van het huidige kalenderjaar of het jaar ervoor); of
 • KMar medewerkers in het bezit van een certificaat KMar Hulpofficier van Justitie (gedateerd van het huidige kalenderjaar of het jaar ervoor); of
 • AVIM / DT&V / IND / KMar medewerkers in het bezit van een certificaat AVIM Aangewezen Ambtenaar (gedateerd van het huidige kalenderjaar of het jaar ervoor) en
 • medewerkers door de korpschef respectievelijk de Commandant der Koninklijke marechaussee zijn aangewezen als aangewezen ambtenaren, of medewerkers door de Minister zijn aangewezen als aangewezen ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek of de Immigratie- en Naturalisatiedienst; of
 • AVIM / DT&V / IND / KMar medewerkers in het bezit van een certificaat van het voorafgaande kalenderjaar van de opleiding AVIM Nascholing Hulp Officier van Justitie dan wel AVIM Nascholing Aangewezen Ambtenaar.

Opbouw

Deze nascholingsopleiding duurt één dag. De actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving en jurisprudentie komen aan bod.

Resultaat

Na afloop ben je op de hoogte van de laatste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving en jurisprudentie, zodat je jouw specifieke taken en bevoegdheden als hulpofficier van justitie dan wel aangewezen ambtenaar binnen het vreemdelingendomein in de praktijk op een professionele wijze kunt uitvoeren.

Praktische informatie

Code: B002242.004
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 8 sbu
Instituut: 8 sbu

Duur: < 1 week
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 313,00

Indeling van het onderwijs

8 SBU verdeeld over één instituutsdag.

Overige informatie

Deze ééndaagse nascholingsopleiding wordt jaarlijks verplicht door de hulpofficier van justitie dan wel aangewezen ambtenaar binnen het vreemdelingendomein gevolgd. Na afloop van de opleiding ontvang je een bewijs van deelname.

Voor het werk als hulpofficier van justitie dan wel aangewezen ambtenaar binnen het vreemdelingendomein heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een kwaliteitsnorm vastgesteld. In het verlengde hiervan heeft de Nationale Politie als kwaliteitsnorm bepaalt dat de AVIM hulpofficier van justitie dan wel aangewezen ambtenaar elk kalenderjaar aantoonbaar heeft deelgenomen aan deze opleiding ‘AVIM Nascholing hovj / aa’.

Vanuit het landelijke Projectplan Kwaliteitsverbetering hovj is vanaf 2017 landelijk ingesteld dat hulpofficieren van justitie jaarlijks vakbekwaamheidspunten moeten behalen om aan de genoemde kwaliteitsnorm te kunnen voldoen. Dit is een stelsel van permanente educatie om zittende hulpofficieren van justitie doorlopend te ondersteunen in hun professionalisering. Daaruit is de verplichting tot het behalen van vakbekwaamheidspunten ontstaan. Ten aanzien van AVIM hulpofficier van justitie dan wel aangewezen ambtenaar binnen het vreemdelingendomein wordt eenzelfde stelsel van permanente educatie gevolgd.

Het bewijs van deelname biedt voor de hulpofficier van justitie 10 en voor de aangewezen ambtenaar 7,5 vakbekwaamheidspunten. In beide gevallen +/- 10% van het totaal aantal te behalen punten.

Randvoorwaarden

De opleiding AVIM Nascholing hovj/aa is verplicht voor:

 • gecertificeerde hulpofficieren van justitie die belast zijn met de uitvoering van hovj-taken in het vreemdelingendomein.

dan wel:

 • gecertificeerde door de korpschef respectievelijk de Commandant der Koninklijke marechaussee aangewezen ambtenaren, of de daartoe door de Minister aangewezen ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek of de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die niet als hovj binnen het vreemdelingendomein gecertificeerd zijn, maar die wel belast zijn met de uitvoering van een aantal specifieke aangewezen taken en bevoegdheden binnen dit domein.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 19-04-2023

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
wo 19-04

Code: S004
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 01-06-2023

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
do 01-06

Code: S005
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 22-06-2023

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S011
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 07-07-2023

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
vr 07-07

Code: S006
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 28-08-2023

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 28-08

Code: S007
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 03-10-2023

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
di 03-10

Code: S008
Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

In het geval van hulpofficier van justitie ben je in het bezit van:

 • een geldig certificaat (blauwe) Hulpofficier van Justitie; en
 • een certificaat van het voorafgaande kalenderjaar van de opleiding AVIM Hulp Officier van Justitie; of
 • een certificaat van het voorafgaande kalenderjaar van de opleiding AVIM Nascholing Hulp Officier van Justitie dan wel AVIM Nascholing Aangewezen Ambtenaar.

In het geval van aangewezen ambtenaar ben je:

 • door de korpschef respectievelijk Commandant der Koninklijke marechaussee respectievelijk Minister aangewezen als Aangewezen Ambtenaar belast met de uitvoering van specifieke taken en bevoegdheden in het vreemdelingedomein; en
 • in het bezit van een certificaat van het voorafgaande kalenderjaar van de opleiding AVIM Aangewezen Ambtenaar; of
 • in het bezit van een certificaat van de opleiding AVIM Nascholing Aangewezen Ambtenaar (gedateerd van het huidige kalenderjaar of het jaar ervoor).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.