Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Interculturele communicatie op maat

Algemeen

De politieorganisatie krijgt door haar zichtbare en aanwezige rol en functie in de samenleving, steeds meer te maken met de diversiteit van onze samenleving. Als leidinggevende, hovj, AA en/of chef van dienst (OVD) krijg je in toenemende mate te maken met de dynamiek van de veranderende samenleving. Het vakmanschap en de culturele sensitiviteit van de politieambtenaren die je aanstuurt is van wezenlijk belang in complexe zaken.
Je hebt de rol en functie om in deze complexe zaken beslisvaardig te zijn, met inachtneming van de multiculturele achtergronden.

Deze praktijkgerichte training geeft je als politiechef de handvatten en het intercultureel inzicht om vakbekwaam en cultureel sensitief om te gaan met zaken die aan u worden voorgelegd. De training is bedoeld voor leidinggevenden en/of operationeel specialisten van AVIM.

Het vertrekpunt is jouw functie als leidinggevende. Er wordt verwacht dat je algemene kennis hebt over culturen in het AVIM proces. Er worden u algemene uitgangspunten aangereikt over actuele vluchtelingenstromen maar ook over interculturele communicatie. Deze handvatten zijn uitermate belangrijk bij bijvoorbeeld het afnemen van een ID-gehoor, het voorgeleiden en mogelijke signalen van mensenhandel bevragen.

De aanleiding voor deze training is gegeven door de behoefte aan een verdieping op de basiscursus Interculturele Communicatie (BIC), waarbij specifiek(er) wordt ingezoomd op de rol van de leidinggevende. Zo kan het in de praktijk voorkomen dat je voor dilemma’s komt te staan vanuit jouw rol:

 • Welk verhoorkoppel gaat de vreemdeling horen?
 • Hoe is het ID-model gehoor opgebouwd, en hoe kun je sturen op een cultuursensitieve manier van verhoren?
 • Hoe kijkt de vreemdeling naar jou in deze positie?
 • Hoe kun je de cultuursensitieve, interculturele communicatietechnieken van je medewerkers vergroten?

Voor wie

Deze training is specifiek ontwikkeld voor groepen uit dezelfde eenheid in de functies van coördinator, operationeel specialist, leidinggevende, hovj, en/of chef van dienst (OVD). Werkzaam binnen AVIM maar ook breed in de politieorganisatie. 

Opbouw

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • interculturele communicatie (do’s en don’ts)

 • de rol van de leidinggevende (in relatie tot het AVIM proces)

 • verhoortechnieken vanuit een intercultureel perspectief

 • actuele vluchtelingenstromen

 • grondhouding voor het werken in het AVIM proces (op basis van wetgeving en rechten)

Er is ook ruimte voor het inbrengen van casuïstiek en vragen hierover aan de docent.
De training wordt, indien gewenst, aangevuld met lokale en/of maatschappelijke thema’s die in jouw eenheid spelen.

Resultaat

 • Je vergroot je kennis over en inzicht in cultuurverschillen en de mate waarin deze doorwerken in het optreden van de politie op straat/in het bureau.
 • Je vergroot je kennis ten aanzien van de motieven van vluchtelingen/asielzoekers die zich in Nederland willen vestigen.
 • Je doet inzichten op ten aanzien van je eigen cultuursensitiviteit en hoe dit een (positief) effect kan hebben op de complexe beslissingen die je soms moet maken - en uitleggen aan medewerkers - ten aanzien van situaties waarbij culturele aspecten een rol spelen.

Praktische informatie

Code: B002236.001
Type: Training
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 4 sbu
Instituut: 4 sbu

Duur: < 1 week
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 450,00

Indeling van het onderwijs

De training beslaat een dagdeel (4 uren).

Ongeveer een maand vooraf bezoekt de docent de eenheid voor specifieke afstemming van het lesprogramma. Vervolgens ontwikkelt de docent het maatwerk programma.

Overige informatie

De training wordt uitgevoerd op een locatie van de Politieacademie of op een eigen locatie in de eenheid.

Randvoorwaarden

Indien uitvoering in de eenheid: leslokaal, beamer/flip-over.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 20-09-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 20-09

Code: S002

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent operationeel leidinggevende in de politieorganisatie.

Vrijstellingen

Geen.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.