Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Theorieblok t.b.v. RTGP AVIM medewerkers 

Algemeen

Deze opleiding is alleen voor groepen afneembaar en bestaat uit een theorieblok bedoeld voor alle medewerkers werkzaam binnen de AVIM. Het betreft één dagdeel en kan plaatsvinden binnen de RTGP training voor AVIM medewerkers. Dit dagdeel is goed te combineren met een regulier dagdeel integrale vaardigheidstraining, waarmee een specifiek op de AVIM toegespitste RTGP dag ontstaat.

De vreemdelingenwetgeving is een complexe materie en aan constante verandering onderhevig. Wijziging van politiek klimaat of een geruchtmakend incident kan aanleiding zijn om wet- en regelgeving te veranderen. Dit vraagt de nodige deskundigheid en vaardigheden van de AVIM medewerkers. In de verschillende AVIM taakvelden (toezicht & handhaving, identiteit en mensenhandel) kan er op ieder moment een omschakeling plaatsvinden van het bestuursrecht naar het strafrecht. Dit vraagt niet alleen basiskennis, maar ook in- en overzicht tussen deze taakvelden. Door gebruik te maken en te leren van elkaars kennis en best practices, komt kruisbestuiving binnen de AVIM tot stand.

Aan de hand van casuïstiek wordt stil gestaan bij diverse keuzemomenten waarmee jij, als AVIM-medewerker, te maken krijgt tijdens de uitvoering van object en persoonsgerichte controles, onder andere:

  • wanneer en waarom zetten we bij een vreemdeling strafvorderlijke dan wel vreemdelingrechtelijke/bestuursrechtelijke bevoegdheden in? Denk bijvoorbeeld aan identiteitscontroles en het binnentreden in een woning dan wel kamer van een AZC;
  • welke mogelijkheden biedt de Wet Arbeid Vreemdelingen?
  • welke mogelijkheden bieden de Gemeentewet, Algemene Plaatselijke Verordening en het bestuursrecht ten aanzien van prostitutiecontroles?

Voor wie

Medewerkers AVIM; bij voorkeur een mix van alle taakvelden.

Opbouw

Dit theorieblok betreft één dagdeel.

Resultaat

Na afloop van dit dagdeel:

  • weet je bij welk werkproces welke wet- en regelgeving van toepassing is;
  • kan je de juridisch opgedane kennis toepassen in de AVIM praktijk.

Praktische informatie

Code: B002219.002
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 8 sbu
Instituut: 8 sbu

Duur: < 1 week
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 1,00

Indeling van het onderwijs

Eén dagdeel.

Overige informatie

Deze opleiding wordt op locatie van de aanvrager (eenheid) uitgevoerd. 

Randvoorwaarden

De aanvragende eenheid draagt zorg voor de volgende trainingsfaciliteiten: beamer en ICT, tafels en stoelen, whiteboard of flipover en stiften.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Er zijn geen specifieke instroomeisen opgesteld.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.