Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Kerntaak Informatie Coördinatie

Algemeen

Met de Kerntaak Informatie Coördinatie (KIC) beogen we een realistische, op de praktijk afgestemde opleiding, waarbij theorie en praktijk in het politiewerk bij elkaar komen. Vanuit de praktijk zijn competenties (kennis, inzicht, vaardigheid en houding) benoemd die nodig zijn voor de startbekwaamheid van een vakvolwassen intelligence medewerker. Het maken van informatieproducten staat centraal en de rode draad is het leerproces zelf: het leren leren, wat niet stopt na de KIC. Werkend leren en lerend werken is de wijze waarop theorie en praktijk met elkaar verweven worden.

Voor wie

Lerende professionals die werkzaam zijn bij de Politie of een Intelligence-organisatie met de LFNP functie (aankomend) Senior.

Opbouw

Het programma kent vier bouwstenen. De onderwerpen die hierin aan bod komen volgen de zeven stappen van het intelligence proces:

 • voorbereiden
 • intake
 • verzamelen
 • verwerken
 • vastleggen
 • verspreiden
 • evalueren

In elke bouwsteen worden vanuit verschillende invalshoeken en niveaus de leerstof en leerdoelen gekoppeld aan de stappen. Aan de bouwstenen zijn praktijkopdrachten gekoppeld. Dit is telkens een opdracht voor het maken van een intelligence product. Het leerniveau van deze opdrachten stijgt in het verloop van de kerntaak en ook de leerstof wordt complexer. Naast deze praktijkopdrachten kent elke bouwsteen ook andere opdrachten en zelfstudies, deze zijn gekoppeld aan de lessen van de KIC.

Resultaat

Je bent startbekwaam voor de uitoefening van jouw taak binnen de Intelligence-organisatie.

Praktische informatie

Code: B002216.002
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 364 sbu
Instituut: 150 sbu
Korps: 150 sbu
Zelfstudie: 62 sbu
Proeve: 2 sbu

Duur: 6-12 maanden
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 1,00

Indeling van het onderwijs

Bouwsteen 1: twee weken instructie en opdrachten. Hierna 6 weken werken en leren in de eenheid, maken van diverse opdrachten

Bouwsteen 2: een week instructie en opdrachten. Hierna 6 weken werken en leren in de eenheid, maken van diverse opdrachten

Bouwsteen 3: een week instructie en opdrachten. Hierna 6 weken werken en leren in de eenheid, maken van diverse opdrachten

Bouwsteen 4: een week instructie en opdrachten. Hierna 2 weken voor de afronding e-portfolio.

Examen KIC: na 2 weken (planning wordt met studentengroep gemaakt).

De totale doorlooptijd is 28 weken.

Randvoorwaarden

Begeleiding door studiebegeleider Politieacademie en praktijkcoach Nationale Politie.

Aanwezigheid bij de onderdelen in de bouwstenen is verplicht, tenzij de lerende professional vrijstelling voor het betreffende onderdeel heeft gekregen (aanvraag via studiebegeleider).

Noodzakelijk: toegang tot de systemen die gebruikt worden binnen Intelligence en een laptop tijdens de lessen. 

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 14-02-2022

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 14-2 t/m do 17-2
ma 21-2 t/m do 24-2
ma 11-4 t/m vr 15-4
ma 13-6 t/m vr 17-6
ma 22-8 t/m vr 26-8
Ex di 27-9, wo 28-9

Code: S001

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 21-03-2022

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 21-3 t/m do 24-3
ma 28-3 t/m do 31-3
ma 16-5 t/m vr 20-5
ma 4-7 t/m vr 8-7
ma 19-9 t/m vr 23-9
Ex di 25-10, wo 26-10

Code: S002

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

 • Je bent werkzaam in Intelligence.
 • Je hebt een afgeronde politieopleiding of PSI.
 • Je hebt een afgeronde opleiding startbaan bij de Intel Academie.
 • Je hebt minimaal het diploma Allround politiemedewerker op mbo- niveau.

Vrijstellingen

Vrijstellingen zijn mogelijk nadat het bewijs hiervoor is aangeleverd bij de studiebegeleider. Hierover neemt het onderwijsteam KIC een beslissing.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.