Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Gebruik touwtechnieken

Algemeen

Bij het verrichten van werkzaamheden op hoogte is valgevaar een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Om valgevaar te voorkomen dienen jij en je werkgever de nodige maatregelen te treffen om eventuele risico’s weg te nemen of tot een minimum te beperken.

Voor wie

Je bent als(overheids)medewerker aangewezen om werkzaamheden op hoogte uit te voeren. Je persoonlijke geschiktheid wordt door de werkgever bepaald.

Opbouw

Tijdens deze opleiding ‘gebruik touwtechnieken’ leer je hoe je jezelf veilig op hoogte kan verplaatsen en/of werkzaamheden kan verrichten. De nadruk van de opleiding ligt op het begrijpen van de theorie en de toepassing ervan in de praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • wet en regelgeving/risicomanagement;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), materialen en uitrusting;
  • dubbellijns touwtechnieken (werklijn en veiligheidslijn);
  • dubbellijns touwtechnieken met een laag ankerpunt;
  • positionering;
  • harness suspension trauma (HST).

In bepaalde gevallen word je onderricht in de voor jouw relevante taakspecifieke procedures.

Resultaat

Je bent dan bevoegd om, ondersupervisie van een hoogtespecialist/level 2, zelfstandig je PBM aan te trekken en deze bij anderen te controleren. Je bent bevoegd te werken met de onderrichte materialen, deze visueel te inspecteren en risicomanagement en dubbellijns touwtechnieken op hoogte toe te passen.Praktische informatie

Code: B002169.001
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 10 sbu
Instituut: 10 sbu

Duur:
Locatie: Harkstede Klimpark
Totaalprijs: € 1.129,00

Overige informatie

De borging van de kwaliteit na het succesvol afronden van de opleiding is vastgelegd in de ‘Regeling blijvende certificering en hercertificering werken op hoogte’.

Het certificaat heeft een onbeperkte geldigheidsduur mits je voldoet aan de gestelde eisen voor de blijvende certificering.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 24-06-2021

Locatie: Harkstede Klimpark
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Do tbv TE CCB

Code: S020

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent (overheids)medewerker die voor het uitoefenen van zijn functie op hoogte werkzaamheden dient te verrichten. Je bent in het bezit van het certificaat ‘gebruik valbeveiliging’ en hebt voldaan aan de ‘Regeling blijvende certificering en hercertificering werken op hoogte’.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.