Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Rijopleiding Snel Interventie Voertuig

Algemeen

Sinds 2018 is het Snelle Interventie Voertuig (SIV) uitgerold naar de afdelingen Infrastructuur van de Regionale Eenheden en de Landelijke Eenheid. Het gebruik van dit specifieke voertuig is gekoppeld aan het uitvoeren van een specifieke taak: opsporend surveilleren gericht op het onderkennen van en interveniëren op criminele (organisaties) die gebruik maken van de (verkeers-) infrastructuur. Hiervoor is een specifieke werkwijze vereist die eisen stelt aan zowel het te gebruiken voertuig als aan de competenties van de medewerkers.

Voor wie

Medewerkers belast met de operationele werkzaamheden van de diensten en afdelingen Infrastructuur waarbij snelle interventievoertuigen gebruikt worden (Chauffeur Dienst Infra).

Opbouw

De opleiding bestaat uit de volgende drie onderdelen:

 1. eLearning: een eLearning over het ‘Richtinggevend kader over de inzet en het optreden van politie bij achtervolgen, tactisch volgen en geforceerde stops’ en de Brancherichtlijn Verkeer Politie. Het volgen van deze eLearning is voorwaardelijk voor het deelnemen aan het onderdeel Rijvaardigheid.
 2. Rijvaardigheid: het rijden met deze snelle voertuigen en de specifieke vaardigheden die dit vereist, met name waar het gaat om de hoge te bereiken snelheden. Het betreft hier een nieuwe rijopleiding, waarvoor de Politieacademie verantwoordelijk is.
 3. Interventie: het ontwikkelen van de medewerker op de interventietaak ‘Inboxen’.

Resultaat

Aan het einde van de opleiding Snel Interventie Voertuig ben je startbekwaam in het veilig en verantwoord uitvoeren van de rij- en interventietaak als chauffeur van een SIV-voertuig.

Praktische informatie

Code: B002106.003
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 34 sbu
Instituut: 32 sbu
Zelfstudie: 2 sbu

Duur: < 1 week
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 3.744,00

Overige informatie

Deze opleiding vindt grotendeels plaats in het publiek domein en je rijdt in een opvallend dienstvoertuig. Je bent in uniform gekleed, compleet met geweldsmiddelen, portofoon en steekwerende vest.

Gezien de aard van de opleiding en de beschikbare ruimte op het Nederlandse wegennet wijken de aanvangstijden af van het reguliere rijonderricht. Kijk dus goed op het rooster (ItsLearning)!

Randvoorwaarden

Aan de opleiding zijn de volgende voorwaardelijke opdrachten verbonden:

 • eLearning 'Richtinggevend kader over de inzet en het optreden van politie bij achtervolgen, tactisch volgen en geforceerde stops' en de 'Brancherichtlijn Verkeer Politie' (voorwaardelijk voor deelname aan het rijdeel van deze opleiding)
 • Toets Richtinggevend Kader volgen / achtervolgen en de Brancherichtlijn Verkeer Politie;
 • Inboxen (voorwaardelijke om als SIV-chauffeur te worden ingezet).

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

 • Je bent belast met de operationele werkzaamheden van de diensten en afdelingen Infrastructuur waarbij snelle interventievoertuigen gebruikt worden (Chauffeur Dienst Infra).
 • Je bent in het bezit van het certificaat Surveilleren met een Auto (SMA).
 • Je hebt aantoonbaar voldaan aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de Brancherichtlijn Politie Verkeer.

Vrijstellingen

Sommige ‘zittende’ medewerkers binnen de Landelijke Eenheid zijn al voldoende opgeleid om te starten als chauffeur SIV en daarom vrijgesteld van deze opleiding. De medewerker heeft daartoe in ieder geval onderstaande opleidingen en trainingen gevolgd:

 • Basis en voorgezette opleiding Verkeer Auto; en
 • T6 opleiding; en
 • Opleiding inboxen; en
 • Up to date taakspecifieke PR

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.