Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Omgaan met Verandering

Algemeen

De training investeert in:

  1. Kennis en inzichten m.b.t. de essentiële principes, die vereist zijn om met succes een verandering te leiden
  2. Inzicht en bewustwording m.b.t. de bereidheid om te sleutelen aan persoonlijke c.q professionele instelling, houding en stijl als voorwaarde om met succes leiding te geven aan een verandering
  3. Kennis, inzichten en vaardigheden om een veranderproces effectief in te richten en te faseren en daarin effectief te zijn in het medewerkers een belangrijke bijdrage te laten leveren

Voor wie

De training richt zicht op alle leidinggevenden binnen de Nationale Politie. Zowel de leidinggevenden van executieve als ondersteunende onderdelen.

Opbouw

Op dag 1 en 2 (Bewustwording en Begrip) van de training wordt aandacht besteed aan de betekenis van de verandering voor jouw persoonlijk en professioneel. Welke invloed heeft de verandering op jou? Aan de hand van een succesvolle casus doe je inzichten op waar in je eigen houding aan wilt sleutelen als voorwaarde om met succes een verandering te kunnen leiden. Hierbij komen de belangrijkste principes aan de orde, die een succesvol veranderproces in zich hebben.

Hierna wordt de betekenis van de verandering voor de medewerkers behandeld. Onderwerpen zijn: wat en hoe om te gaan met weerstand en met gevoel van verlies.

Vervolgens leer je om inhoudelijk de essenties van wat er feitelijk bereikt moet worden met de verandering concreet te vertalen naar het eigen onderdeel. Daarbij leer je breed te kijken om de consequenties van de verandering te vertalen naar al die terreinen waarop geïnvesteerd moet worden om de verandering te realiseren.

Op dag 3 ga je aan de slag om voor de verandering aan het eigen onderdeel alle geleerde inzichten en principes uit dag 1 en 2 te vertalen naar toepassing en activiteitenplannen in de eigen praktijk. Hierbij wordt onder andere aandacht geschonken aan:

  • het scherp krijgen van thema’s waar medewerkers ingeschakeld kunnen worden om oplossingen te bedenken
  • Kennis, inzicht en vaardigheid in het faciliteren van medewerkers
  • Kennis en inzicht hoe een en ander te organiseren met zicht op voorwaarden die kans op succes vergroten
  • Hoe medestand bij collega leidinggevenden en/of eigen MT te organiseren?

Tussen dag 3 en 4 ga je in je eigen praktijk aan de slag met door jezelf geformuleerde plannen.

Op dag 4 wordt uitvoering getraind in vaardigheden om anderen effectief te beïnvloeden om constructief bij te dragen aan een veranderproces. Dit wordt gedaan in oefeningen, waarbij de casuïstiek door de deelnemers zelf is ingebracht op basis van ervaringen die zij tussen dag 3 en 4 hebben opgedaan.

Tot slot wordt stilgestaan bij wat en hoe deelnemers gaan ondernemen om het veranderproces in beweging te houden, te monitoren en te borgen.

Resultaat

Na deze 4-daagse training:

  • Heb je kennis, inzicht en vaardigheid ontwikkeld om persoonlijk en professioneel belangrijke principes voor een succesvolle verandering te vertalen naar actief doen en ondervinden in de eigen praktijk
  • Heb je kennis, inzicht en vaardigheden om de verandering samen met medewerkers vorm te geven en door te voeren.

Praktische informatie

Code: 9601998.002
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 0 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

Deze training start met twee aaneengesloten lesdagen. Dag drie volgt na ongeveer 4 weken.
Dag vier volgt ongeveer 4 weken na dag drie. 

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Voor deze training zijn geen expliciete instroomeisen opgesteld.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.