Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politie en Samenleving

Algemeen

Doel van de training is relevante maatschappelijke aandachtsvelden en -ontwikkelingen voor gebiedsgebonden politiemensen voor het voetlicht te brengen. Dit o.a. naar aanleiding van inwinplannen om informatie gerichte opsporing mogelijk te maken. Onderwerpen zijn macht en gezag en de binding en tegen-binding processen binnen de Nederlandse samenleving. Vanuit dit vertrekpunt wordt de rechtsstatelijke ontwikkeling met daarin de functie van de klassieke grondrechten, de politieke ontwikkeling en godsdienstig/religieuze, culturele transformatie behandeld.

Voor wie

Politiemensen die gebiedsgebonden werkzaamheden verrichten. Echter door de verdere multiculturele opbouw van ons land wordt dit lesprogram steeds relevanter voor bijv. noodhulp/surveillanten en recherche. Basiskennis van maatschappelijke cultuur verschillen wordt verondersteld. Inzet van gebiedsgebonden politiemensen die dit programma hebben gevolgd is op feitelijk alle politietaken mogelijk.

Opbouw

De training behandelt (vanuit 't politieperspectief) de chronologie van nachtwakerstaat naar sociale verzorgingsstaat vervolgens naar de terugtredende overheid. Verder wordt de samenleving onderzocht middels het onderzoeken van de huidige maatschappelijke (verschillende) 'spelregels' in de vorm van wetten, normen en waarden enz. Dit alles om de positionering van de politie en de eigen functie effectiever te kunnen duiden waardoor de effectiviteit van het handelen verbetert.

Resultaat

Na afronding wordt je geacht instaat te zijn:

  • De rechtsstatelijke ontwikkeling van Nederland en de functie van grondrechten, de politieke ontwikkeling en religieuze, culturele transformatie te begrijpen.
  • Het hogere en lagere overheidsbeleid en de mogelijk bestuurlijke maatregelen en de rol van de media daarin kunnen plaatsen.
  • Met een (sterkere) informatiepositie, de IGO doelstelling, de verschillende maatschappelijke antidemocratische actuele aandachtsvelden en -ontwikkelingen door gebiedsgebonden politiemensen tijdig te onderkennen en herkennen.
  • De verschillende politieke stromingen te kunnen duiden en de antidemocratische als extreem links/rechts en islamistisch.

Tijdig het radicaliseringsproces van personen te onderkennen en daarmee een bijdrage te leveren aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Praktische informatie

Code: 9600938.002
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 0 sbu

Duur: < 1 week
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

2 aaneengesloten lesdagen en het maken van een Praktijkopdracht. Veelal op locatie van de eenheid.

Overige informatie

Om de opleiding actueel te houden is het zeer zinvol om m.n. wijkgebonden politiemensen (wijkagenten) het blad Secondant, tijdschrift van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, al dan niet digitaal aan te bieden. Zie http://hetccv.nl voor verdere informatie. Gedurende het lesprogramma wordt veelvuldig gebruik gemaakt van audiovisuele middelen: film en PowerPoint. Je wordt nadrukkelijk uitgenodigd om relevante teksten, film, you-tube filmpjes etc. in te brengen en daarover debat te voeren.

Randvoorwaarden

Je wordt geacht voldoende tijd en ruimte binnen je organisatieonderdeel te krijgen om de lees en schrijf opdrachten uit te voeren en op de hoogte te blijven van relevante maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in je werkgebied. Je wordt daarom geacht het dagelijkse nieuws (krant) maar ook omgevingsinformatie inhoudelijk te volgen. Het is noodzakelijk dat je ruim van te voren beschikt van de opleiding map en de lesstof en syllabus te hebben gelezen om je goed te kunnen voorbereiden.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Voor deze training zijn geen expliciete instroomeisen opgesteld.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.